ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, December 28, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนสาม

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5           6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๕          ๘          ๑๑      ๑๔      ๑๗           ๑๓        ๑๖

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องผจญกับปัญหาในต่างแดนคนเกิด วันจันทร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันจันทร์                         2          3          4          5         6           7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖          ๙          ๑๒      ๑๕      ๑๘           ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- ศุภะ  เจ้าชาตาประสบความรุ่งเรืองสำเร็จด้วย หุ้นส่วน หรือ คู่ครองคนเกิด วันอังคาร เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันอังคาร                         3          4          5          6         7           1            2
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                         ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              7          10        13      16          19          8             11

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- กัมมะ  เจ้าชาตาประกอบอาชีพ ที่ต้องพึ่งตนเอง เป็นหลัก


คนเกิด วันพุธ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพุธ                             4         5             6        7         1           2            3
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              8         11        14            17        13         9           12

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- ลาภะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับการเงิน ชอบแสวงหาประโยชน์ด้วยตนเอง หากินคล่อง มีลาภผลเสมอ สมหวังในการตั้งฐานะ
คนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพฤหัสบดี                   5         6             7        1         2           3            4
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              9         12           15        11        14         10          13

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-สหัชชะ- พยายะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับคนหมู่มาก  และมิตรสหายมักนำความยุ่งยากมาให้ 
คนเกิด ศุกร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันศุกร์                           6         7             1        2         3           4            5
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10        13           9        12        15         11          14

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- ทาสี  เจ้าชาตา  รักญาติ รักบ้าน ทั้งยังเหน็ดเหนื่อย มากที่จะมีบ้านมีรถสักคัน

คนเกิด เสาร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันเสาร์                          7         1             2        3         4           5             6
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              11        7           10       13       16         12          15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสา  เจ้าชาตา  ผูกพันกับบุตร  และบุตรช่วยงานส่วนรวมดี


ดวงคุณ เดชสิทธิ์


ลัคนาราศี กรกฏ

เรือนคู่ครอง คือ ราศี มังกร มีดาวพระเสาร์ ๗ เป็นดาวเจ้าเรือน มีพระศุกร์ ๖ สถิต ในเรือนคู่ครอง

ดาวคู่ครอง คือ พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐานประ  ไม่เข้มแข็ง นี้คือ ดาว คู่ครองดาวที่ ๑
ลัคนาราศีกรกฏ ตนุลัคน์ คือ พระจันทร์ ๒ สถิตราศีมีน เรือนดาวพระพฤหัสบดี ๕ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิต ราศีเมษ เรือนกัมมะ ได้ มาตรฐานราชาโชค เข้มแข็งทั้งในนวางค์จักร และ ไตรยางค์จักร

ดาวพระพฤหัสบดี ๕  จึงเป็น ดาว คู่ครองดาวที่ ๒

แต่เนื่องจาก พระศุกร์ ๖ สถิตเรือนปัตนิเล็งลัคนา ได้ ตำแหน่ง พินทุบาทว์ ดังคำกล่าวที่ ว่า

ระวิภุมมะทั้ง โสรา
ปัญจะแก่ลัคนา พุธเก้า
พฤหัสฯ และจันทรา เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันดร์


ดังนั้นเจ้าชาตาจึงเดือดร้อน เรื่องความรักอยู่สม่ำเสมอ

ดังนั้นการเลือกคู่ครองต้องเลือกตามดาวคู่ครองที่เข็มแข็ง คือ

ดาวพระพฤหัสบดี ๕

ซึ่งได้แก่ บุคคล ที่มีอาชีพ เป็น ครูบา อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร และ คู่ครองควรมีอายุต่างจากเจ้าชาตามากๆ ถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกคนที่มีอายุมากกว่า

ส่วนอาชีพ การงานของเจ้าชาตา ต้องพิจารณาจากราศีเรือนกัมมะ คือ ราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีต้นธาตุไฟ จึงเหมาะแก่งานที่เกี่ยวกับความร้อน ไฟฟ้า งานเหมืองแร่ และมี ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิตอยู่ จึงอาจเป็นอาชีพ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร เกี่ยวกับ งานเหล่านี้ จึงจะถูกโฉลก

