ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, November 30, 2017

ดวงฤกษ์

บทความนี้ เขียนขึ้น เพื่อการศึกษา ส่วน บุคคล ไม่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทั่วไป หรือ อ้างอิงใดๆ ได้
และไม่ใช่การบอกใบ้ฤกษ์แต่อย่างไร                     ฤกษ์บน                                                                               ฤกษ์ล่าง


1.    อุตรภัทรบท (26)      10 ปุษยะ (8)              19 อนุราธา(17)              ทลิทโท
2.   เรวดี  (27)                 11 อาสเลษา (9)         20 เชฏฐะ (18)                มหัทธโน
3.   อัศวินี (1)                  12 มฆา (10)                21 มูละ    (19)                 โจโร
4.   ภรณี(2)                     13 ปุรพผลคุณี(11)      22 ปุรพาษาฒ(20)          ภูมิปาโล
5.   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)           เทศาตรี
6.  โรหิณี (4)                   15 หัสตะ (13)             24 ศรวณะ(22)                 เทวี
7.  มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23)                 เพชฌฆาฏ
8.  อารทา(6)                   17 สวาติ(15)               26 ศตภิษัช(24)                ราชา
9.  ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)        สมโณ


ฤกษ์ล่าง โจโร  เทศาตรี    เพชฌฆาฏ เรียกว่า  กลุ่มฤกษ์ "นักษัตรพิษ"

 ฤกษ์บน ร้าย ได้ แก่   กัตติกา(3)                 14 อุตรผลคุณี (12)     23 อุตราษาฒ(21)  

มิคะศิระ (5)                16 จิตรา (14)              25 ธนิษฐะ(23) 

 ปุนัพสุ(7)                   18  วิสาขะ(16)            27 ปุรพภัทรบท (25)

ฤกษ์บน คือ  กลุ่มดาวฤกษ์ ทั้ง 27 กลุ่ม ที่เรียงรายอยู่รอบจักรราศี อันพระจันทร์ ๒
 โคจรเข้าเกาะแต่ละวัน วันละ กลุ่มดาวฤกษ์

ฤกษ์บนดี คือ อัสวินี (1) มฆา (10) มูละ(19)  ตรงกับ ฤกษล่าง หมวดที่ 3 โจโร ร้าย
หากพระเคราะห์ใดเข้าไปเกาะ อยู่ตาม หมวดนี้ แสดง ถึง คุณภาพดาวพระเคราะห์ ต้นร้าย ปลายดี แม้พบอุปสรรค ก็สามารถแก้ไขได้


ฤกษ์ล่าง คือ  ฤกษ์ในดวงชาตา 27 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 9 หมวดฤกษ์
โดยใช้หลัก ฤกษ์ที่ดวงจันทร์ ในดวงชาตากำเนิด สถิตย์ อยู่ เป็น  จุดกำเนิด  ฤกษ์

นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน
ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

"วรโคตมนวางค์" เป็นนวางค์ที่ครอง ด้วย ดาวเกษตรประจำราศีนั้น ได้

                         นวางค์ที่ ๑ ในราศี เมษ    กรกฎ  ตุลย์    มังกร

                       
                         นวางค์ที่ ๕ ในราศี พฤศภ    สิงห์   พิจิก   กุมภ์


                         นวางค์ที่ ๙ ในราศี  เมถุน   กันย์    ธนุ      มีน

ถ้าดาวเคราะห์ใดเข้าครอง ท่านถือว่าให้คุณยิ่ง  เท่ากับ ดาวนั้นได้ตำแหน่ง อุจจ์ หรือ เกษตร แม้ว่าจะเป็น นวางค์บาทฤกษ์ของฤกษ์ร้ายก็ตาม

นวางค์มรณะ ได้แก่ นวางค์ที่ ๖๔  นับเริ่มต้นจาก นวางค์ที่จันทร์กำเนิด ในชาตา ถ้า พระเคราะห์ใดเข้าครอง พระเคราะห์นั้นเสื่อม เช่น จันทร์ (๒) ในชาตา สถิตย์ในราศีมีน มีสัมผุส 13 องศา 55 ลิปดา นวางค์ที่ ๕  ราศีมีน นวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์จันทร์กำเนิด เกาะ นวางค์ ที่ ๕ ในราศีตุลย์ อันเป็นนวางค์ที่ครองด้วยดาวเษตรราศีกุมภ์ ราหู ๘ ในทุกราศี ที่มี พระราหู ๘ เป็น เจ้านวางค์ จะถือว่าเป็น นวางค์มรณะ เช่นกัน


ตรียางค์ มรณะ นับจากตรียางค์ลัคนานั้น ครองเป็นต้นไป ครบ ๒๒ ตรียางค์ ตกถูกตรียางค์ใด ตรียางค์นั้น คืือตรียางค์มรณะ และตรวจดูราศีอื่น ที่ครองด้วย พระเคราะห์ เจ้าตรียางค์มรณะ ถือว่า เป็นตรียางค์มรณะเช่นกัน

ดาวเคราะห์ใด เข้าครองในตรียางค์มรณะ จะถูกบั่นทอนความดี ลงไป


ตรียางค์ในราศีหนึ่งๆ นั้น ท่านบังคับตรียางที่ให้โทษ ไว้ราศีละ ๑ ตรียางค์ เรียกว่า
 "ตรียางค์พิษ" เป็นตรียางค์ที่ก่อทุกข์โทษ

ได้แก่ ราศีเมษ กันย์ ธนู มีน ปฐมตรียางค์ ที่ 1 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษนาค

