ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, April 5, 2011

ดวง คุุณ fffxxx0001-1ลัคนา สถิตย์ราศี พฤษภ กลางธาตุดิน สถิตย์ฤกษ์ โรหินี ฤกษ์ที่ื 4. ฤกษ์ใหญ่ :ภูมิปาโล นับเป็น บูรณฤกษ์
ผู้ที่เกิดใน ฤกษ์นี้ มีโอกาสมากในการรับราชการ หรือ ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผ่นดินทั้งหลาย จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินที่ดิน โภคทรัพย์ สมแก่อัตภาพแห่งตน อย่าทำชั่วเป็นอันขาด วิบากกรรมจะสนองภายในชาติภพนี้ทันที

ลัคนาต้องพิษ ครุฑ จึงต้องระมัดระวังภัยอันตรายจากเบื้องสูง อย่างเช่น การตกจากที่สูง เป็นต้น

ครรลองชีวิต ที่เป็นไปอย่างเรื่อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป มีความคงทนดี เป็นชีวิตไม่หวือหวา จะขึ้นก็ขึ้นอย่างเรียบๆ ช้าแต่ชัวร์ ลงก็ค่อยๆลงมา ถ้าทุกข์ก็ทุกข์นาน สุขก็สุข นาน


บุคลิก มักนิ่ง ไม่หลุกหลิก มีความอดทนสูง ไม่ค่อยยุ่งกับใคร นัก แต่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เก็บความรู้สึกเก่ง ทนไม่ไหวจึงระเบิดออกมา แต่กับคนคุ้นเคย จะร่าเริง รักสนุก และ เห็นเงิน คือความสำคัญที่สุดในชีวิต


ภาวะจิตใจ
เป็นผ้ผสมผสาน ความขัดแย้งต่างๆได้ดี ชอบอยู่ร่วมหมู่คณะ คิดแต่เรื่อง การสร้างฐานะ และการตั้งตัว ผูกพันกับการเงินมาก คิดอะไรเกี่ยวข้องกับเงินเสมอ ระมัดระวังการเงินดี ทำอะไรหวังจะได้ เงินหรือ ผลประโยชน์ก่อน ฉลาดในการหารายได้ ห่วงกังวลกับอาชีพการงานมาก


วาสนา

เ้จ้าชะตามักจะอยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันบุคคลอื่นให้มีความรุ่งเรือง แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่าง แต่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคู่ครอง เป็นผลทำให้เจ้าชะตา ได้รับลาภผล ขึ้นมาตามลำดับ และมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นตามมาภายหลัง

รายได้ของเจ้าชะตา จะได้จากการงานที่ทำ

งานที่เจ้าชะตาสามารถประกอบอาชีพได้ งานราชการ ครูบาอาจารย์ และ จะเป็นงานที่อยู่ห่างจากบ้านเกิด
หรือต่างแดน ยิ่งดี


คู่ครอง


ทำนายเบื้องต้น อย่าจริงจังนัก โอกาสผิด มีสูง

เจ้าชะตา จะเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และคู่ครอง จะมีทรัพย์มาก และ มีชื่อเสียง หรือ ตั้งตัวได้ในช่วงวัยกลางคนเป็นต้นไป

No comments:

Post a Comment

Search This Blog