ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, December 3, 2014

ลัคนาราศีกุมภ์

เรือนคู่ครองของคนราศีกุมภ์ คือ ราศีสิงห์ ลักษณะคู่ครองจึงเป็นคนกระตือรือร้น เจ้ายศเจ้าอย่าง  เป็นผู้นำ  รักความอิสรเสรี จะทำกิจกรรมใดๆ มักมีแบบแผนใหญ่โต  มีความคิดกว้างไกล รูปร่างสันทัด ผิวขาว ขาวแดง ได้สัดส่วน  อาชีพ นักบริหาร วิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า เพชรทอง เป็นต้น


No comments:

Post a Comment

Search This Blog