 ราศีพฤศภ สิงห์ ตุลย์  กุมภ์ ทุติยะตรียางค์ ที่ 2 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษสุนัข

ราศี เมถุน  กรกฎ พิจิก  มังกร ตติยะตรียางค์ ที่ 3 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษครุฑ


จากตัวอย่างดวงชาตาข้างบน ตรียางมรณะ คือ ตรียางค์ที่สอง ในราศี เมษ  มีพระอาทิตย์ ๑ เป็นดาวเจ้าครองตรียางค์ ราศีสิงห์ ตรียางค์ที่ หนึ่ง  และราศีธนู ตรียางค์ที่ สาม


ทลิทโทฤกษ์ ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ อุตรภัทรบท (26)  ปุษยะ (8)   อนุราธา(17)  เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ที่ให้คุณ  ที่แท้จริง วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ ทลิทโทฤกษ์เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตาม เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล

พระจันทร์ ๒ ในดวงชาตา เกาะนวางค์ ดาวพระอังคาร ๓  ราศีพิจิก เป็นผลทำให้ คุณภาพของพระจันทร์ลดลง เนื่องจาก ราศีพิจิกเป็นราศีนิจ ของพระจันทร์ ถ้าเปรียบพระจันทร์เป็นเงินสด ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินสด ไม่อยู่ จึงต้องหมุนเงินเสมอๆ


 มหัทธโน ตามดวงชาตานี้ ตรงกับ  เรวดี  (27) อาสเลษา (9)    เชฏฐะ (18)             

เป็นลักษณะบูรณฤกษ์ แต่มี นวางค์ขาด 3 ตำแหน่ง  คือ นวางค์ที่ ๙ ในราศีกรกฏ  นวางค์ที่ ๙ ในราศี พิจิก และ นวางค์ที่ ๙ ในราศีมีน ถ้าดาวเคราะห์ใด เข้าไปครอง ถือว่าเป็นจุดบั่นทอนให้เกิดทุกข์โทษ

ขณะที่จันทร์จร เกาะนวางค์ขาดทั้งสามแห่งนี้ ท่านว่าจะเกิดถ้อยความ

ฤกษ์นี้ จึงไม่เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล

แต่ในเสีย ก็มีดี  นวางค์ที่ ๙ ในราศี  เมถุน   กันย์    ธนุ      มีน เป็น

"วรโคตมนวางค์" เป็นนวางค์ที่ครอง ด้วย ดาวเกษตรประจำราศีนั้น ถ้าดาวเคราะห์ใดเข้าครอง ท่านถือว่าให้คุณยิ่ง  เท่ากับ ดาวนั้นได้ตำแหน่ง อุจจ์ หรือ เกษตร แม้ว่าจะเป็น นวางค์บาทฤกษ์ของฤกษ์ร้ายก็ตาม


จากดวงชาตา พระอาทิตย์ ๑ ครองนวางค์ที่ ๙ ในราศี มีน แม้ จะถูกบั่นทอนลง แต่ไม่รุนแรงนัก  เพราะดาวพฤหัสบดี ๕ เกษตร เจ้านวางค์ ได้ตำแหน่ง อุจจาวิลาส  และ ประ ในภพกัมมะ  ทำให้เจ้าชาตา ต้องทำงานสองประเภทขึ้นไป  อย่างเช่น เจ้าชาตา เรียนวิทยาศาสตร์ ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และ โหราศาสตร์พร้อมกัน

นอกจากนี้ ยังครอง ตติยะตรียางค์ ที่ 3 เป็นตรียางค์พิษ    เรียกว่า ต้องพิษครุฑ ในราศีกรกฎ

พิษครุฑ มีลักษณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว    มาจากเบื้องสูง ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาโจโรฤกษ์ ตามดวงชาตานี้  ตรงกับ ฤกษ์  อัศวินี (1)   มฆา (10)  มูละ (19) ฤกษ์บน เป็น บูรณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็น ฤกษ์ร้าย ถ้าไม่จำเป็น เจ้าชาตาไม่ควร ประกอบพิธีมงคล ในฤกษ์นี้ ในวันที่พระจันทร์โคจรเข้าเกาะ


ภูมิปาโล   ตามดวงชาตานี้  ตรงกับ ฤกษ์ ภรณี(2)     ปุรพผลคุณี(11)     ปุรพาษาฒ(20)   ฤกษ์บน เป็น บูรณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นฤกษ์ ดี     

พระมฤตยู 0 ลึกลับ เกาะ ฤกษ์ปุรพผลคุณี เกาะนางค์พระศุกร์ ๖

พระศุกร์ ๖ อยู่เรือนวินาส ราศีสิงห์ (-+-) กลายเป็นดี

สะสมเงินในหุ้น
วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ ภูมิปาโล เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตาม เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคล


 เทศาตรี  ได้ แก่ กัตติกา(3)  อุตรผลคุณี (12)   อุตราษาฒ(21)        วันใดพระจันทร์ ๒ โคจร เข้าเกาะ
 เทศาตรี เหล่านี้ ฤกษ์ใด ฤกษหนึ่งก็ตามไม่ควร ประกอบพิธีมงคล

ดาวพระศุกร์ ๖ เกาะ ฤกษ์ อุตรผลคุณี อยู่ในนวางค์ พระพฤหัสบดี ๕ ในเรือน กัมมะ ทั้งอุจจาวิลาส และประ  มีทั้งดี ได้ โภคทรัพย์มาก และเสียมาก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษSaturday, November 25, 2017