Tuesday, December 23, 2014

ดวงความรัก และการเงิน คุณ DHP


เจ้าชาตา ลัคนาราศีกันย์  ประเภทนระราศี มี พระอาทิตย์ ๑  และ พระพุธ ๔ ที่ได้มาตรฐาน เกษตร และ อุจจ์ เป็น องค์เกณฑ์

พิจารณา ความรักของเจ้าชาตา ได้จากดาวพระศุกร์ ๖ สถิต ราศีสิงห์ ร่วมดาวคู่มิตร พระอังคาร ๓ ในเรือนวินาศ ลัคนา  ทำให้เกิดเรื่องปัญหา เรื่องความรักมากมาย  มีความรักแล้วเป็นทุกข์ ความรักไม่สมหวัง  เจ้าชาตาควรเอาธรรมะเข้าช่วยในการดำรงชีวิต ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในความรัก หรือ อย่าถือเอาความรักเป็นสรณะ  ในคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มีพบก็มีจาก มีเกิด ก็มีดับ มีวาสนาก็พานพบ เมื่อไร้วาสนา ก็ลาจาก สรรสิ่งล้วนแล้ว แต่วาสนา


ส่วนเรื่องการเงิน มีพระเสาร์ ๗ ได้ตำแหน่งอุจจ์ในราศีตุล การเงินรายได้ของเจ้าชาตา จะหาได้เป็นจำนวนมาก โดยที่เจ้าชาตา ค่อยๆเก็บหอมรอมริบเอาไว้ ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้น ตามลักษณะของพระเสาร์ ๗ ที่มีความเชื่องช้าอืดอาด อีกอย่าง พระศุกร์ ๖ เป็นเจ้าเรือนการเงิน อีกเช่นกัน ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินสดไม่อยู่  หรือไม่ควรถือเงินสดไว้กับตนเอง หรือเจ้าชาตาหาเงินมาได้กลับไม่ได้ใช้ นำไปสนับจุนเจือ ผู้อื่น

ทำไมถึงต้องเป็นเราหนอ?


Thursday, December 18, 2014

ลัคนาราศีมีน

ลัคนาราศีมีน


คู่ครองคือ คนที่มีลัคนาราศีกันย์ ลักษณะของคนราศีกันย์ จึงเป็นคนช่างพูด ช่างทำ นักวางแผน นักบริหาร นักวางแผน มีวาทศิลป์ดี แต่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องบ้านช่องตนเองนัก 

Wednesday, December 17, 2014

ดวงคุณ ณปภัช


เจ้าชาตา เกิด ในเวลากลางคืน ของ คืนวันศุกร์  มีดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวประจำวันเกิด  ลัคนาสถิตราศี มีน ประเภท อำภุราศี  มีดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวองค์เกณฑ์

ดังคำกล่าว ราศีอำภุได้องค์เกณฑ์ คือ


อัมพุชพลจุ่งแจ้ง                                สี่สถาน

พุธศุกร์ชีววาร                                    ส่งสร้อย

จันทร์องค์ประไภพาลย์                      รุจิเรก

คุณย่อมแสดงใช่น้อย                        ยศนั้นถึงพระยาตามตำรากล่าวว่า ศุกร์เป็นองค์เกณฑ์ ผู้นั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีมากไปด้วย ทรัพย์สินบริวาร มีอำนาจวาสนา มียศถาบันดาศักดิ์ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
Tuesday, December 9, 2014

ดวงความรักคุณ K


ความรักของ คุณ k ดูได้จากดาวพระศุกร์ ๖
ดาวพระศุกร์ ๖ สถิตราศีเมษ
ความรัก ของบุคคลที่มีพระศุกร์ในราศีเมษ  ในตำรากล่าวไว้ว่า บุคคลนั้น  มีความรักไม่แน่นอน ใจรวนเร รักง่าย หน่ายเร็ว รักเผื่อเลือก มีความรักที่ตื่นเต้นหวาดเสียว โลดโผน ที่รักกันจริง นั้นไม่ได้กัน กลับไปแต่งงานกับคนอื่น  หรือ ก่อนแต่งงาน มักจะผิดหวังมาก่อน


และ ดาวพระศุกร์ ๖ อยู่ในเรือน อริ ทำให้ความรักมักมีอุปสรรค รักในอุดมคติมักคว้าน้ำเหลว  อกหัก ที่ดีไม่ได้ ที่ได้ไม่ดี อกโรย ตรอมตรม

