ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

Friday, December 28, 2018

มาตรฐานดาว อุจจ์
ดาวอุจจ์ หรือ ดาวมหาอุจจ์

มีความหมายว่า ความดี ความเด่น และความเข้มแข็ง  ดวงชาตาใดมี ดาวอุจ หรือ มหาอุจ มากดวง มักเด่น ดัง เป็น ผู้นำ หรือ หัวหน้าในสังคมนั้นๆ

ดาวอุจ จะเป็นอุจเต็มราศี
ดาวมหาอุจจ์ มีพิกัดตามองศากำหนด

@ปฐมเมษอาทิตย์ได้ ราศีอุจเอย
จันทร์พฤษกสวัสดี ผ่องแผ้ว
พระพฤหัสบดี กรกฏ ยิ่งแฮ
กันย์พุธะกลั่นแกล้ว สถิตแท้ราศีฯ

@ ตุลย์เสาร์สถิตแท้ ถาวร
พิจิกราหูจร เช่นชี้
ภุมสถิตมังกร โดยเลศ


มีนศุกร์ในที่นี้ อุจแท้ทั้งมวล


ดาวอาทิตย์  ๑ ได้ มาตรฐาน อุจจ์ ที่ ราศี เมษ

เป็นมหาอุจจ์ ที่ ๙-๑๒ องศา

สำหรับ คนเกิด วันอาทิตย์

ผู้มีดาวอาทิตย์กุมลัคน์ ในราศี นี้ มักจะเป็น อภิชาติบุตร


เป็นบุคคลที่มีอำนาจ วาสนา  มีเกียรติยศศักศรี  และ ชื่อเสียง มีทรัพย์สินเงินทอง  ยวดยาน พาหะ บ้านเรือนเป็นหลัก ฐาน
อุจให้คุณ

มหาอุจอาทิตย์ทรงฤทธิ์กล้า             มีวิชาล้ำเลิศประเสริฐสรรค์
บริวารญาติมิตรสนิทกัน                     อุดมครันทรัพย์สมบัติสวัสดี


หมายเหตุ ถ้าทายตามตำราตรงๆ มีหวังผิด  มากกว่าถูก

                   ดาวอุจแสดงวาสนา พาส่งเสีย ช่วยคลอเคลียผลักไสให้สมหมาย
                   ดาวนิจ แสนน่ากลัวว่าชั่วร้าย   จะทำให้ ต่ำต้อย ถอยชาตา 

ตัวอย่าง เช่นพระอาทิตย์ ๑ เป็น อุจ ไม่ให้คุณแก่เจ้าชาตา

พระจันทร์ ๒ อุจ ให้คุณ
อังคาร ๓ เป็น อุจ ให้คุณ

ปัญหาสำคัญ ในเรื่อง อุจ  คือ การทำนายผลผิดพลาดไปหมด  เนื่องจากขึ้นอยู่กับนวางค์ที่ดาวเคราะห์นั้น เกาะ


Search This Blog