ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, November 27, 2014

ดวงคุณ Thcc


ดวงคุณ Thcc ลัคนาเจ้าชาตาสถิต ราศี พิจิก  มีดาวพระมฤตยู 0 กุมลัคนา ทำให้เจ้าชาตาเป็นนักคิด สามารถเป็นนักวิชาการได้ด้วย  ชอบเก็บตัวเหมือนแมลงป่อง ไม่ชอบยุ่งกับใครนัก แต่ไม่รังเกียจในการมีเพื่อน  มฤตยู จะทำให้ชีวิตผันแปรได้ง่าย เจ้าชาตา ระวังความคิดของตนเองให้ดี อย่างเสี่ยงอันตราย
ถ้าไม่โลเล และรักษา คำพูด จะอยู่ได้อย่างโดดเด่น และเป็นหนทางสู่ความสุข

ลัคนาราศี พิจิก ธาตุน้ำกลางธาตุ มีดาวพระอังคาร ๓ ธาตุลม เป็นดาวตนุลัคน์ หรือดาวประจำตัว สถิต ราศี ธนู ธาตุไฟกลางธาตุ ได้ มาตรฐาน อุจจาวิลาส ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่น ราศี ธนู เป็นเรือนรายได้ การเงิน ทำให้เจ้าชาตา หาเงิน หารายได้ ได้ ดี ได้มาก เจ้าเรือนการเงิน คือ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิตเรือน วินาศ ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินไม่อยู่ หรือ เจ้าชาตาหาเงินได้ เพื่อสนับสนุนผู้อื่น หรือให้คนอื่นใช้


Wednesday, November 26, 2014

ดวงคุณ รมณความรัก ของเจ้าชาตา ดูได้ จาก
พระศุกร์ ๖ในราศีกันย์

จึง เป็นบุคคล ที่มีความรัก เกิดขึ้น จากการอยู่ใกล้ชิดกัน  มีความสนิทสนม เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน มีความรักที่มีใจจริงด้วยกันทั้งคู่ แต่ไม่อาจจะแต่งกัน ตามประเพณีได้ เหตุว่าฐานะแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ในบางกรณี จึงเป็นอุปสรรค ในการแต่งงานกันอย่างเปิดเผย


นอกจากนี้แล้ว พระศุกร์ ๖  ยังสถิตในเรือนการเงินรายได้ จึงถือคติ รักการสร้างหลักฐาน ความเป็นอยู่ให้มั่นคง ความรักจะสัมฤทธิ์ผล จะต้องใช้เงินเป็นเดิมพัน

ลัคนาราศี สิงห์ เรือนคู่ครอง คือ ราศีกุมภ์ เจ้าเรือน คือ พระราหู ๘ สถิตราศี กันย์ เรือน การเงินรายได้ ทำให้เจ้าชาตา มักเลือกคู่ครอง ที่มีเงินทอง มีโอกาศที่จะมีคู่หลายคน


Thursday, November 20, 2014

ดวงคุณ Roj


1) มาตรฐาน ตำแหน่งดวงดาวในดวง2 ) ว่าด้วยธาตุของราศี และ ธาตุของดาว

3) ว่าด้วยความสัมพันธ์ของดาว

4) ประเภทราศี และเรือน

5) วันกำเนิดดวงดาว

ลัคนาสถิตย์ราศี เมษ  ต้นธาตุไฟ จรราศี  เมื่อได้รับคุณ หรือ โทษ จะฉับพลัน รุนแรงรวดเร็ว

มีดาวพระศุกร์ ๖ ธาตุนำ้ กุมลัคนา ได้มาตรฐานประ และ อุจจาภิมุข  เจ้าชาตามักเดือดร้อน เรื่อง ความรัก แม้ว่า จะได้ตำแหน่ง อุจจาภิมุขที่ดี แต่ ดาวพระศุกร์ ๖ ให้โทษ ต่อลัคนาราศีเมษ ทำให้เจ้าชาตาพบความลำบากอยู่เนืองๆ

