ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, March 2, 2017

ดวงคุณ รวี และคู่

ดวงสมพงศ์ คู่

                                ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕

                                 ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕
                                
 ๕        ๗        ๒       ๔       ๖        ๑        ๓
         
          ฐาน บวก     ๑๙       ๑๑      ๑๐      ๑๖      ๘       ๗      ๑๓


ดาว พระพฤหัสบดี ๕
ครองนิยาม  ปัตนิ-มัชฌิมา- มรณะ 

หมายความว่า คู่นี้ อยู่ห่างไกลกันมาก่อน คนหนึ่ง อยู่ นครพนม อีกคนอยู่ราชบุรี และมีสถานะคู่ครองของคนชั้นกลาง

ดูดาวปุตตะ ๑ นั่งอยู่บน ๗ คู่ธาตุ ไฟ  และ ๗ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑ ครองภพ ศุภะ ที่หมายถึง ความดี เกียรติยศ ความสมบูรณ์ ความสวยงาม


สรุป ดวงทั้งคู่ สมพงศ์กัน

ดวงคุณ ปนัดดา

เกิด วันพฤหัสบดี  เดือนสี่ ปีชวด                    ๕      ๖        ๗       ๑        ๒      ๓       ๔


                    ๔      ๕              ๗       ๑       ๒      

                   
                    ๑       ๒               ๔      ๕              ๗


  ผลบวก     ๑๐     ๑๓       ๑๖    ๑๒      ๘      ๑๑    ๑๔


           เจ้าชาตา ไม่ค่อยมีความสุขนัก(ทุกข์บ่อยๆ)  กับ คนที่ตนเองรัก ในวัยเดียวกัน หรือ เป็นเพื่อนกันมาก่อน ที่ไม่เคยรักเจ้าขาตาเลย ดูจากดาวพระศุกร์ ๖ ครองนิยาม หินะ-สหัชชะ-ทาสี  และ ดาวพระศุกร์ ๖ นั่งบนฐาน ราชาโชค ๑๑    แต่อย่างไร ก็ตาม ด้วย จิตใจ ที่เป็นดาวพระเสาร์ ๗     ที่มักคำนึงถึง สถานะ และ ความต้องการ ของตนเอง เป็น หลัก ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง  เจ้า ชาตาจะตัดใจ จาก (ราชาโชค ความหมายหนึ่ง คือการเสียสละ)  คนที่ตนรัก และ จะพบคนรักใหม่ ที่เป็นคู่ครอง ในที่ทำงานเดียวกัน หรือ ทำงานประเภทเดียวกัน ดูจาก พระอังคาร ๓ ครอง นิยาม ปัตนิ-โภคา-กัมมะ เป็นคู่ครองที่มี ยศสูงกว่า หรือ อายุ มากกว่า และ พระอังคาร ๓ นั่ง อยู่บนฐาน ๑๖ โสฬส มงคล  มีโอกาศ เป็น เศรษฐีที่ดิน


สรุป แม้ความรักไม่ดี แต่จะได้คู่ครองดี
Wednesday, March 1, 2017

ดวงคุณ NaNa

เจ้าชาตา เกิด วันอาทิตย์    เดือน ๑๑ ปีขาล


                  ๑             ๒                            ๔                ๕              ๖           ๗

                  ๔             ๕                ๖                           ๑               ๒            

                              ๔               ๕                             ๗               ๑           ๒

ฐานบวก    ๘             ๑๑             ๑๔           ๑๗             ๑๓           ๙             ๑๒ความรัก ของเจ้าชาตา ดูจากดาว พระศุกร์ ๖ ครองนิยาม โภคา-สหัชชะ-ลาภะ


เจ้าชาตามีความสุขกับคนรักในวัยเดียวกัน หรือ เคยเป็นเพื่อนกัน และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

อย่างไรก็ตาม ด้วย จิตใจของเจ้าชาตา มักคำนึงถึงตนเองมากสักหน่อย ดูจากดาวเสาร์ ๗  เมื่อเจ้าชาตาแต่งงาน ดาวคู่ครองคือพระอังคาร ๓  ครองนิยาม ธนัง-ปัตนิ- มรณะ

โอกาศที่จะเหินห่างกันจึงมีสูง หรือ อยู่กันคนละจังหวัด


ลักษณะของ คู่ครอง  ผิวดำแดง รูปร้่างสัดทัด  คล่องแคล่วว่องไว ขยันขันแข็ง มุทะลุ


Search This Blog