ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, November 30, 2017

ดวงฤกษ์

บทความนี้ เขียนขึ้น เพื่อการศึกษา ส่วน บุคคล ไม่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทั่วไป หรือ อ้างอิงใดๆ ได้
และไม่ใช่การบอกใบ้ฤกษ์แต่อย่างไร                     ฤกษ์บน                                                                               ฤกษ์ล่าง


1.    อุตรภัทรบท (26)      10 ปุษยะ (8)              19 อนุราธา(17)              ทลิทโท
2.   เรวดี  (27)                 11 อาสเลษา (9)         20 เชฏฐะ (18)                มหัทธโน
3.   อัศวินี (1)                  12 มฆา (10)                21 มูละ    (19)                 โจโร
4.   ภรณี(2)                     13 ปุรพผลคุณี(11)      22 ปุรพาษาฒ(20)          ภูมิปาโล
5.   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)           เทศาตรี
6.  โรหิณี (4)                   15 หัสตะ (13)             24 ศรวณะ(22)                 เทวี
7.  มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23)                 เพชฌฆาฏ
8.  อารทา(6)                   17 สวาติ(15)               26 ศตภิษัช(24)                ราชา
9.  ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)        สมโณ


ฤกษ์ล่าง โจโร  เทศาตรี    เพชฌฆาฏ เรียกว่า  กลุ่มฤกษ์ "นักษัตรพิษ"

 ฤกษ์บน ร้าย ได้ แก่   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)  

มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23) 

 ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)

ฤกษ์บน คือ  กลุ่มดาวฤกษ์ ทั้ง 27 กลุ่ม ที่เรียงรายอยู่รอบจักรราศี อันพระจันทร์ ๒
 โคจรเข้าเกาะแต่ละวัน วันละ กลุ่มดาวฤกษ์

ฤกษ์บนดี คือ อัสวินี (1) มฆา (10) มูละ(19)  ตรงกับ ฤกษล่าง หมวดที่ 3 โจโร ร้าย
หากพระเคราะห์ใดเข้าไปเกาะ อยู่ตาม หมวดนี้ แสดง ถึง คุณภาพดาวพระเคราะห์ ต้นร้าย ปลายดี แม้พบอุปสรรค ก็สามารถแก้ไขได้


ฤกษ์ล่าง คือ  ฤกษ์ในดวงชาตา 27 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 9 หมวดฤกษ์
โดยใช้หลัก ฤกษ์ที่ดวงจันทร์ ในดวงชาตากำเนิด สถิตย์ อยู่ เป็น  จุดกำเนิด  ฤกษ์

นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน
ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

"วรโคตมนวางค์" เป็นนวางค์ที่ครอง ด้วย ดาวเกษตรประจำราศีนั้น ได้

                         นวางค์ที่ ๑ ในราศี เมษ    กรกฎ  ตุลย์    มังกร

                       
                         นวางค์ที่ ๕ ในราศี พฤศภ    สิงห์   พิจิก   กุมภ์


                         นวางค์ที่ ๙ ในราศี  เมถุน   กันย์    ธนุ      มีน

ถ้าดาวเคราะห์ใดเข้าครอง ท่านถือว่าให้คุณยิ่ง  เท่ากับ ดาวนั้นได้ตำแหน่ง อุจจ์ หรือ เกษตร แม้ว่าจะเป็น นวางค์บาทฤกษ์ของฤกษ์ร้ายก็ตาม

นวางค์มรณะ ได้แก่ นวางค์ที่ ๖๔  นับเริ่มต้นจาก นวางค์ที่จันทร์กำเนิด ในชาตา ถ้า พระเคราะห์ใดเข้าครอง พระเคราะห์นั้นเสื่อม เช่น จันทร์ (๒) ในชาตา สถิตย์ในราศีมีน มีสัมผุส 13 องศา 55 ลิปดา นวางค์ที่ ๕  ราศีมีน นวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์จันทร์กำเนิด เกาะ นวางค์ ที่ ๕ ในราศีตุลย์ อันเป็นนวางค์ที่ครองด้วยดาวเษตรราศีกุมภ์ ราหู ๘ ในทุกราศี ที่มี พระราหู ๘ เป็น เจ้านวางค์ จะถือว่าเป็น นวางค์มรณะ เช่นกัน


ตรียางค์ มรณะ นับจากตรียางค์ลัคนานั้น ครองเป็นต้นไป ครบ ๒๒ ตรียางค์ ตกถูกตรียางค์ใด ตรียางค์นั้น คืือตรียางค์มรณะ และตรวจดูราศีอื่น ที่ครองด้วย พระเคราะห์ เจ้าตรียางค์มรณะ ถือว่า เป็นตรียางค์มรณะเช่นกัน

ดาวเคราะห์ใด เข้าครองในตรียางค์มรณะ จะถูกบั่นทอนความดี ลงไป


ตรียางค์ในราศีหนึ่งๆ นั้น ท่านบังคับตรียางที่ให้โทษ ไว้ราศีละ ๑ ตรียางค์ เรียกว่า
 "ตรียางค์พิษ" เป็นตรียางค์ที่ก่อทุกข์โทษ