ดาวพระอังคาร ๓ ธาตุลม เป็นดาว ตนุลัคน์ สถิตย์ราศี กรกฏ ธาตุน้ำ ได้มาตรฐานนิจ กุมดาวพระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ คู่ศัตรู เบา ในเรือน พันธุ ที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ครอบครัว ดาวพระจันทร์ ๒ ธาตุดิน ได้ตำแหน่ง จุลโชค ในราศีมีน ธาตุปลายน้ำ เรือน วินาศ ทำให้เจ้าชาตา เหนื่อยยาก หรือ สนับสนุน อยู่เบื้องหลังคนในครอบครัว

 ดาวพระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ ได้มาตรฐานประ เป็นดาวเจ้าเรือน กัมมะ หน้าที่การงาน ที่เกี่ยวกับงานหนัก เช่น งานกสิกรรม งานโรงงานอุสาหกรรมเป็นต้น   สถิตย์ราศกรกฏ ต้นธาตุน้ำ  ทำให้เจ้าชาตามีความเหนื่อยยาก  พระเสาร์ในตำแหน่งนี้ ถ้าบวชได้ ถึงจะดี ประกอบกับ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ เป็นดาวประจำวันเกิด ได้ มาตรฐาน ประ และ อุจจาวิลาศ จึงเหมาะกับอาชีพ นักบวช

ส่วนพระอาทิตย์ ๑ แม้ว่า จะได้ ตำแหน่งอุจจาวิลาศ  แต่ตกเรือนวินาศ จึงไม่ให้คุณต่อเจ้าชาตา
Wednesday, November 19, 2014

ดวงคุณพิภพ

ลัคนาสถิต ราศี กรกฏ มีพระจันทร์ ๒ ธาตุดิน สถิต ราศี มังกร ต้นธาตุดิน ได้มาตรฐาน ประ และ อสีติธาตุ ส่วนดี มากกว่า ส่วนเสีย ราศี มังกร เป็นเรือนปัตนิ เรือนหุ้นส่วน คู่ครอง ดังนั้น ชีวิต จึงผูกพันกับหุ้นส่วน หรือ คู่ครอง ดาวเจ้าเรือน ปัตนิ ราศีมังกร คือ พระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ สถิตราศีสิงห์ธาตุ ไฟ กลางธาตุ ได้ อสีติธาตุ พร้อมทั้งกุมด้วยพระราหู ๘ คู่มิตร เรือน กดุมภะหรือ เรือนการเงินรายได้ เป็นผลทำให้เจ้าชาตา มีรายได้อย่างงดงาม  ครรลองของชีวิต มักเป็นเช่นนี้

แต่จุดเสียคือ เจ้าชาตาอาจได้รับความทุกข์ยากลำบากจาก เรื่องการงาน และ หุ้นส่วน คู่ครองเช่นกัน


Friday, November 14, 2014

ราศีธาตุธาตุถูกแบ่งออกเป็น สอง ประการ

กุศลธาตุ  เปรียบได้กับ ไฟฟ้าลบ ชนิดหนึ่ง  และ อกุศลธาตุ อันเปรียบได้กับ ไฟฟ้าบวกชนิดหนึ่ง

กุศลธาตุ  ได้ แก่ธาตุดิน ธาตุ น้ำ

อกุศลธาตุ ได้แก่ ธาตุไฟ ธาตุ ลมธาตุไฟ เป็นสมบัติทางความร้อน สิ่งไหนที่มีความร้อนในตัว ถือว่าเป็น ธาตุไฟ ทั้งหมด  รวมถึงสิ่งที่มีความอบอุ่นด้วย

รูปธรรมของธาตุไฟ ได้แก่ กองไฟ ดวงอาทิตย์  กระติกต้มน้ำร้อน ฯลฯ

นามธรรมได้แก่  คลื่นความร้อน  อย่างเช่น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีคนมาปลอบประโลมใจ ทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในใจ


ธาตุไฟเป็นธาตุที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้สูง สามารถแผ่พลังงานเข้าไป สู่ธาตุอื่นได้ง่าย ทำให้ธาตุอื่นเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการพิจารณาจากปริมาณของธาตุ

สำหรับ ดวงดาว นั้น

พระอาทิตย์ ๑ มีกำลังเป็น 6   ธาตุไฟ   ที่ร้อนแรงลุกโพล่ง วู่วามหักโหม มาเร็ว ไปเร็ว ผู้ใดเกิดเวลาพระอาทิตย์อุทัย มีกำลังร่างกายแข็งแรงดี แต่พระเคราะห์ใหญาอื่นมาให้โทษแล้ว ผู้นั้นมักเป็นโรคหัวใจพิการ โหราจารย์ท่านว่า  " ทายอาทิตย์ให้ทายยศศักดิ์หลักฐาน "พระเสาร์ ๗  ธาตุไฟ นิ่งนานแบบสุมขอน ไม่หวือหวา แต่คงสภาพนาน ร้อนน้อยกว่า ดวงอาทิตย์  แต่นานกว่า


พระเสาร์ ๗  เป็นเทวดา แห่งกสิกรรม และ อริยธรรม มีกำลังเป็น 10 ธาตุไฟถ่านแสงแดงคล้ำ เย็นยะเยือก แห้ง ทำให้ใจคอมนุษย์ เศร้า วังเวง  ชอบเงียบขรึม สันโดษ แก่ตัวง่าย เศร้าโศก ความลำบาก อัตคัด กันดาร ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งเป็น สาเหตุที่เกิดจากดาวเสาร์ให้โทษ


โหราจารย์ท่านจึงว่า  “ทายทุกข์สุขให้ทายเสาร์

ธาตุไฟแท้ เรื่องที่เกิดในธาตุไฟ จะเป็นเรื่องที่มาเร็วไปเร็วเสมอ


                     ถ้า ลัคนาอยู่ เมษ
ราศีเมษ เป็น ธาตุไฟ เป็น อกุศลไฟฟ้าบวก
ทำให้ไม่กลมกลืนกับ อกุศลไฟฟ้าบวก ด้วยกันได้ อันได้แก่ ธาตุลม
นั้นคือ ราศี ตุลย์ ราศี กุมภ์ และ ราศี เมถุน เป็น ผล ทำให้ ดาวเกษตร ๖ ๗ และ ๔ ให้โทษ ต่อ ลัคนา(จันทร์) ในราศีเมษ โดย เฉพาะ ๗ และ ๔ ไม่ให้คุณเลย

โดย เฉพาะเสาร์ เนื่องจากเป็นประธานดาวบาปเคราะห์

โบราณจารย์ท่านแต่งโคลงไว้ว่า "ราศีเมษ ไม่มี ๔ พุธ กับ เสาร์ ๗"


ดาวเคราะห์ ที่เป็นเกษตร ในราศี ร่วมธาตุ อย่างเช่น ดาว ๑ และ ดาว ๕ ย่อมให้คุณ แก่ลัคนาธาตุดิน

ธาตุดิน จัดเป็นธาตุเย็น มีสภาพนิ่ง เคลื่อนไหวช้า และ เนิ่นนาน  ดาวที่อยู่ในธาตุดิน มักเยือกเย็นลง

การให้คุณให้โทษ เป็นไปอย่างช้าๆ  อย่างเช่น สุขนาน ทุกข์นาน รักนาน เกลียดนาน

เนื่องจากธาตุดินไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ดาวพระพฤหัสบดี ๕ : เป็นธาตุดินที่ลุ่มลึก ให้สถานะของความเป็นศุภเคราะห์ ได้มากกว่าดาวอื่น  ถ้าอยู่ในราศีธาตุดินด้วย  ดาวพระพฤหัสบดี ๕  สถิตย์ในราศีธาตุดิน ให้อ่านได้ ถึงภาระหน้าที่ที่มีอยู่ นั้น จะยั่งยืนและมั่นคง เพราะดาวพระพฤหัสบดี เป็นดินแข้น ที่ไม่ค่อยแปลงสภาพเท่าไหร่ เว้นแต่จะถูกทำลายไปเท่านั้น


ดาวพระจันทร์  ๒ : เป็นดินอ่อน สามารถปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ จะผสมกับธาตุอื่นได้ง่าย และ สลายได้เร็วเช่นกัน


อ่านต่อ รู้เรื่องธาตุอย่างง่ายๆ

ธาตุลม

มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าทางดีหรือทางร้าย
 ธาตุลม แสดงถึง ความรวดเร็ว ว่องไว คล่องตัว เปลี่ยนแปลงง่าย บางครั้งรุนแรง บางครั้งอ่อนโยน บางครั้งสงบนิ่ง