ดวงคุณ ลักษณ์

เจ้าชาตา ลัคนาราศีตุลย์

ดาวเจ้าเรือนคู่ครอง พระอังคาร ๓ ได้ตำแหน่งเษตร เล็งลัคนา เป็นประเภทดาวบาปเคราะห์
ร่วมดาวพระศุกร์ ๖ ได้ตำแหน่งประ มาจากเรือน ตนุ และ มรณะ ทำให้มีโอกาศ แยกจากกันจากคู่ หรือ อยู่ห่างใกล้กัน

วิธี แก้ไขตามตำราท่านว่า ให้หาคนที่เคย เป็น หม้ายมาก่อน แต่งงานกัน

เจ้าชาตาโปรดพิจารณาด้วยความรอบคอบThursday, November 23, 2017

ดวง คุณ Benzill

เจ้าชาตา เกิดคืน วันพฤหัสบดี


เจ้าชาตาถามเรื่องความรัก ดูจากดาวพระศุกร์ ๖ สิถย์ราศีสิงห์ ภพสหัชชะ เพื่อนฝูง รักคนรุ่นราวคราวเดียวกัน

พระราหู ๘ และพระมฤตยู 0 เล็งลัคน์ คู่ครองมักเป็นนักค้นคว้า หรือ นักวิทยาศาสตร์


Monday, November 20, 2017

ดวงคุณ นภัทรเจ้าชาตา เกิดคืน วันจันทร์  ลัคนา ราศีตุลย์  ดาวพระจันทร์ ๒ ทำหน้าที่เป็นดาววันเกิด และ ดาวหน้าที่การงาน  ตอกย้ำความสำคัญ ของพระจันทร์ ๒ ต่อดวงชาตา  พระจันทร์ ๒ สถิตย์เรือนพันธุ หมายความว่า เจ้าชาตาจะต้องผูกพัน และทำงาน กับญาติพี่น้อง เป้นคนรักบ้าน รักที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทำอาชีพบ้านให้เช่า ก็ถูกโฉลก กับเจ้าชาตา  แต่เนื่องจากจันทร์ เกาะฤกษ์ สราวณะ จะวิตกกังวล จริงจังในการทำงาน
และเป็น จันทร์ที่เจ้าระเบียบ เนื่องจากอยู่ในหมวดฤกษ์ ภูมิปาโล


Sunday, November 19, 2017

หลักมูลฐาน และ ประโยชน์ ของการศึกษาโหราศาสตร์

บทความนี้ เป็นคำบรรยาย ของพระยาบริรักษ์เวชชการ

ในคราวเปิดการศึกษาวิชา โหราศาสตร์ ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2497

ครั้งแรกลงพิมพ์ยู่ในวารสาร พยากรณ์สาร

ปีที่9 เล่ม 1 ประจำเดือน เมษายน 2498


โหราศาสตร์เป็นวิชา ที่ว่าด้วย การทำนายและการพยากรณ์ โชคชะตา ของมนุษย์ และปรากฏการต่างๆของโลก


Friday, November 17, 2017

ดวงความรัก คุณ ปรายเจ้าชาตา ถามเรื่อง ความรัก  ความรักเจ้าชาตา ดูจากพระศุกร์ ๖ ได้ตำแหน่งเกษตร ราศี ตุลย์ เจ้าเรือนลาภะ  กุมพระอาทิตย์ ๑ เจ้าเรือน ศุภะ คู่สมพล ทำให้เข้มแข็งเสมอ มักโชคดีในความรัก


Thursday, November 16, 2017

ดวงคุณ C

เจ้าชาตาถาม โชคลาภ

ลาภะปัจจัยกำเนิดของเจ้าชาตา คือ ชีวิตของเจ้าชาตา จะต้องเหน็ดเหนื่อย แต่จะได้ ผลประโยชน์ ในความเหน็ดเหนื่อยนั้น เป็นอย่างดี

สรุป ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือ ทำกิจการส่วนตัวดี


Thursday, November 2, 2017

ดวงคุณ puxxx


เจ้าชาตาเกิดวันจันทร์ มี พระจันทร์ ๒ เป็นดาวประจำวันเกิด ได้ตำแหน่งราชา ใน มหาภูติพิสดาร

คำทำนาย โดยรวม ของผู้ที่มีดาววันเกิด ตรงตำแหน่ง ราชา ประจำปีเกิดนั้น มีนิสัยรักงานในด้านช่าง
ชอบหาความรู้ เป็นนักปกครองที่ดี ทำราชการดี  เหมาะที่จะเป็นผู้นำ และงานที่ใช้สมอง

อัตตะ- กดุมภะ-พยายะ (ดาวพระศุกร์ ๖)  ครองตำแหน่ง ขุมทรัพย์ เจ้าชาตาจะต้องดิ้นรน เพื่อ สร้าง ฐานะ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยตนเอง บ่อยครั้ง

หินะ-สหัสชะ-ทาสี  (ดาวพระเสาร์ ๗) ครองตำแหน่ง มรณะ เจ้าชาตามีเพื่อนน้อย และไม่ค่อยมีความทุกข์นัก

ธนัง-พันธุ-ทาสา (ดาวพระอาทิตย์ ๑) ครองตำแหน่ง อธิบดี เจ้าชาตา รับใช้บุคคลหมู่มาก ที่เกี่ยวข้องกับงานแผ่นดิน จึงจะทำให้เจ้าชาตามีทรัพย์สิน

