ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, March 2, 2017

ดวงคุณ รวี และคู่

ดวงสมพงศ์ คู่

                                ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕

                                 ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕
                                
 ๕        ๗        ๒       ๔       ๖        ๑        ๓
         
          ฐาน บวก     ๑๙       ๑๑      ๑๐      ๑๖      ๘       ๗      ๑๓


ดาว พระพฤหัสบดี ๕
ครองนิยาม  ปัตนิ-มัชฌิมา- มรณะ 

หมายความว่า คู่นี้ อยู่ห่างไกลกันมาก่อน คนหนึ่ง อยู่ นครพนม อีกคนอยู่ราชบุรี และมีสถานะคู่ครองของคนชั้นกลาง

ดูดาวปุตตะ ๑ นั่งอยู่บน ๗ คู่ธาตุ ไฟ  และ ๗ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑ ครองภพ ศุภะ ที่หมายถึง ความดี เกียรติยศ ความสมบูรณ์ ความสวยงาม


สรุป ดวงทั้งคู่ สมพงศ์กัน

No comments:

Post a Comment

Search This Blog