ดาวพระอังคาร ๓ : เป็นดาวธาตุลมกรด
ดาวพระราหู ๘ : เป็นดาวธาตุลมพายุ

ราศี มิถุน ธาตุลมแล้ง


ราศี พิจิก ธาตุน้ำบาดาล
ราศีมีน ธาตุ น้ำ มหาสมุทร
ราศีกรกฏ ธาตุน้ำ บ่อ หนอง คลอง บึง


Tuesday, November 11, 2014

ดวงคุณ Noname1


 เจ้าชาตา ลัคนาราศีกุมภ์  ราศี กลางธาตุลม ลมพายุ มี พระราหู ๘ ธาตุลม ได้มาตรฐานเกษตร กุมลัคนา เจ้าชาตา มักมีเล่ห์เหลี่ยมสูง มักประกอบอาชีพที่เสี่ยงกฎหมาย ที่ให้ผลดีแก่ตน  แต่ทว่าผู้อื่น ติดจะลำบาก   เมื่อ พระราหู ๘ ได้ ตำแหน่งเกษตร ทำให้วิถีเจ้าชาตามั่นคง  และ ยังได้ ตำแหน่ง ปะกิณกะโชค  ทำให้เจ้าชาตา มีโชคเล็กโชคน้อยอยู่เสมอ ทำให้เจ้าชาตา ไม่เร่งร้อนอะไรนัก แต่บทจะเร่งขึ้นมาเป็นลมพายุไปเลย

Friday, November 7, 2014

ดาวพระศุกร์ ๖ ดาวแห่งความรัก
แทนด้วยสัญลักษณ์


ธาตุน้ำ ชนิด หน้าฝน


เพศ หญิง

ดาวศุกร์ ๖ เป็นมิตรกับ ดาวอังคาร ๓

เป็น ศัตรู กับ ราหู ๘  พระเสาร์ ๗

เป็นคู่สมพล กับ ดวงอาทิตย์ ๑

คู่ธาตุน้ำกับดาวพระพุธ ๔

กำลังดาว ๒๑

 ดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวพระเคราะห์ เกษตร ประจำอยู่ ๒ ราศี คือ ราศี พฤษภ ธาตุดิน  ทั้งยังหมายถึง ทรัพย์สมบัติ การเงิน  ประเภท สถิตย์ราศี อันหมายถึง เสถียรภาพอันมั่นคง การเก็บรวบรวม

 และ ราศีตุลย์   ให้ ความหมายถึง คู่ครอง สามี และ ภรรยา การสมรส  ความบันเทิงเกี่ยวกับกามารมณ์ ธาตุลม เป็นธาตุที่เกี่ยวกับความคิด การปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  และ ความฉลาดสามารถในการติดต่อกับผู้อื่น

จากสัมพันธภาพทั้งสองราศี และธาตุที่ประจำ ทำให้ดาวศุกร์แสดงถึง ความปรารถนา  ความรักระหว่างเพศ (เพศชาย และหญิง)  ความสวยงาม เครื่องประดับ เงินตรา  ดาวศุกร์จึงเป็นดาว ที่บ่งถึง ในเรื่องรักๆใคร่ๆ

ดาวพระศุกร์คือ ความรัก  คนที่มีดาวศุกร์สัมพันธ์ถึงลัคนาหรือ ตนุลัคน์ หรือ มีศุกร์เป็น ตนุเศษ  จึงเป็นคนรักสิ่งรอบตัว รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักเสียงเพลง 

ดาวพระศุกร์ ที่ดีต้องสัมพันธ์ถึง พุธ ๔ อาทิตย์ ๑ จันทร์ ๒ และ พฤหัสบดี ๕

ดาวพระศุกร์เจ้าเรือนเกษตร ราศี พฤษภ และ ราศี ตุลย์


การดูเรื่องความรัก จักต้องพิจารณาจากดาวพระศุกร์  ถ้าดาวพระศุกร์ดี ความรักย่อมมีความสุข  การครองเรือนย่อมมีความสุขไปด้วย