ช่วงนี้ อายุย่าง 53 ดาวพระพฤหัสบดี ๕ เสวยอายุ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ ครองตำแหน่ง อริ ถึงเวลาที่เจ้าชาตา จะต้องเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต บ้างแล้ว

แต่ไม่ควรย้ายบ้าน หรือ ขึ้นบ้านใหม่  ในช่วงปีนี้ แต่ควรเปลี่ยนแปลง วิธีทำงาน


มูละ กลายเป็นบริวาร อาจกังวลใจ เกี่ยวกับ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น

เจ้าชาตา ต้องเหนื่อยลำบาก จน กระทั่งอายุ 69 ปี

อายุ 70 -81 ปี การเงินดีขึ้น เหนื่อยน้อยกว่าเดิมดาวพฤหัสบดี ๕ ครองภพ กัมมะ และ เป็น เจ้าเรือน พันธุ ได้ มาตรฐาน อุจจาวิลาศ และประ มีทั้งดีทั้งเสีย แต่ไม่ได้ เจ้าเรือนที่เสีย หรือ ครองภพที่เสีย  ในปีที่พยากรณ์ ดาวพฤหัสบดี ๕ ได้ตำแหน่ง ราชา ในมหาภูติพิศดาร  ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหลาย เจ้าชาตาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยดี•  ไชยัง  การมีโชคชัย                                        ๓
•     บีฑัง   การเบียดเบียน โรคภัย ไข้เจ็บ            ๒
•  ลาภัง  ลาภผล   รายได้                                         ๑
 •   อุปาทานัง การยึดเหนี่ยว เกาะเกี่ยว                    ๗
 .  ภยัง  ภัยอันตราย                                            ๖      
   ทุกขัง    ความทุกทรมาน                                ๕    
 มรณัง  การแตกหัก วินาส                          ๔                

เกิดวันจันทร์ระวังโรคภัย เบียดเบียน


Saturday, October 21, 2017

ดวงคุณ mHAND

เจ้าชาตาถามเรื่อง คู่ครอง

ลัคนาเจ้าชาตาราศี พฤษภ เรือน คู่ครอง คือ ราศีพิจิก มีพระอังคาร ๓ เป็นเกษตรเจ้าเรือน สถิตย์ราศีตุล เรือน อริ  คู่ครองของเจ้าชาตา มักเคยเป็น อริ หรือ คู่แข่งขันทางอาชีพเดียวกันมาก่อน หรือ เคยเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ กันมาก่อน

Wednesday, October 11, 2017

ดวงคุณ เพชร


เจ้าชาตาถามถึง อาชีพ การงาน ที่เหมาะสม ดาวเจ้าเรือนการงาน กัมมะ  คือ พระพุธ ๔ กุมลัคนาราศีธนู

อาชีพที่เหมาะคือ งานส่วนตัว หรือ SME  หรืองานที่เป็นการซื้อมาขายไป นั้นเอง

Sunday, September 17, 2017

ดวง คุณ วี

เจ้าชาตา ถามเรื่องอาชีพ การงาน ดาวเจ้าเรือน หน้าที่การงาน คือดาวพระศุกร์ ๖ได้มาตรฐานเกษตร
เจ้าชาตาจะมีความมั่นคงในอาชีพการงาน มีโอกาสได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ดาวพระศุกร์๖ เด่น เหมาะแก่งานด้านศิลปะ หรือ ขายอาหาร หรือ การเงินการธนาคาร


Thursday, September 14, 2017

ดวงคุณ นิรนาม


เจ้าชาตา ถามถึง การงาน ดูจากเรือน กัมมะราศีธนู ดาวพระพฤหัสบดี ๕ เป็น เจ้าเรือน สถิตราศี ตุลย์ ได้มาตรฐานเทวีโชค เรือน มรณะ ทำให้เจ้าชาตา เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานบ่อย ควรทำงานที่ไม่จำเจต่อเนื่องนานๆ

Wednesday, September 13, 2017

ดวงคุณ Inwzaa

เจ้าชาตา ถามเรื่องการงาน

เกิดวัน อาทิตย์ พระอาทิตย์ ๑ อยู่ในภพ กัมมะ ได้มาตรฐาน อุจจ์  ดวงนี้ จริงๆ เหมาะกับงานราชการ แต่ ถ้าเจ้าชาตาไม่ได้รับราชการ จึงเหมาะกับงาน ด้านไฟฟ้า งานก่อสร้าง หรือ งานที่เกี่ยวกับทอง


Friday, September 1, 2017

ดวงคุณ พลอย

เจ้าชาตา ถามถึงคนรัก และคู่ครอง

คนรักดูจากดาวพระศุกร์ ๖ ตกนิยาม หินะ-สหัสชะ-ทาสี  เจ้าชาตา จะมีความสุขมากถ้า คนรักมาตามใจตนเองด้วยการพาไปท่องเที่ยว หรือเข้าสังคม แต่เนื่องจาก เจ้าชาตามักคิดคำนึงถึงตนเองก่อน จึงมักมีปัญหาในเรื่องคนรัก จึงมักมีรักใหม่เรื่อยๆ

แต่เมื่อไหร่ก็ตาม เจ้าชาตาตัดสินใจมีคู่ครอง จะได้คู่ครองเป็นคนขยันทำมาหากิน และมีทรัพย์สิน