Sunday, December 7, 2014

ดวงความรัก คุณเมย์ดวงความรัก ดูได้จาก ดาวพระศุกร์ ๖ เช่นกัน  ดาวพระศุกร์ ๖ ได้ มาตรฐาน เกษตร ในราศี ตุลย์   การแต่งงานหรือ จะนำมาซึ่งความมั่นคงถาวรทางทรัพย์สิน คนรักมีฐานะสูงเด่น แต่อาจถูกขัดขวางได้ แต่ภายหลัง ก็บรรลุเป้าหมายที่ดีและดาวศุกร์ สถิตเรือนหน้าที่การงาน จึงเป็นความรักที่มุ่งหวัง  เป็นความรักที่หวาดระแวง  เป็นรักที่ต้องอดทน  มักจะเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลก ทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักเห็นใจ จนเกิดความสมหวัง ทุ่มเทร่างกายแรงใจ  ประพฤติต่อคนรัก อย่างดีที่สุด ช่วยการงานสารพัด แต่มักจะมีคู่แข่งขัน และถูกญาติ และ คู่ครองใช้งานหนัก  ทำให้เจ้าชาตาเหน็ดเหนื่อย เป็นอย่างยิ่ง

ดวงการงานคุณ เมย์เจ้าชาตา มีลัคนาสถิตราศีมังกร  แม่ธาตุดิน  มีดาว พระเสาร์ พระศุกร์ และ ดาวพุธ ให้คุณ ดาวที่มีมาตรฐาน เข้มแข็ง แข็งแรง คือ ดาวพระศุกร์ ๖ ได้ มาตรฐาน เกษตร ในราศี ตุลย์  ทั้งเป็นเจ้าเรือน กัมมะ หรือ เรือน หน้าที่การงาน บัลดาล ให้เจ้าชาตามี หน้าที่การงานที่มั่นคง ดังนั้น อาชีพ ที่ถูกโฉลกกับเจ้าชาตา จึงดูจากลักษณะของดาวพระศุกร์ ๖ เป็นหลัก 


ดาวพระศุกร์ ๖ ตัวแทนอาชีพ งานศิลปิน และศิลปะ  ช่างเขียน ช่างวาดรูป  นักร้อง นักดนตรี ดารา นักแสดง ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง  ผู้กำกับละครภาพยนตร์ นักเขียนบท สร้างละคร ช่างเงิน ช่างทอง นักการเงิน นักการธนาคาร นักการคลัง ตลาดหลักทรัพย์  เป็นต้น

Thursday, December 4, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนยี่

 คนเกิด เดือนยี่

มักหุนหัน พลันแล่น เอาแต่ใจตัว โกรธง่ายหายช้า มักอาฆาตชิงชังนาน ชอบอบายมุข เมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย จึงสงบ รู้จักบุญกุศล

ทระนงตนเป็นใหญ่ มีความสามารถเฉพาะตัวสูง ฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้ดี 

ผิวเนื้อดำแดงถึงจะดีท ผิวขาวจะอาภัพ ชอบอาสาเจ้านาย 

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5         6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              4           7          10         13        16        19            15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และมีคู่ครอง ในต่างถิ่นต่างแดน
คนเกิด วันจันทร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง    ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน จันทร์                       2          3           4          5          6         7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              5          8          11         14        17        20            9

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- สุภะ  เจ้าชาตาต้องอาศัยความสามารถตนเอง ทำให้เจ้าชาตามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต


คนเกิด วันอังคาร เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อังคาร                   ๓          ๔          ๕          ๖          ๗         ๑        ๒
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖           ๙        ๑๒        ๑๕     ๑๘       ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตามักผูกพันกับงานด้านการเงิน คนเกิด วันพุธ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พุธ                  ๔          ๕          ๖          ๗          ๑         ๒        ๓
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๗         ๑๐        ๑๓      ๑๖     ๑๒       ๑๕        ๑๑

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตาได้ลาภผลจากคนหมู่มากคนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พฤหัสบดี                  ๕         ๖          ๗          ๑         ๒        ๓        ๔
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๘         ๑๑        ๑๔      ๑๐     ๑๓       ๑๖        ๑๒