ในทางกลับกันถ้าดาวพระศุกร์เสีย  ความรักย่อมไม่มีความสุข  การครองเรือนย่อมเสียไปด้วย


ดาวพระศุกร์ในราศีเมษ

ได้มาตรฐาน ประ  ทำให้เจ้าชาตา มีภัยอันเนื่องมาจาก ความรัก

โดย เฉพาะ คนเกิดวันศุกร์

ถ้าศุกร์กุมลัคนา ถือ ความรักเป็นใหญ่ หรือ  ความรักนั้นเหนือยิ่งชีวิตจิตใจดาวพระศุกร์ในราศีพฤษภได้มาตรฐานเกษตร

ความรักรุนแรง รักตามอารมณ์มากกว่า ความนึกคิด


เมื่อแต่งงานแล้ว ถือ ความรักในครอบครัวไม่สำคัญ มีความรักมุมานะ มุ่งไปทางสร้างหลักฐาน ทรัพย์สินเงินทอง ให้เจริญยิ่งขึ้น มีความสุขเกิดจากทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความรัก
ดาวพระศุกร์ในราศีมิถุน

มีคนรักหลายคน  ไม่รู้จะเลือกใครดี  ทำให้เดือดร้อนเสมอ

ญาติพี่น้องมักจะแทรกแซงเกี่ยวกับความรัก  ทให้เดือดร้อนใจดาวพระศุกร์ในราศีกรกฏ

 ความรักสดชื่น ดูดดื่ม
ดาวพระศุกร์ในราศีสิงห์ 

ความรักพบกันครั้งแรก ก็ลงเอย
ดาวพระศุกร์ในราศีกันย์

รักเกิดจากการได้ใกล้ชิดกันดาวพระศุกร์ในราศีตุลย์

ได้ดีเพราะคนรัก    คนรักฐานะดี


ดาวพระศุกร์ในราศีพิจิก 
  
ความรักที่ผิดประเพณีดาวพระศุกร์ในราศีธนู

มีโอกาสแต่งงานมากกว่า สองครั้ง


ดาวพระศุกร์ในราศีมังกร

แต่งงานกับคนสูงอายุ
ดาวพระศุกร์ในราศีกุมภ์

 รักแบบมิตรสหาย


ดาวพระศุกร์ในราศีมีน
พบรักที่สูงศักดิ์อ่านต่อ ดาวเสาร์

Tuesday, November 4, 2014

ดูดวง เรื่อง คู่ดวงสมพงศ์อย่างง่าย

                                                                         


ดวงชาย
ดวงหญิง

ชาย ลัคนาราศี พฤษภ  เรือนคู่ครองหรือ ปัตนิ คือ ราศีพิจิก มีพระอังคาร ๓ เป็นเกษตรเจ้าเรือน 
หญิง ลัคนาราศีสิงห์   เรือนคู่ครองหรือ ปัตนิ คือ  ราศีกุมภ์ มีพระราหู ๘ เป็นเกษตรเจ้าเรือน 

สภาวะจิตใจ ฝ่ายชาย ดูได้จากตนุเศษ พระอังคาร ๓
สภาวะจิตใจ ฝ่ายหญิง ดูได้จากตนุเศษ พระอังคาร ๓   เช่นกัน แสดงว่า ชายหญิงคู่นี้ อารมณ์ร้อนแรงทั้งคู่

๑ )เนื่องจากตนุเศษ พระอังคาร ๓ ทำให้ทั้งคู่เข้ากันได้ เพราะชอบ คนลักษณะนิสัยเหมือนกัน

๒ ) เมื่อ เอาดวงชายหญิงซ้อนกัน จะได้ว่า ดาวคู่ครอง ของผู้ชายพระอังคาร ๓  ในราศีกันย์ เป็น เรือน กดุมภะ การเเงินรายได้ ของฝ่ายหญิง

ดาวคู่ครอง ของผู้หญิง พระราหู ๘ ในราศีสิงห์ เป็นภพปุตตะ ของฝ่ายชาย (ข้อนี้จุดดี)


แสดงว่า ชายหญิงคู่นี้ สมพงศ์กัน

เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ เนื่องจากปรมาจารย์โหราศาสตร์ท่านห้ามเอาไว้ในเรื่องนี้Search This Blog