รูปร่างคู่ครองมีรูปพรรณหน้ากระดูก ผิวค่อนข้างดำ

Thursday, August 31, 2017

ดวงคุณ ภัททิรา


เจ้าชาตา ถามเรื่อง เนื้อคู่ ต้องดูจาก พระพฤหัสบดี ๕  ตกนิยาม ปัตนิ -โภคา-ลาภะ

เมื่อมีคู่แล้วจะได้ลาภ ทรัพยศมบัติจากคู่ ในระบบทักษา พระพฤหัสบดี ๕  ตก นิยามอายุ ทายว่า จะมีเนื้อคู่ ที่มีอัชฌาศรัย เป็นผู้ใหญ่ มิฉะนั้น มักจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่า รูปพรรณ สันทัด ผิวเนื้อ ไม่ใคร่ดำนัก

Wednesday, August 30, 2017

ดวงคุณ เยาวภา

เจ้าชาตา ถามถึง คนรักที่จะแต่งงานด้วย

ต้องดูจาก พระจันทร์ ๒ ตกนิยาม ปัตนิ-ปิตา-ทาสา

คู่ครองเจ้าชาตา มีลักษณะเหมือนบิดา หรือ ญาติฝ่ายบิดา หาให้  และ คู่ครองมักออกสังคม

พระจันทร์ เป็น เดช เจ้าชาตา จะมีคู่ที่มีความองอาจ มิฉะนั้น จะได้อำนาจต่างๆ จากคู่ของตน

ลักษณะของคู่ครอง รูปพรรณ ค่อนข้างเล็ก ผิวเนื้อ ขาว เหลือง


Monday, August 28, 2017

ดวง คุณ ภูริช

                 ๖        ๗      ๑        ๒       ๓       ๔         ๕

                 ๕        ๖     ๗       ๑         ๒       ๓        ๔

                 ๒       ๓      ๔        ๕        ๖       ๗       ๑

ความรักเจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์ ๖ ตกนิยาม อัตตะ- กดุมภะ-พยายะ

เป็นความรักที่มักมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมักจะผิดหวัง เนื่องจากเจ้าชาตาเป็นคนหยิ่ง ไม่ง้อใคร จึงมักมีรักใหม่ได้ เรื่อยๆSaturday, August 26, 2017

ดวงคุณ รังปีนี้ ดาวการงานและ อายุจรตก บริวาร พระพุธ ๔ ตำแหน่ง อธิบดี เจ้าชาตา จะมีบุคคลในครอบครัว และ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้ง มิตรสหาย ช่วยเหลือการงาน ให้ก้าวหน้าราบรื่นเป็นอย่างดีFriday, August 25, 2017

ดวง คุณ Nook ZaZaปีนี้การงานของเจ้าชาตา จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากครอบครัว หรือ ผู้ร่วมงาน ทำให้การงานเจ้าชาตาราบรื่นไปได้ด้วยดี


Thursday, August 24, 2017

ดวงคุณ Fhasai


ปีนี้ อายุจร ตก พระพุธ ๔ ดาวกัมมะการงาน พระศุกร์ ๖ ตก มูละ และ กาลโยค ธงชัย

เจ้าชาตา จะ ประสบผลดีในเรื่องบ้านช่อง จะได้ปฎิบัติงานในหน้าที่ๆเหมาะสม เป็นช่วงเวลาที่ปลอดโปร่ง

Wednesday, August 23, 2017

ดวงคุณ จ้าวจันทร์
ดูเรื่อง งาน จากดาวพระศุกร์ ๖ ในเลข 7 ตัว  ทักษาจรปีนี้ อายุเจ้าชาตา ตก ภูมิพระพฤหัสบดี ๕  ดาวพระศุกร์ ๖ ทำหน้าที่เป็น เดช  หมายถึงหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง เมื่อดูในกาลโยค กำเนิด และ กาลโยค จร ดาวพระศุกร์ ๖ ตก ธงชัย จึงทำให้การงานเจ้าชาตา ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

Thursday, March 2, 2017

ดวงคุณ รวี และคู่

ดวงสมพงศ์ คู่

                                ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕

                                 ๗        ๒       ๔        ๖       ๑        ๓       ๕
                                
 ๕        ๗        ๒       ๔       ๖        ๑        ๓
         
          ฐาน บวก     ๑๙       ๑๑      ๑๐      ๑๖      ๘       ๗      ๑๓


ดาว พระพฤหัสบดี ๕
ครองนิยาม  ปัตนิ-มัชฌิมา- มรณะ 

หมายความว่า คู่นี้ อยู่ห่างไกลกันมาก่อน คนหนึ่ง อยู่ นครพนม อีกคนอยู่ราชบุรี และมีสถานะคู่ครองของคนชั้นกลาง

ดูดาวปุตตะ ๑ นั่งอยู่บน ๗ คู่ธาตุ ไฟ  และ ๗ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑ ครองภพ ศุภะ ที่หมายถึง ความดี เกียรติยศ ความสมบูรณ์ ความสวยงาม


สรุป ดวงทั้งคู่ สมพงศ์กัน

ดวงคุณ ปนัดดา

เกิด วันพฤหัสบดี  เดือนสี่ ปีชวด                    ๕      ๖        ๗       ๑        ๒      ๓       ๔