ได้แก่ ราศีเมษ กันย์ ธนู มีน ปฐมตรียางค์ ที่ 1 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษนาค

 ราศีพฤศภ สิงห์ ตุลย์  กุมภ์ ทุติยะตรียางค์ ที่ 2 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษสุนัข

ราศี เมถุน  กรกฎ พิจิก  มังกร ตติยะตรียางค์ ที่ 3 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษครุฑ


จากตัวอย่างดวงชาตาข้างบน ตรียางมรณะ คือ ตรียางค์ที่สอง ในราศี เมษ  มีพระอาทิตย์ ๑ เป็นดาวเจ้าครองตรียางค์ ราศีสิงห์ ตรียางค์ที่ หนึ่ง  และราศีธนู ตรียางค์ที่ สาม


ทลิทโทฤกษ์ ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ อุตรภัทรบท (26)  ปุษยะ (8)   อนุราธา(17)  เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ที่ให้คุณ  ที่แท้จริง วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ ทลิทโทฤกษ์เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตาม เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล

พระจันทร์ ๒ ในดวงชาตา เกาะนวางค์ ดาวพระอังคาร ๓  ราศีพิจิก เป็นผลทำให้ คุณภาพของพระจันทร์ลดลง เนื่องจาก ราศีพิจิกเป็นราศีนิจ ของพระจันทร์ ถ้าเปรียบพระจันทร์เป็นเงินสด ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินสด ไม่อยู่ จึงต้องหมุนเงินเสมอๆ


 มหัทธโน ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ  เรวดี  (27) อาสเลษา (9)    เชฏฐะ (18)             

เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ แต่มี นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

ขณะที่จันทร์จร เกาะนวางค์ขาดทั้งสามแห่งนี้ ท่านว่าจะเกิดถ้อยความ

ฤกษ์นี้ จึงไม่เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล

แต่ในเสีย ก็มีดี  นวางค์ที่ ๙ ในราศี  เมถุน   กันย์    ธนุ      มีน เป็น

"วรโคตมนวางค์" เป็นนวางค์ที่ครอง ด้วย ดาวเกษตรประจำราศีนั้น ถ้าดาวเคราะห์ใดเข้าครอง ท่านถือว่าให้คุณยิ่ง  เท่ากับ ดาวนั้นได้ตำแหน่ง อุจจ์ หรือ เกษตร แม้ว่าจะเป็น นวางค์บาทฤกษ์ของฤกษ์ร้ายก็ตาม


จากดวงชาตา พระอาทิตย์ ๑ ครองนวางค์ที่ ๙ ในราศี มีน แม้ จะถูกบั่นทอนลง แต่ไม่รุนแรงนัก  เพราะดาวพฤหัสบดี ๕ เกษตร เจ้านวางค์ ได้ตำแหน่ง อุจจาวิลาส  และ ประ ในภพกัมมะ  ทำให้เจ้าชาตา ต้องทำงานสองประเภทขึ้นไป  อย่างเช่น เจ้าชาตา เรียนวิทยาศาสตร์ ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และ โหราศาสตร์พร้อมกัน

นอกจากนี้ ยังครอง ตติยะตรียางค์ ที่ 3 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษครุฑ ในราศีกรกฎ

พิษครุฑ มีลักษณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว    มาจากเบื้องสูง ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาโจโรฤกษ์ ตามดวงชาตานี้  ตรงกับ ฤกษ์  อัศวินี (1)   มฆา (10)  มูละ (19) ฤกษ์บน เป็น บูรณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็น ฤกษ์ร้าย ถ้าไม่จำเป็น เจ้าชาตาไม่ควร ประกอบพิธีมงคล ในฤกษ์นี้ ในวันที่พระจันทร์โคจรเข้าเกาะ


ภูมิปาโล   ตามดวงชาตานี้  ตรงกับ ฤกษ์ ภรณี(2)     ปุรพผลคุณี(11)     ปุรพาษาฒ(20)   ฤกษ์บน เป็น บูรณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นฤกษ์ ดี     

พระมฤตยู 0 ลึกลับ เกาะ ฤกษ์ปุรพผลคุณี เกาะนางค์พระศุกร์ ๖

พระศุกร์ ๖ อยู่เรือนวินาส ราศีสิงห์ (-+-) กลายเป็นดี

สะสมเงินในหุ้น
วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ ภูมิปาโล เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตาม เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล


 เทศาตรี  ได้ แก่ กัตติกา(3)  อุตรผลคุณี (12)   อุตราษาฒ(21)        วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ
 เทศาตรี เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตามไม่ควร ประกอบพิธีมงคล

ดาวพระศุกร์ ๖ เกาะ ฤกษ์ อุตรผลคุณี อยู่ในนวางค์ พระพฤหัสบดี ๕ ในเรือน กัมมะ ทั้งอุจจาวิลาส และประ  มีทั้งดี ได้ โภคทรัพย์มาก และเสียมาก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษSearch This Blog