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- พยายะ    เจ้าชาตามีญาติพี่น้องที่ไม่ปรองดองกันนัก


คนเกิด วันศุกร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน ศุกร์                        ๖          ๗           ๑         ๒        ๓         ๔         ๕
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๙        ๑๒        ๘      ๑๑     ๑๔       ๑๗        ๑๓

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสี    เจ้าชาตามักมีบุตรที่เลี้ยงยาก
คนเกิด วันเสาร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน เสาร์                       ๗          ๑           ๒        ๓        ๔          ๕         ๖
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๑๐        ๖        ๙      ๑๒     ๑๕       ๑๘           ๑๔

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- ทาสา    เจ้าชาตามักประสบปัญหา เพื่อผู้อื่น
Wednesday, December 3, 2014

ลัคนาราศีกุมภ์

เรือนคู่ครองของคนราศีกุมภ์ คือ ราศีสิงห์ ลักษณะคู่ครองจึงเป็นคนกระตือรือร้น เจ้ายศเจ้าอย่าง  เป็นผู้นำ  รักความอิสรเสรี จะทำกิจกรรมใดๆ มักมีแบบแผนใหญ่โต  มีความคิดกว้างไกล รูปร่างสันทัด ผิวขาว ขาวแดง ได้สัดส่วน  อาชีพ นักบริหาร วิชาการ นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า เพชรทอง เป็นต้น


Tuesday, December 2, 2014

ลัคนาราศี มังกร

ลัคนาราศี มังกร       เรือนคู่ครองคือ ราศีกรกฏ ลักษณะคู่ครอง จึงเป็นคน รักบ้านเรือน และ ญาติพี่น้อง และ ที่อยู่อาศัย รักความสงบ และ จิตใจอ่อนโยน มารยาทเรียบร้อย อารมณ์อ่อนไหว โอบอ้อมอารี  มองข้างนอก เหมือนคนเข้มแข็งอดทน แต่นิสัยแท้จริง ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความยุ่งยากซับซ้อน  เก็บเนื้อเก็บตัว ทำงานร่วมกับญาติพี่น้อง ชอบงานทำครัวประกอบอาหาร ทำขนมนมเนย อาชีพที่ถนัดคือ งานบริการ งาน ร้านอาหาร โรงแรม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รูปร่างหน้ากลมมนหูกลม อ้วนท้วน ผิวขาวเนียน พูดจาอ่อนหวาน เมื่อสูงวัยมักหันหน้าเข้าวัดเข้าวา ฟังธรรม จำศีล

Thursday, November 27, 2014

ดวงคุณ Thcc


ดวงคุณ Thcc ลัคนาเจ้าชาตาสถิต ราศี พิจิก  มีดาวพระมฤตยู 0 กุมลัคนา ทำให้เจ้าชาตาเป็นนักคิด สามารถเป็นนักวิชาการได้ด้วย  ชอบเก็บตัวเหมือนแมลงป่อง ไม่ชอบยุ่งกับใครนัก แต่ไม่รังเกียจในการมีเพื่อน  มฤตยู จะทำให้ชีวิตผันแปรได้ง่าย เจ้าชาตา ระวังความคิดของตนเองให้ดี อย่างเสี่ยงอันตราย
ถ้าไม่โลเล และรักษา คำพูด จะอยู่ได้อย่างโดดเด่น และเป็นหนทางสู่ความสุข

ลัคนาราศี พิจิก ธาตุน้ำกลางธาตุ มีดาวพระอังคาร ๓ ธาตุลม เป็นดาวตนุลัคน์ หรือดาวประจำตัว สถิต ราศี ธนู ธาตุไฟกลางธาตุ ได้ มาตรฐาน อุจจาวิลาส ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่น ราศี ธนู เป็นเรือนรายได้ การเงิน ทำให้เจ้าชาตา หาเงิน หารายได้ ได้ ดี ได้มาก เจ้าเรือนการเงิน คือ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ สถิตเรือน วินาศ ทำให้เจ้าชาตาเก็บเงินไม่อยู่ หรือ เจ้าชาตาหาเงินได้ เพื่อสนับสนุนผู้อื่น หรือให้คนอื่นใช้