                    ๔      ๕              ๗       ๑       ๒      

                   
                    ๑       ๒               ๔      ๕              ๗


  ผลบวก     ๑๐     ๑๓       ๑๖    ๑๒      ๘      ๑๑    ๑๔


           เจ้าชาตา ไม่ค่อยมีความสุขนัก(ทุกข์บ่อยๆ)  กับ คนที่ตนเองรัก ในวัยเดียวกัน หรือ เป็นเพื่อนกันมาก่อน ที่ไม่เคยรักเจ้าขาตาเลย ดูจากดาวพระศุกร์ ๖ ครองนิยาม หินะ-สหัชชะ-ทาสี  และ ดาวพระศุกร์ ๖ นั่งบนฐาน ราชาโชค ๑๑    แต่อย่างไร ก็ตาม ด้วย จิตใจ ที่เป็นดาวพระเสาร์ ๗     ที่มักคำนึงถึง สถานะ และ ความต้องการ ของตนเอง เป็น หลัก ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง  เจ้า ชาตาจะตัดใจ จาก (ราชาโชค ความหมายหนึ่ง คือการเสียสละ)  คนที่ตนรัก และ จะพบคนรักใหม่ ที่เป็นคู่ครอง ในที่ทำงานเดียวกัน หรือ ทำงานประเภทเดียวกัน ดูจาก พระอังคาร ๓ ครอง นิยาม ปัตนิ-โภคา-กัมมะ เป็นคู่ครองที่มี ยศสูงกว่า หรือ อายุ มากกว่า และ พระอังคาร ๓ นั่ง อยู่บนฐาน ๑๖ โสฬส มงคล  มีโอกาศ เป็น เศรษฐีที่ดิน


สรุป แม้ความรักไม่ดี แต่จะได้คู่ครองดี
Wednesday, March 1, 2017

ดวงคุณ NaNa

เจ้าชาตา เกิด วันอาทิตย์    เดือน ๑๑ ปีขาล


                  ๑             ๒                            ๔                ๕              ๖           ๗

                  ๔             ๕                ๖                           ๑               ๒            

                              ๔               ๕                             ๗               ๑           ๒

ฐานบวก    ๘             ๑๑             ๑๔           ๑๗             ๑๓           ๙             ๑๒ความรัก ของเจ้าชาตา ดูจากดาว พระศุกร์ ๖ ครองนิยาม โภคา-สหัชชะ-ลาภะ


เจ้าชาตามีความสุขกับคนรักในวัยเดียวกัน หรือ เคยเป็นเพื่อนกัน และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

อย่างไรก็ตาม ด้วย จิตใจของเจ้าชาตา มักคำนึงถึงตนเองมากสักหน่อย ดูจากดาวเสาร์ ๗  เมื่อเจ้าชาตาแต่งงาน ดาวคู่ครองคือพระอังคาร ๓  ครองนิยาม ธนัง-ปัตนิ- มรณะ

โอกาศที่จะเหินห่างกันจึงมีสูง หรือ อยู่กันคนละจังหวัด


ลักษณะของ คู่ครอง  ผิวดำแดง รูปร้่างสัดทัด  คล่องแคล่วว่องไว ขยันขันแข็ง มุทะลุ


Tuesday, February 28, 2017

ดวงคุณ ch

เกิด วัน เสาร์  เดือน  9  ปี  ชวด

                                ๗        ๑        ๒        ๓       ๔       ๕       ๖

                                 ๒       ๓        ๔         ๕       ๖       ๗        ๑

                                ๑         ๒       ๓         ๔        ๕      ๖       ๗
         
          ฐาน บวก     ๑๐        ๖       ๙         ๑๒      ๑๕    ๑๘    ๑๔


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  มัชฌิมา- ปุตตะ- ทาสี

                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน มหาจักรพรรดิ ๑๘

ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขไม่มากนักที่คนรักคนที่มีฐานะต่ำกว่า
                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระอาทิตย์ ๑    ร่างใหญ่  แข็งแรง ถือตัว หยิ่ง วางท่า

ครองนิยาม  ปัตนิ-หินะ- มรณะ   ทำนายว่า คู่ครองที่ ที่มีฐานะต่ำกว่า เป็นผลทำให้
เหินห่างกัน 

ดวงคุณ อาร์ม

เกิด วัน พฤหัสบดี เดือน ๘ ปีมะเส็ง


                        ๕        ๖          ๗         ๑           ๒         ๓        ๔


                        ๑         ๒         ๓          ๔          ๕          ๖        ๗  


                       ๖         ๗          ๑           ๒         ๓          ๔         ๕  

ฐานบวก         ๑๒      ๑๕         ๑๑        ๗         ๑๐       ๑๓        ๑๖


ความรักของคนผู้นี้ มักงมงาย และผิดหวังในรัก

เมื่อมีครอบครัว ก็จะเหมือนคนอื่นๆทั่วไป เป็นปกติสุขบ้าง ทุกข์บ้าง

ลักษณะคู่ครอง ร่างสัดทัดถึงสูง ค่อนข้างท้วม ผิวสองสีค่อนข้างดำ เงียบขรึม


Monday, February 27, 2017

ดวงคุณ นพ

เกิด วัน พุธ  เดือน  ๓  ปี  ระกา

                                ๔        ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                                 ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒

                                ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒
         
          ฐาน บวก     ๑๐     ๑๓     ๑๖       ๑๙      ๑๕       ๔       ๗


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  ธนัง- พันธุ- ลาภะ
                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน พระพฤหัสบดี ๑๙                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขที่คนรักเป็นคนที่เข้ากับญาติพี่น้อง ซึ่งเจ้าชะตา ใช้เวลาในการพิจารณา เป็นเวลานาน แต่  เป็นความรัก มีอุปสรรค หรือ ผู้หญิง ไม่ค่อยรัก เจ้าชาตา

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระจันทร์ ๒    ร่างแบนกลม  ผิวซีดขาว  เจ้าอารมณ์ แสนงอน  เจ้าระเบียบ


ครองนิยาม  ปัตนิ-มาตา- ทาสา  คู่ครอง คิดมาก  และชอบงานสังคม  มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่อง จาก พระจันทร์ ๒ นั่งบนฐาน พระเสาร์ ๗  คู่พลัดพราก

