ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, April 24, 2011

ตำรากาลจักร

จักกล่าวไขตำรากาลจักร
โดยโหราธิบดีท่านชี้ชัก ตามเกณฑ์ ลัคน์ ในราศีที่ประจำ
ราศีเมษ พฤษภ สิงห์ทั้งสามแหน่ง เป็นตำแหน่งปัสวะอย่าละล่ำ
ในเมถุน กันย์ ตุล ธนู นำ ตามลำดับภูมิถึงกุมภา
ทั้ง ห้า แห่ง เป็นตำแหน่งชื่อ นะระ เป็นเกณฑ์กะกำหนดมีเลขา
กรกฏ มังกร มีนา ทั้งสามนี้ชื่อว่า อำภุ มี
ในราศีพิจิกนั้นกิตะ จำไว้นะโดยลำดับแห่งเดียวประจำที่
ดูเกณฑ์เลขบังคับนับให้ดี เบื้องหน้านี้จะได้นำคำทำนาย

เกณฑ์ นะระ นั้น ท่านวางไว้เป็นหลัก ตัวอื่น หัก เพิ่ม หรือ ลด ตามจดหมาย
ตัวนะระเกณฑ์ ๕ ว่า ภิปราย อำภุร้าย ๗ ปี มีอัตรา
เกณฑ์ ๔ นั้น เป็นที่ปัสวะ ส่วนกิตะเกณฑ์จำกัดนั้นทัศศา


เป็นพื้นเกณฑ์แห่งจักรลัคนา ถ้าจะหาเกณฑ์อื่นก็ยืนไป
ปัสวะ ๒ ลบจบทุกจักร เป็นเกณฑ์ ลัค จึงคำนวณให้ถ้วนได้


อำภุ ๑ พึงลบเข้าโดยไว เป็นเกณฑ์ในกำหนดกฏเมธี
กิตะนั้น ท่านให้เอา ๑ บวก เป็นผนวกรอบจักรราศี

ตามลัคน์จรจวบจวนจำนวนปี อายุมีเท่าใดทำไปพลัน
ต้องชำระอายุให้ถูกถ้วน แล้วคำนวณหากาลจักรนั้น
เมื่อ ตกใด หมาย ลัคน์ เป็นสำัคัญ กับ ปี เดือน วัน ที่จรลียุบลแบบโหราเมธาสอน โชคลัคน์จรแต่ปฐมตามราศี

นะระ ปัสวะ อำภุ มี กิตะ ดีและร้ายบอกหลายนัย
จะได้รู้ว่ามีสุขหรือทุกขา อายุโหราตั้งอย่าสงสัย
นะระเกณฑ์ลัคน์หักอายุชำระไป จรถึงราศีใดดูให้ดี


แม้นจรถึง นะระ ราศีเลิศ แสนประเสริฐลาภผลเจริญศรี
ทำนายไว้หลายอย่างในคัมภีร์ ว่าจะได้สามีและภริยาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค นะระโยคถึงปฐมลาภยศถา
มหาชนชวนกันบูชา ญาติมิตรนำลาภมาแต่ล้วนดี
ทั้งญาติมิตรคบหาก็พาชื่น สำรวยรื่นปรีดิ์เปรมเกษมศรี
แม้นจากบ้านจากเมืองก็ชอบที เมื่อแรกไปมักจะมีซึ่งเภทภัยจรถึงปัสวะเมื่ิอครั้งแรก ความผิดแผกญาติมิตรมักทำให้
ให้ขุ่นเืองเรื่องเจ้านายระคายใจ เหมือนวิหคจับไม้ไม่แห่งเดียว
ร่อนไปเร่มาดังบ้าจิต เพราะตนคิดวายวุ่นมักฉุนเฉียว
ภายหลังลาภีดังนี้เจียว แต่ห้ามว่าอย่าเที่ยวจะเกิดความ
จรถึง มรณะ พยายะ ศัตรูจะเกิดขึ้นเป็นเสี้ยนหนาม
ถึง สุภะ ลาภผลจะงอกงาม แม้มีความทุกข์ร้อนจะบรรเทา
จรถึง อำภุ อาภัพผล เมียของตนก็จะกลับเป็นเมียเขา
มิฉะนั้นจะตายไปจากเรา ถ้อยความอับเฉาจะถึงกาย
มิฉะนั้นไฟจะไหม้เรือนเคหา ทาสทาสาทาสีจะหนีหน่าย
หริ มรณะ ท่านทายว่าแทบตาย พยายะ ว่าโรคภัยจะบีฑา


จรถึงกิตะราศี ว่าเคราะห์ดีลาภผลมากนักหนา
เจ้านายจะให้ยศเลื่อนศักดินา จะสมความปรารถนาทุกสิ่งไป
มรณะ พยายะ สองอย่าง อัปลักษณ์ค่อนข้างจะฉิบหาย
อสุรินทร์ โสรา มาทับกาย ทักว่าร้ายเร่งระวังสังขารา

ตามพยากรณ์มาแล้วเป็นตัวแรก ยังตามแทรกตามกันชันษา
ตามเกณฑ์ลัคน์จักเวียนทางซ้ายมา ในวาทวาทศะจักรลัคน์จรไป
จนบรรจบครบปีที่กำหนด มีแบบบทพยากรณ์ตามจรใหม่
ทุกราศีปีเดือนเคลื่อนครรไล ถึงที่ใดจงคำนวณจึงควรทายแบบคำนวณทวนนับกลับดูต้น โดยยุบลเกณฑ์ลัคน์ประจักษ์หมาย
ดูลัคน์เดินนั้นหนอข้อภิปราย แล้วและหมายกาลจักรลัคน์จรปี
จงเอาเกณฑ์ลัคน์จรนี้ตั้งลง เกณฑ์ประสงค์คูคำนวณให้ถ้วนถี่
เอาเกณฑ์เดิมเข้ามาหารตามวิธี ลัพธ์เป็นปีตราลงอย่าสงกาถ้าเหลือเศษให้จำแนกเป็นเดือนวัน เกณฑ์เดิมนั้นหารลงตามเลขา
ได้ลัพธ์ลำดับเรียงกันมา ถึงมหานาทีที่สุดการ

อันเกณฑ์เดิมที่ว่านาวิมุต ที่รวบรุดพันพัวเป็นตัวหาร
คือเกณฑ์เดิมแห่งลัคน์รอบจักรวาล ปัสวะกาล ๔๔ ปีประจำ


นะระนั้นรวม ๖๘ ปี เกณฑ์ อำภุเวร ๕๖ อย่าละล่ำ
กิตะ ๘0 จงหยิบจำ เป็นเกณฑ์คำนวณทั่วทุกตัวไป
เมื่อคำนวณถ้วนถี่ครบอายุ ตกอำภุหรือ นะระ แล้วจะได้
พยากรณ์ ตามคัมภีร์มีต่อไป


อ่าน เพิ่มเติม 1 ตำรากาลจักร

No comments:

Post a Comment

Search This Blog