ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, November 30, 2017

ดวงฤกษ์


                     ฤกษ์บน                                                                               ฤกษ์ล่าง


1.    อุตรภัทรบท (26)      10 ปุษยะ (8)              19 อนุราธา(17)              ทลิทโท
2.   เรวดี  (27)                 11 อาสเลษา (9)         20 เชฏฐะ (18)                มหัทธโน
3.   อัศวินี (1)                  12 มฆา (10)                21 มูละ    (19)                 โจโร
4.   ภรณี(2)                     13 ปุรพผลคุณี(11)      22 ปุรพาษาฒ(20)          ภูมิปาโล
5.   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)           เทศาตรี
6.  โรหิณี (4)                   15 หัสตะ (13)             24 ศรวณะ(22)                 เทวี
7.  มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23)                 เพชฌฆาฏ
8.  อารทา(6)                   17 สวาติ(15)               26 ศตภิษัช(24)                ราชา
9.  ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)        สมโณ


ฤกษ์ล่าง โจโร  เทศาตรี    เพชฌฆาฏ เรียกว่า  กลุ่มฤกษ์ "นักษัตรพิษ"

 ฤกษ์บน ร้าย ได้ แก่   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)  

มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23) 

 ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)

ฤกษ์บน คือ  กลุ่มดาวฤกษ์ ทั้ง 27 กลุ่ม ที่เรียงรายอยู่รอบจักรราศี อันพระจันทร์ ๒
 โคจรเข้าเกาะแต่ละวัน วันละ กลุ่มดาวฤกษ์

ฤกษ์บนดี คือ อัสวินี (1) มฆา (10) มูละ(19)  ตรงกับ ฤกษล่าง หมวดที่ 3 โจโร ร้าย
หากพระเคราะห์ใดเข้าไปเกาะ อยู่ตาม หมวดนี้ แสดง ถึง คุณภาพดาวพระเคราะห์ ต้นร้าย ปลายดี แม้พบอุปสรรค ก็สามารถแก้ไขได้


ฤกษ์ล่าง คือ  ฤกษ์ในดวงชาตา 27 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 9 หมวดฤกษ์
โดยใช้หลัก ฤกษ์ที่ดวงจันทร์ ในดวงชาตากำเนิด สถิตย์ อยู่ เป็น  จุดกำเนิด  ฤกษ์

นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน
ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

"วรโคตมนวางค์" เป็นนวางค์ที่ครอง ด้วย ดาวเกษตรประจำราศีนั้น ได้

                         นวางค์ที่ ๑ ในราศี เมษ    กรกฎ  ตุลย์    มังกร

                       
                         นวางค์ที่ ๕ ในราศี พฤศภ    สิงห์   พิจิก   กุมภ์


                         นวางค์ที่ ๙ ในราศี  เมถุน   กันย์    ธนุ      มีน

ถ้าดาวเคราะห์ใด ท่านถือว่าให้คุณยิ่ง  เท่ากับ ดาวนั้นได้ตำแหน่ง อุจจ์ หรือ เกษตร แม้ว่าจะเป็น นวางค์บาทฤกษ์ของฤกษ์ร้ายก็ตาม

นวางค์มรณะ ได้แก่ นวางค์ที่ ๖๔  นับเริ่มต้นจาก นวางค์ที่จันทร์กำเนิด ในชาตา ถ้า พระเคราะห์ใดเข้าครอง พระเคราะห์นั้นเสื่อม เช่น จันทร์ (๒) ในชาตา สถิตย์ในราศีมีน มีสัมผุส 13 องศา 55 ลิปดา นวางค์ที่ ๕  ราศีมีน นวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์จันทร์กำเนิด เกาะ นวางค์ ที่ ๕ ในราศีตุลย์ อันเป็นนวางค์ที่ครองด้วยดาวเษตรราศีกุมภ์ ราหู ๘ ในทุกราศี ที่มี พระราหู ๘ เป็น เจ้านวางค์ จะถือว่าเป็น นวางค์มรณะ เช่นกัน


ตรียางค์ มรณะ นับจากตรียางค์ลัคนานั้น ครองเป็นต้นไป ครบ ๒๒ ตรียางค์ ตกถูกตรียางค์ใด ตรียางค์นั้น คืือตรียางค์มรณะ และตรวจดูราศีอื่น ที่ครองด้วย พระเคราะห์ เจ้าตรียางค์มรณะ ถือว่า เป็นตรียางค์มรณะเช่นกัน

ดาวเคราะห์ใด เข้าครองในตรียางค์มรณะ จะถูกบั่นทอนความดี ลงไป

จากตัวอย่างดวงชาตาข้างบน ตรียางมรณะ คือ ตรียางค์ที่สอง ในราศี เมษ  มีพระอาทิตย์ ๑ เป็นดาวเจ้าครองตรียางค์ ราศีสิงห์ ตรียางค์ที่ หนึ่ง  และราศีธนู ตรียางค์ที่ สาม


ทลิทโทฤกษ์ ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ อุตรภัทรบท (26)  ปุษยะ (8)   อนุราธา(17)  เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ที่ให้คุณ  ที่แท้จริง วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ ทลิทโทฤกษ์เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตาม เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล


 มหัทธโน ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ  เรวดี  (27) อาสเลษา (9)    เชฏฐะ (18)             

เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ แต่มี นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

Search This Blog