ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, December 28, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนสาม

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5           6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๕          ๘          ๑๑      ๑๔      ๑๗           ๑๓        ๑๖

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องผจญกับปัญหาในต่างแดนคนเกิด วันจันทร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันจันทร์                         2          3          4          5         6           7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖          ๙          ๑๒      ๑๕      ๑๘           ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- ศุภะ  เจ้าชาตาประสบความรุ่งเรืองสำเร็จด้วย หุ้นส่วน หรือ คู่ครองคนเกิด วันอังคาร เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันอังคาร                         3          4          5          6         7           1            2
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                         ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              7          10        13      16          19          8             11

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- กัมมะ  เจ้าชาตาประกอบอาชีพ ที่ต้องพึ่งตนเอง เป็นหลัก


คนเกิด วันพุธ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพุธ                             4         5             6        7         1           2            3
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              8         11        14            17        13         9           12

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- ลาภะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับการเงิน ชอบแสวงหาประโยชน์ด้วยตนเอง หากินคล่อง มีลาภผลเสมอ สมหวังในการตั้งฐานะ
คนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพฤหัสบดี                   5         6             7        1         2           3            4
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              9         12           15        11        14         10          13

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-สหัชชะ- พยายะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับคนหมู่มาก  และมิตรสหายมักนำความยุ่งยากมาให้ 
คนเกิด ศุกร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันศุกร์                           6         7             1        2         3           4            5
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10        13           9        12        15         11          14

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- ทาสี  เจ้าชาตา  รักญาติ รักบ้าน ทั้งยังเหน็ดเหนื่อย มากที่จะมีบ้านมีรถสักคัน

คนเกิด เสาร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันเสาร์                          7         1             2        3         4           5             6
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              11        7           10       13       16         12          15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสา  เจ้าชาตา  ผูกพันกับบุตร  และบุตรช่วยงานส่วนรวมดี


ดวงคุณ เดชสิทธิ์


ลัคนาราศี กรกฏ

เรือนคู่ครอง คือ ราศี มังกร มีดาวพระเสาร์ ๗ เป็นดาวเจ้าเรือน มีพระศุกร์ ๖ สถิต ในเรือนคู่ครอง

ดาวคู่ครอง คือ พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐานประ  ไม่เข้มแข็ง นี้คือ ดาว คู่ครองดาวที่ ๑
ลัคนาราศีกรกฏ ตนุลัคน์ คือ พระจันทร์ ๒ สถิตราศีมีน เรือนดาวพระพฤหัสบดี ๕ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิต ราศีเมษ เรือนกัมมะ ได้ มาตรฐานราชาโชค เข้มแข็งทั้งในนวางค์จักร และ ไตรยางค์จักร

ดาวพระพฤหัสบดี ๕  จึงเป็น ดาว คู่ครองดาวที่ ๒

แต่เนื่องจาก พระศุกร์ ๖ สถิตเรือนปัตนิเล็งลัคนา ได้ ตำแหน่ง พินทุบาทว์ ดังคำกล่าวที่ ว่า

ระวิภุมมะทั้ง โสรา
ปัญจะแก่ลัคนา พุธเก้า
พฤหัสฯ และจันทรา เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันดร์


ดังนั้นเจ้าชาตาจึงเดือดร้อน เรื่องความรักอยู่สม่ำเสมอ

ดังนั้นการเลือกคู่ครองต้องเลือกตามดาวคู่ครองที่เข็มแข็ง คือ

ดาวพระพฤหัสบดี ๕

ซึ่งได้แก่ บุคคล ที่มีอาชีพ เป็น ครูบา อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร และ คู่ครองควรมีอายุต่างจากเจ้าชาตามากๆ ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกคนที่มีอายุมากกว่า

ส่วนอาชีพ การงานของเจ้าชาตา ต้องพิจารณาจากราศีเรือนกัมมะ คือ ราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีต้นธาตุไฟ จึงเหมาะแก่งานที่เกี่ยวกับความร้อน ไฟฟ้า งานเหมืองแร่ และมี ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิตอยู่ จึงอาจเป็นอาชีพ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร เกี่ยวกับ งานเหล่านี้ จึงจะถูกโฉลก

Tuesday, December 23, 2014

ดวงความรัก และการเงิน คุณ DHP


เจ้าชาตา ลัคนาราศีกันย์  ประเภทนระราศี มี พระอาทิตย์ ๑  และ พระพุธ ๔ ที่ได้มาตรฐาน เกษตร และ อุจจ์ เป็น องค์เกณฑ์

พิจารณา ความรักของเจ้าชาตา ได้จากดาวพระศุกร์ ๖ สถิต ราศีสิงห์ ร่วมดาวคู่มิตร พระอังคาร ๓ ในเรือนวินาศ ลัคนา  ทำให้เกิดเรื่องปัญหา เรื่องความรักมากมาย  มีความรักแล้วเป็นทุกข์ ความรักไม่สมหวัง  เจ้าชาตาควรเอาธรรมะเข้าช่วยในการดำรงชีวิต ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในความรัก หรือ อย่าถือเอาความรักเป็นสรณะ  ในคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มีพบก็มีจาก มีเกิด ก็มีดับ มีวาสนาก็พานพบ เมื่อไร้วาสนา ก็ลาจาก สรรสิ่งล้วนแล้ว แต่วาสนา


