ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, June 4, 2015

สอบดวงง่ายของคุณ NKRK

เกิด วัน พฤหัสบดี  เดือน อ้าย ปี มะเส็ง

คนเกิด วันพฤหัสบดี  เดือน อ้าย หรือ เดือน ๑  ปีมะเส็ง
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง     ปิตา     มาตา     โภคา      มัชฌิมา
ฐาน วัน พฤหัสบดี           ๕        ๖                  ๗          ๑        O ๒         D  ๓            ๔
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ    พันธุ     ปุตตะ      อริ         ปัตนิ
ฐาน เดือน อ้าย                   ๑          ๒         ๓                 ๔          ๕           ๖             ๗
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ      ลาภะ      พยายะ       ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี มะเส็ง                     ๖          ๗         ๑             ๒                ๓            ๔              ๕
                                                  ----------------------------------------------------------
ฐานบวก                             ๑๒      ๑๕        ๑๑         ๗        ๑๐         ๑๓            ๑๖
                                               5          1           4           7        3               6                 2
                                           

                                        อาตมา ทาสา สิทธิโชค  โภคสมบัติ  มหาโจร อุบาทว์ อุปถัมภ์


ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสา 

เจ้าชาตาจะมีบุตรที่ดี  และภายหน้าบุตรจะเป็นที่พึ่งของท่าน และ บุตรเสมอเท่าเทียมตระกูล


เจ้าชาตา อายุย่าง 26 ปี  ตกนิยาม มาตา มีดาว ๒ ครองอยู่  มาดูดวงปี มะแม  ๑ เอา 26+1 = 27  นับต่อจากอายุจร ไปถึง 27 จะตกพระอังคาร ๓  ภพ โภคา
 ดาว ๒-๓  คู่ชู้ หรือ คู่คิดเล็กคิดน้อย คิดรอบคอบ ในเรื่องเงินทอง ที่สูญเสียไปกับเพื่อนฝูง ที่เป็นผู้หญิง

ดาวอายุย่าง คือ ดาว ๒ มีกำลัง 15  มาบวกรวมกับ ผลบวกที่ได้ก่อนหน้านี้ 27+15 เท่ากับ 42 หาร ด้วย 7   ได้ลัพธ์ 5 เศษ 7 ลัพธ์ไม่สนทิ้งไป เอาเศษมา คือ ๗

ดาว ๗ ครอง ธนัง ปัตนิ-สุภะ


แปลว่า สิ่งที่ตนรักษาอยู่ จะ มีความก้าวหน้า สำเร็จ ด้วย หุ้นส่วน  และ ดาว ๗ ครอง โภคสมบัติ

Wednesday, June 3, 2015

คนเกิดปีชวด เดือนสี่

เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5           6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                        ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖         ๙          ๑๒      ๑๕      ๑๑           ๑๔        ๑๗

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่มีบุตรเลี้ยงยาก หรือ บุตรน้อย คนเกิด วันจันทร์ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันจันทร์                         2          3          4          5         6           7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน  สี่                        ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๗          ๑๐      ๑๓      ๑๖      ๑๒           ๑๕        ๑๑

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- ศุภะ  เจ้าชาตามีชีวิตที่จะต้องผจญกับอุปสรรค ในการเดินทาง หรือจากคนต่างถิ่นหรือต่างแดนคนเกิด วันอังคาร เดือน  สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันอังคาร                         3          4          5          6         7           1            2
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                     ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              7          10        13      16          19          8             11

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- กัมมะ  เจ้าชาตาประกอบอาชีพ ที่ต้องพึ่งตนเอง เป็นหลัก


คนเกิด วันพุธ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพุธ                             4         5             6        7         1           2            3
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                          ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10       12        15            18        7         10          13

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตะนุ- ลาภะ  เจ้าชาตา มักหาลาภผลได้จากตนเองคนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพฤหัสบดี                   5         6             7        1         2           3            4
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                           ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10        13           16        12        8         11          14

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- พยายะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับการเงินรายได้้  และนำความยุ่งยากมาให้ 
คนเกิด ศุกร์ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันศุกร์                           6         7             1        2         3           4            5
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                      ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              11        14           10        13        9        12          15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-สหัชชะ- ทาสี  เจ้าชาตา  เกี่ยวพันกับคนหมู่มาย ทั้งยังเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสำเร็จของตนเอง

คนเกิด เสาร์ เดือน สี่ ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันเสาร์                          7         1             2        3         4           5             6
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                     . ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              12        8          11       14       10           13         16

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- ทาสา  เจ้าชาตา  ผูกพันกทรัพย์สิน  เพื่องานส่วนรวม

Monday, June 1, 2015

ดวงคุณรัฐ (ต่อ)


อาทิตย์ทับราหู

ศัตรูจะให้โทษ

มีผล ถึง  18/8/58


หรือ อาจทะเลาะเบาะแว้ง กับหุ้นส่วน  ทำให้เจ้าชาตาต้องสูญเสีย ทรัพย์บางส่วนไป

Search This Blog