ดวงคุณ โมส

 เกิด วันเสาร์ เดือน ๔ ปีกุน


                   ๗        ๑         ๒                    ๔          ๕            


                    ๔      ๕        ๖            ๗          ๑            ๒            ๓


                   ๕                          ๑          ๒                      ๔

ฐาน  บวก   ๑๖     ๑๒        ๑๕       ๑๑        ๗            ๑๐        ๑๓ดูความรัก ดูจาก พระศุกร์ ๖ เจ้าชาตามีความสุขมาถ้าได้พาคนรักไปท่องเที่ยว ยิ่งไปต่างประเทศยิ่งดี

ความรักของเจ้าชาตา เป็นรักที่ลุ่มหลง อาจไม่เป็นไปตามประเพณี จิตใจของเจ้าชาตาเป็นดาวเสาร์ ๗ ที่มักคิดถึงตนเองมากสักหน่อย

คู่ครอง ของเจ้าชาตา คือพระอังคาร ๓  ลักษณะผิวสีดำแดง นิสัยคล่องแคล่วว่องไว

 นั่งบนฐาน ๑๐ กำลังพระเสาร์ มีโอกาศ แตกหักกันสูง


Wednesday, February 22, 2017

ดวงคุณ P

เกิด วัน จันทร์  เดือน  ยี่  ปี  ฉลู

                                ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

                                 ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

                                ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

           ฐาน บวก     ๖         ๙        ๑๒      ๑๕      ๑๘   ๒๑     ๓


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  โภคา- ปุตตะ- พยายะ

                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน มหาจักรพรรดิ ๑๘ 

                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขที่คนรักเป็น คนมีทรัพย์ แต่  เป็นความรักที่ผิดหวัง และ
                                         ช่วงชิงอย่างหนัก

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระอาทิตย์  ๑   ร่างใหญ่ แข็งแรง  ถือตัว หยิ่ง วางตัวเป็นผู้ดี

ครองนิยาม  ปัตนิ-มัชฌิมา- ทาสา  คู่ครอง มีฐานะเท่าเทียมกัน และชอบงานสังคม  มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่ไม่รุนแรง นักTuesday, February 21, 2017

ดวงคุณ ณัฐฐิญา

เกิด วันพฤหัสบดี  เดือน  ๑๒  ปี  มะโรง

                                ๕        ๖        ๗         ๑       ๒       ๓       ๔

                                 ๕        ๖        ๗         ๑       ๒       ๓       ๔

                               ๕        ๖        ๗         ๑       ๒        ๓       ๔


           ฐาน บวก    ๑๕     ๑๘     ๒๑       ๓       ๖         ๙       ๑๒

                                     คู่ ครองเจ้าชาตา ดูจาก พระพุธ ๔ ครองนิยาม ปัตนิ- มัชฌิมา- ทาสา
                                           และ ๔ นั่งบน ฐาน พระราหู ๑๒


                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา คู่ครองเป็นคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน และ คู่ครองชอบทำงานสังคม

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระพุธ ๔  ร่างสูง ผอมบาง หน้าแดง ผิวเนื้อสองสี แขนขายาว


ช่วงที่เหมาะมีคู่ครอง คืออายุ  27-33 ปี


Monday, February 20, 2017

ดวงคุณ เกเณ่อ โอมิเลียน

เกิด วันพุธ  เดือน  ๖  ปี   วอก

                                     ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                               ๖        ๗        ๑         ๒       ๓             ๕

                              ๒       ๓         ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

           ฐาน บวก   ๑๒      ๑๕     ๑๑       ๑๔     ๑๐     ๑๓     ๙


                                     วาสนาเจ้าชาตา ดูจาก พระพุธ ๔ ครองนิยาม อัตตะ- อริ- กัมมะ
                                           และ ๔ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑

                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีชีวิตต้องผจญกับอุปสรรคในการทำงาน มีศัตรู ในวงงาน อย่าง               

                                         ซ้ำซาก มีความผิดหวัง ผิดพลาดในเรื่องการงาน

Saturday, February 18, 2017

ดวง เนื้อคู่ คู่ครอง คุณ aoffy

เกิด อังคาร เดือน 10 ปีฉลู


        ๓      ๔      ๕       ๖       ๗      ๑        


        ๓     ๔       ๕       ๖       ๗      ๑        


            ๓       ๔        ๕      ๖      ๗        ๑

 ฐานบวก
       ๘     ๑๑    ๑๔    ๑๗      ๒๐    ๙        ๕


ดาวคู่ครองคือ พระจันทร์ ๒  ตกนิยาม ปัตนิ-มัชฌิมา-มรณะ

เมื่อมีคู่ จะต้องห่างเหินกัน หรือ อยู่ห่างกันมาก่อน เช่น คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ อีกคนอยู่สงขลา


รูปร่าง คู่ครอง ร่างแบนกลม หน้าแป้น ผิวซีด เจ้าอารมณ์ โลเล พิถีพิถัน เจ้าระเบียบ แสนงอน ใจน้อย


Friday, February 17, 2017

ดวงลักษณะเนื้อคู่ คุณ ภัทรพล

เกิด วันพุธ  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน อ้าย ปี ชวด


        ๔               ๕                   ๖                                 ๑                 ๒                 ๓         ๑               ๒                    ๓               ๔                 ๕                ๖                          ๑               ๒                    ๓              ๔                  ๕                 ๖                