ส่วนเรื่องการเงิน มีพระเสาร์ ๗ ได้ตำแหน่งอุจจ์ในราศีตุล การเงินรายได้ของเจ้าชาตา จะหาได้เป็นจำนวนมาก โดยที่เจ้าชาตา ค่อยๆเก็บหอมรอมริบเอาไว้ ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้น ตามลักษณะของพระเสาร์ ๗ ที่มีความเชื่องช้าอืดอาด อีกอย่าง พระศุกร์ ๖ เป็นเจ้าเรือนการเงิน อีกเช่นกัน ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินสดไม่อยู่  หรือไม่ควรถือเงินสดไว้กับตนเอง หรือเจ้าชาตาหาเงินมาได้กลับไม่ได้ใช้ นำไปสนับจุนเจือ ผู้อื่น

ทำไมถึงต้องเป็นเราหนอ?


Thursday, December 18, 2014

ลัคนาราศีมีน

ลัคนาราศีมีน


คู่ครองคือ คนที่มีลัคนาราศีกันย์ ลักษณะของคนราศีกันย์ จึงเป็นคนช่างพูด ช่างทำ นักวางแผน นักบริหาร นักวางแผน มีวาทศิลป์ดี แต่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องบ้านช่องตนเองนัก 

Wednesday, December 17, 2014

ดวงคุณ ณปภัช


เจ้าชาตา เกิด ในเวลากลางคืน ของ คืนวันศุกร์  มีดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวประจำวันเกิด  ลัคนาสถิตราศี มีน ประเภท อำภุราศี  มีดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวองค์เกณฑ์

ดังคำกล่าว ราศีอำภุได้องค์เกณฑ์ คือ


อัมพุชพลจุ่งแจ้ง                                สี่สถาน

พุธศุกร์ชีววาร                                    ส่งสร้อย

จันทร์องค์ประไภพาลย์                      รุจิเรก

คุณย่อมแสดงใช่น้อย                        ยศนั้นถึงพระยาตามตำรากล่าวว่า ศุกร์เป็นองค์เกณฑ์ ผู้นั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีมากไปด้วย ทรัพย์สินบริวาร มีอำนาจวาสนา มียศถาบันดาศักดิ์ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
Tuesday, December 9, 2014

ดวงความรักคุณ K


ความรักของ คุณ k ดูได้จากดาวพระศุกร์ ๖
ดาวพระศุกร์ ๖ สถิตราศีเมษ
ความรัก ของบุคคลที่มีพระศุกร์ในราศีเมษ  ในตำรากล่าวไว้ว่า บุคคลนั้น  มีความรักไม่แน่นอน ใจรวนเร รักง่าย หน่ายเร็ว รักเผื่อเลือก มีความรักที่ตื่นเต้นหวาดเสียว โลดโผน ที่รักกันจริง นั้นไม่ได้กัน กลับไปแต่งงานกับคนอื่น  หรือ ก่อนแต่งงาน มักจะผิดหวังมาก่อน


และ ดาวพระศุกร์ ๖ อยู่ในเรือน อริ ทำให้ความรักมักมีอุปสรรค รักในอุดมคติมักคว้าน้ำเหลว  อกหัก ที่ดีไม่ได้ ที่ได้ไม่ดี อกโรย ตรอมตรม

Sunday, December 7, 2014

ดวงความรัก คุณเมย์ดวงความรัก ดูได้จาก ดาวพระศุกร์ ๖ เช่นกัน  ดาวพระศุกร์ ๖ ได้ มาตรฐาน เกษตร ในราศี ตุลย์   การแต่งงานหรือ จะนำมาซึ่งความมั่นคงถาวรทางทรัพย์สิน คนรักมีฐานะสูงเด่น แต่อาจถูกขัดขวางได้ แต่ภายหลัง ก็บรรลุเป้าหมายที่ดีและดาวศุกร์ สถิตเรือนหน้าที่การงาน จึงเป็นความรักที่มุ่งหวัง  เป็นความรักที่หวาดระแวง  เป็นรักที่ต้องอดทน  มักจะเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลก ทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักเห็นใจ จนเกิดความสมหวัง ทุ่มเทร่างกายแรงใจ  ประพฤติต่อคนรัก อย่างดีที่สุด ช่วยการงานสารพัด แต่มักจะมีคู่แข่งขัน และถูกญาติ และ คู่ครองใช้งานหนัก  ทำให้เจ้าชาตาเหน็ดเหนื่อย เป็นอย่างยิ่ง

