ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

มงคลชีวิต ๙ ประการ มุ่งสู่ความผาสุก

คำว่า มงคล คือ เหตุ หรือ สิ่งที่เชื่อว่า จะนำมาซึ่งสิริ หรือ ความเจริญ มาสู่ผู้ปฎิบัติ ขณะเดียวกัน ก็ช่วยป้องกัน มิให้สิ่งที่เลวร้าย มากล้ำกราย

๑ ใจมงคล


ทุกอย่าง ในชีวิตของเรานั้น ใจ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางทั้งที่ดีและไม่ดีได้ การเริ่มมงคลใดๆ จึงเริ่มที่ใจ ก่อนเป็นอันดับแรก  นั้นคือ การทำจิตดี ให้มีขึ้นทุกๆวัน วิธีง่ายๆ คือ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่คิดเรื่องร้าย ๆ ไปล่วงหน้า เช่น ไม่คิดว่าเราจะถูกนายด่า ไปก่อนเพราะเมื่อวานทำผิด การคิดล่วงหน้าเช่นนั้น จะทำให้จิตใจเราขุ่นมัว ไม่แจ่มใส ถึงทำผิดจริง ก็ต้องคิดว่าแก้ไขได้ ไม่บริโภค ความโกรธ เป็นอาหารเช้า คือ ไม่คิดจับผิด หรือโมโหโทโส นับแต่ลุกจากเตียง เช่นเช้ามาก็ไม่โมโหลูกที่ตื่นสาย เป็นต้น แต่ให้เริ่มตอนเช้า ด้วยการคิดแต่เรื่องดีๆ  จะทำให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นพลังบวกที่จะดึงดูด ให้คนอยากเข้าใกล้ กลายเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นมงคลข้อแรก
คิดบวก ชีวิตบวก
(Positive Thinking, Positive Life…)

โดย ว. วชิรเมธี

เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ
เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
เวลาเจอนายจอมละเมียด ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เวลาเจอคำนินทา ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย
เวลาเจอความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง
เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง
เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน ให้บอกตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
เวลาเจอคนเลว ให้บอกตัวเองว่า นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์
เวลาเจออุบัติเหตุ ให้บอกตัวเองว่า นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบททดสอบว่าที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิด
เวลาเจอวิกฤต ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิกฤตย่อมมีโอกาส
เวลาเจอความจน ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
เวลาเจอความตาย ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์


อ่านต่อ 

ข้อ ๒  วาจา มงคล 

No comments:

Post a Comment

Search This Blog