ฐานบวก        ๖               ๙                  ๑๒              ๑๕               ๑๑               ๑๔            ๑๗


เจ้าชาตา ถามลักษณะเนื้อคู่ ต้อง ดูดาวปัตนิ คือ พระเสาร์  ๗

ลักษณะของพระเสาร์ ๗ คือ


สูงปานกลาง หน้าผากกว้าง ท่าทางเศร้าๆ ใบหน้าเคร่งขรึม ผมสีเข้ม  ผิวเนื้อค่อนข้างคล้ำ จู้จี้ขี้หึง


ถามว่า จะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่


ในช่วงอายุ  33-36 ปีWednesday, February 15, 2017

ดูดวง คุณ หญิง

เจ้าชะตา เกิด วัน พฤหัสบดี
เดือน ๖ ปี วอก


                                     ๖         ๗         ๑         ๒                     ๔                            ๖          ๗        ๑         ๒                    ๔                                        ๒                 ๔                ๖           ๗           ๑รวม                  ๑๓        ๑๖        ๑๒              ๑๑         ๑๔        ๑๐ดูวาสนาองเจ้าชาตา จากพระพฤหัสบดี ๕  ครองนิยาม อัตตะ - ปัตนิ- ลาภะ


               เจ้าชะตาเมื่อแต่งงานคู่ครอง ที่เจ้าตัวเลือกเอง จะทำให้เกิด ลาภผล  ตามไปดู พระพฤหัสบดี ๕ นั่งบน กำลังพระอังคาร ๓  ดาวอังคาร ๓ ครองนิยาม ศุภะ- ปุตตะ-โภคา  เจ้าชาตา เมื่อมีบุตร จะทำให้เกิดทรัพย์สิน และ พระอังคาร ๓ นั่ง บนฐาน โสฬส ที่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์


สรุป เจ้าชาตาถ้าแต่งงาน จะได้ สามี และ บุตรที่ดีดูความรัก จากดาวพระศุกร์ ๖ ครองนิยาม ตนุ-หินะ- พยายะ  และ นั่งบนฐาน ๑๑ หมายถึง ราชาโชค หรือ ซ้ำซาก ซ้าซ้อน

แสดงว่าความรักของเจ้าชาตามักมีปัญหา


ดูการเงิน จาก ดาวพระเสาร์ ๗ ครองนิยาม กดุมภะ -ธนัง-ทาสี และ พระเสาร์ ๗ นั่งบนฐาน จักรพรรดิ ๑๔ ที่หมายถึง ความมาก ความสำเร็จ


เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในการอดออมอดทนเก็บเงิน เพื่อความสุขของตนเอง


การงาน ดูจากพระพุธ ๔ ครองนิยาม กัมมะ-อริ-มัชฌิมา และ นั่งบนฐาน ๑๒ กำลังพระราหู คู่ศัตรู

หมายความว่า การงานของชะตา มักเกิด ปัญหา และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อแก้ไขแล้วการงานเกิดความเสียหายบ้าง ไม่มากนักThursday, February 9, 2017

ดวงคุณ กนกวรรณ

เช้าชาตา เกิด วันศุกร์  เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง

ตั้งเป็น ระบบ เลข 7 ตัว 4 ฐานดังนี้

                          ๑     ๒            ๔     ๕


               ๔     ๕                ๑      ๒      ๓

             
                           ๑     ๒            ๔      ๕


บวก        ๑๖   ๑๙      ๘    ๑๑    ๗    ๑๐     ๑๓

ความรัก ของ หนูคนนี้ ดูจาก ดาวพระศุกร์ ๖ ครอง นิยาม อัตตะ-สหัสชะ - มรณะ

แสดงว่า เจ้าชาตา มีความรัก ที่จะทำให้ เจ้าชาตา มี ความสุข จากการได้แอบรัก หลงรัก โดยไม่ต้องการให้ใคร รู้


   เนื่องจากจิตใจของเจ้าชาตา เป็นดาวพระเสาร์ ๗  มักคำนึง และเป็นห่วงสถานะของตนเองก่อน  ความรักอาจไม่เป็นไปดังหวังของเจ้าชาตา


ดูจากดาวครองคู่  พระอังคาร ๓ เป็น ปัตนิ- มาตา- พยายะ เป็นอังคารที่บุ่มบ่ามไม่เกรงใจใครทั้งนั้น
โอกาศพบความข่มขื่น มีสูง


ดวงกาลชาตา วันที่เจ้าชาตานำมาให้ตรวจดู คือ


วันพุธ เดือน 10 ปีวอก

                            ๔       ๕            ๗      ๑        ๒       ๓

                            ๓       ๔      ๕            ๗        ๑        ๒

                            ๒      ๓        ๔      ๕              ๗        ๑

บวก                    ๙       ๑๒     ๑๕    ๑๘  ๑๔      ๑๐      ๖


ดู ความรัก ดาวพระศุกร์ ๖ บน ฐาน จักรพรรดิ์ ๑๔  แสดงว่า หนู มีความรักแต่ไม่ได้ทุ่มหมดใจ

ดูความสดชื่นของความรัก ต่อ ผู้ชายคนนี้ สมมติถ้าเป็นแฟนกัน


ดูจากดาวปุตตะ กลายเป็นดาวพระเสาร์ ๗ นั่งอยู่บน พระศุกร์  ๖ ซึ่งเป็นคู่ ขมขื่น อกตรม


เจ้าชาตาโปรดพิจารณา เอง โปรด อย่าเอาคำทำนายเป็นเครื่องผูกมัดชีวิตตนเอง


Search This Blog