ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Saturday, June 23, 2018

หมู่ดาวฤกษ์

หมู่ดาวที่มีแสงเปล่งออกมา เราจะเรียกว่า หมู่ดาวฤกษ์ เป็น หมู่ดาวที่อยู่ประจำที่
เมื่อเรายึดโลกเป็นศูนย์กลาง มีดวงจันทร์ โคจร ผ่าน ไปในหมู่ดาวฤกษ์ ใช้เวลา 1 เดือน ทางจันทรคติ  จะผ่าน หมู่ดาวฤกษ์ 27 หมู่ ที่เราเรียกว่า ฤกษ์บน

อันได้แก่

ฤกษที่   ชื่อหมู่ดาว   ความหมาย  จำนวนดาว   หมวดฤกษ์      ประเภท   การใช้
    1        อัศวินี          ดาวม้า         7 ดวง             ทลิทโท       สมบูรณ์    ใช้ในการขอ
                                                                                                                 พิเศษ
                                                                                                                เริ่มซื้อ
                                                                                                                สลากกิน
                                                                                                                แบ่งรัฐบาล
    2       ภารณี          ดาวแม่ไก่    3  ดวง         มหัทธโน         สมบูรณ์  ใช้ขึ้นบ้านใหม่
                                                                                                                 พิเศษ
                                                                                                                เริ่มซื้อ
                                                                                                                สลากกิน
                                                                                                                แบ่งรัฐบาล

Search This Blog