ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Friday, August 23, 2013

พระคาถาไหว้ครู โหราศาสตร์ ดูดวง ดูดวงฟรี ดูดวงการเงินฟรี ดูดวงความรัก ดูดวงคู่ ครอง ดูดวงอาชีพ ดูดวงการงาน

เพื่อความประสิทธิ์ในทางสำเร็จในการดูดวง และ ให้ผลแม่นยำในการดูดวงดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การดูพื้นฐานดวง ที่เป็น วาสนา หรือ ครรลองชีวิต ดููดวงการเงินฟรี ดูดวงความรัก ดูดวงคู่ ครอง ดูดวงอาชีพ ดูดวงการงาน จึงต้องกระทำพิธีการไหว้ครู ด้วยบทพระคาถานี้

จาก โหราศาสตร์ ใน วรรณคดี
โดย อาจารย์ เทพย์ สาริกบุตร


มนุษย์เราเกิดมา มีทั้งความสุข และ ทุกข์ปะปนกันไป ซึ่งบางท่านจะกล่าวว่าชีวิตเป็นไปตามดวง
เราสามารถลิิขิตตัวเราได้หรือไม่ หรือว่าต้องปล่อยไปตามดวง
พื้นฐานดวงของคนเรา จะมีทั้งดี และ เสีย ปะปนกัน
พื้นฐานดวงคือ อดีตกรรม ที่เราพานพบมา เป็น สาเหตุ หรือ เป็นสิ่งหยิบยื่นสถานการณ์ให้ กับเรา ตัวเราเอง เป็นคนตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างไร

ในสังคมไทย คนไทยเราจะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ ตั้งแต่เกิด จนสิ้นสุดอายุขัย แม้ว่าเราจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามที่

ในการดูดวงเบื้องต้น ผมจะดูพื้นฐานดวงก่อนว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแออย่างไร ถ้าเข็มแข็ง แสดงว่าสิ่งที่เจ้าชาตาคาดหวังไว้คงประสบผลสำเร็จดังหวังโดยไม่ยากเย็นนัก แต่ถ้าพื้นฐานดวงอ่อนแอ แสดงว่า สิ่งที่เจ้าชาตาคาดหวัง จะต้องลงทุนลงแรงมากหน่อย ถึงจะได้อย่างที่หวัง ซึ่งเจ้าชาตาจะได้รู้จักปรับตัวตนในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย

ตำแหน่งพื้นฐาน ในการดูพื้นฐานดวง อันดับแรก คือ เจ้าชาตา จะต้องผูกดวงขึ้นมา
ด้วย วัน เดือน ปี เกิด
เวลาเกิด
สถานที่เกิด
ซึ่ง ปัจจุบัน มีโปรแกรมผูกดวงตาม เวปไซต์ต่างๆฟรี มากมาย
เมื่อผูกดวงขึ้นมา เราจะได้ ตำแหน่งของดาวต่างๆ ตามราศีต่างๆ และ จะได้ลัคนา อยู่ในราศีใดราศีหนึ่ง


ส่วนการทำนายเหตุการณ์เฉพาะหน้า ว่า จะดีร้ายประการใด ผม จะใช้ ตำรา กาลจักรลัคน์จร
ซึ่งเป็น คัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ตกทอดมาจากโบราณ ณ กาล ที่มีความแม่นยำสูงยิ่ง
สิบสองตำนาน และ บูชาเทวดา คำฉันท์
หลวงวิศาลดรุณกร
อั้ สาริกบุตร
ประพันธ์นมัสการสัมพุทเธ

๑ @ นอบน้อมแด่สัมพุทธา ยี่สิบแปดวราถัดมาหนึ่งหมื่นสองพัน

@ อีกห้าแสนองค์อนันต์ ด้วยเศียรเกล้าอันอุดมสูงสุดแห่งกาย

@นอบน้อมพระธรรมเพริศพราย และสงฆ์ทั้งหลายสืบสายมาแต่ภควันต์

@ไหว้ด้วยเอื้อเฟื้อนิรันดร์ เพื่อคุณอนันต์ขจัดทุกข์ภัยลำเค็ญ

@ ขออานุภาพที่บำเพ็ญ ดับทุกข์ยุคเข็ญและปวงอุบาทว์มากหลาย

@ อเนกอนันต์อันตราย ให้พินาศขาดหายอย่าได้มามีสืบไป

ดููดวงการเงินฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงอาชีพฟรี ดูดวงการงานฟรี

Search This Blog