ดวงการงานคุณ เมย์เจ้าชาตา มีลัคนาสถิตราศีมังกร  แม่ธาตุดิน  มีดาว พระเสาร์ พระศุกร์ และ ดาวพุธ ให้คุณ ดาวที่มีมาตรฐาน เข้มแข็ง แข็งแรง คือ ดาวพระศุกร์ ๖ ได้ มาตรฐาน เกษตร ในราศี ตุลย์  ทั้งเป็นเจ้าเรือน กัมมะ หรือ เรือน หน้าที่การงาน บัลดาล ให้เจ้าชาตามี หน้าที่การงานที่มั่นคง ดังนั้น อาชีพ ที่ถูกโฉลกกับเจ้าชาตา จึงดูจากลักษณะของดาวพระศุกร์ ๖ เป็นหลัก 


ดาวพระศุกร์ ๖ ตัวแทนอาชีพ งานศิลปิน และศิลปะ  ช่างเขียน ช่างวาดรูป  นักร้อง นักดนตรี ดารา นักแสดง ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง  ผู้กำกับละครภาพยนตร์ นักเขียนบท สร้างละคร ช่างเงิน ช่างทอง นักการเงิน นักการธนาคาร นักการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  เป็นต้น

Thursday, December 4, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนยี่

 คนเกิด เดือนยี่

มักหุนหัน พลันแล่น เอาแต่ใจตัว โกรธง่ายหายช้า มักอาฆาตชิงชังนาน ชอบอบายมุข เมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย จึงสงบ รู้จักบุญกุศล

ทระนงตนเป็นใหญ่ มีความสามารถเฉพาะตัวสูง ฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้ดี 

ผิวเนื้อดำแดงถึงจะดีท ผิวขาวจะอาภัพ ชอบอาสาเจ้านาย 

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5         6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              4           7          10         13        16        19            15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และมีคู่ครอง ในต่างถิ่นต่างแดน
คนเกิด วันจันทร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง    ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน จันทร์                       2          3           4          5          6         7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              5          8          11         14        17        20            9

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- สุภะ  เจ้าชาตาต้องอาศัยความสามารถตนเอง ทำให้เจ้าชาตามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต


คนเกิด วันอังคาร เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อังคาร                   ๓          ๔          ๕          ๖          ๗         ๑        ๒
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖           ๙        ๑๒        ๑๕     ๑๘       ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตามักผูกพันกับงานด้านการเงิน คนเกิด วันพุธ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พุธ                  ๔          ๕          ๖          ๗          ๑         ๒        ๓
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๗         ๑๐        ๑๓      ๑๖     ๑๒       ๑๕        ๑๑

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตาได้ลาภผลจากคนหมู่มากคนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พฤหัสบดี                  ๕         ๖          ๗          ๑         ๒        ๓        ๔
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๘         ๑๑        ๑๔      ๑๐     ๑๓       ๑๖        ๑๒

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- พยายะ    เจ้าชาตามีญาติพี่น้องที่ไม่ปรองดองกันนัก


คนเกิด วันศุกร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน ศุกร์                        ๖          ๗           ๑         ๒        ๓         ๔         ๕
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๙        ๑๒        ๘      ๑๑     ๑๔       ๑๗        ๑๓

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสี    เจ้าชาตามักมีบุตรที่เลี้ยงยาก
คนเกิด วันเสาร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน เสาร์                       ๗          ๑           ๒        ๓        ๔          ๕         ๖
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๑๐        ๖        ๙      ๑๒     ๑๕       ๑๘           ๑๔

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- ทาสา    เจ้าชาตามักประสบปัญหา เพื่อผู้อื่น
Wednesday, December 3, 2014

ลัคนาราศีกุมภ์

เรือนคู่ครองของคนราศีกุมภ์ คือ ราศีสิงห์ ลักษณะคู่ครองจึงเป็นคนกระตือรือร้น เจ้ายศเจ้าอย่าง  เป็นผู้นำ  รักความอิสรเสรี จะทำกิจกรรมใดๆ มักมีแบบแผนใหญ่โต  มีความคิดกว้างไกล รูปร่างสันทัด ผิวขาว ขาวแดง ได้สัดส่วน  อาชีพ นักบริหาร วิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า เพชรทอง เป็นต้น


Tuesday, December 2, 2014

ลัคนาราศี มังกร

ลัคนาราศี มังกร       เรือนคู่ครองคือ ราศีกรกฏ ลักษณะคู่ครอง จึงเป็นคน รักบ้านเรือน และ ญาติพี่น้อง และ ที่อยู่อาศัย รักความสงบ และ จิตใจอ่อนโยน มารยาทเรียบร้อย อารมณ์อ่อนไหว โอบอ้อมอารี  มองข้างนอก เหมือนคนเข้มแข็งอดทน แต่นิสัยแท้จริง ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความยุ่งยากซับซ้อน  เก็บเนื้อเก็บตัว ทำงานร่วมกับญาติพี่น้อง ชอบงานทำครัวประกอบอาหาร ทำขนมนมเนย อาชีพที่ถนัดคือ งานบริการ งาน ร้านอาหาร โรงแรม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รูปร่างหน้ากลมมนหูกลม อ้วนท้วน ผิวขาวเนียน พูดจาอ่อนหวาน เมื่อสูงวัยมักหันหน้าเข้าวัดเข้าวา ฟังธรรม จำศีล

Search This Blog