Wednesday, November 26, 2014

ดวงคุณ รมณความรัก ของเจ้าชาตา ดูได้ จาก
พระศุกร์ ๖ในราศีกันย์

จึง เป็นบุคคล ที่มีความรัก เกิดขึ้น จากการอยู่ใกล้ชิดกัน  มีความสนิทสนม เห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน มีความรักที่มีใจจริงด้วยกันทั้งคู่ แต่ไม่อาจจะแต่งกัน ตามประเพณีได้ เหตุว่าฐานะแตกต่างกัน มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ในบางกรณี จึงเป็นอุปสรรค ในการแต่งงานกันอย่างเปิดเผย


นอกจากนี้แล้ว พระศุกร์ ๖  ยังสถิตในเรือนการเงินรายได้ จึงถือคติ รักการสร้างหลักฐาน ความเป็นอยู่ให้มั่นคง ความรักจะสัมฤทธิ์ผล จะต้องใช้เงินเป็นเดิมพัน

ลัคนาราศี สิงห์ เรือนคู่ครอง คือ ราศีกุมภ์ เจ้าเรือน คือ พระราหู ๘ สถิตราศี กันย์ เรือน การเงินรายได้ ทำให้เจ้าชาตา มักเลือกคู่ครอง ที่มีเงินทอง มีโอกาศที่จะมีคู่หลายคน


Thursday, November 20, 2014

ดวงคุณ Roj


1) มาตรฐาน ตำแหน่งดวงดาวในดวง2 ) ว่าด้วยธาตุของราศี และ ธาตุของดาว

3) ว่าด้วยความสัมพันธ์ของดาว

4) ประเภทราศี และเรือน

5) วันกำเนิดดวงดาว

ลัคนาสถิตย์ราศี เมษ  ต้นธาตุไฟ จรราศี  เมื่อได้รับคุณ หรือ โทษ จะฉับพลัน รุนแรงรวดเร็ว

มีดาวพระศุกร์ ๖ ธาตุนำ้ กุมลัคนา ได้มาตรฐานประ และ อุจจาภิมุข  เจ้าชาตามักเดือดร้อน เรื่อง ความรัก แม้ว่า จะได้ตำแหน่ง อุจจาภิมุขที่ดี แต่ ดาวพระศุกร์ ๖ ให้โทษ ต่อลัคนาราศีเมษ ทำให้เจ้าชาตาพบความลำบากอยู่เนืองๆ

ดาวพระอังคาร ๓ ธาตุลม เป็นดาว ตนุลัคน์ สถิตย์ราศี กรกฏ ธาตุน้ำ ได้มาตรฐานนิจ กุมดาวพระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ คู่ศัตรู เบา ในเรือน พันธุ ที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ครอบครัว ดาวพระจันทร์ ๒ ธาตุดิน ได้ตำแหน่ง จุลโชค ในราศีมีน ธาตุปลายน้ำ เรือน วินาศ ทำให้เจ้าชาตา เหนื่อยยาก หรือ สนับสนุน อยู่เบื้องหลังคนในครอบครัว

 ดาวพระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ ได้มาตรฐานประ เป็นดาวเจ้าเรือน กัมมะ หน้าที่การงาน ที่เกี่ยวกับงานหนัก เช่น งานกสิกรรม งานโรงงานอุสาหกรรมเป็นต้น   สถิตย์ราศกรกฏ ต้นธาตุน้ำ  ทำให้เจ้าชาตามีความเหนื่อยยาก  พระเสาร์ในตำแหน่งนี้ ถ้าบวชได้ ถึงจะดี ประกอบกับ ดาวพระพฤหัสบดี ๕ เป็นดาวประจำวันเกิด ได้ มาตรฐาน ประ และ อุจจาวิลาศ จึงเหมาะกับอาชีพ นักบวช

ส่วนพระอาทิตย์ ๑ แม้ว่า จะได้ ตำแหน่งอุจจาวิลาศ  แต่ตกเรือนวินาศ จึงไม่ให้คุณต่อเจ้าชาตา
Wednesday, November 19, 2014

ดวงคุณพิภพ

ลัคนาสถิต ราศี กรกฏ มีพระจันทร์ ๒ ธาตุดิน สถิต ราศี มังกร ต้นธาตุดิน ได้มาตรฐาน ประ และ อสีติธาตุ ส่วนดี มากกว่า ส่วนเสีย ราศี มังกร เป็นเรือนปัตนิ เรือนหุ้นส่วน คู่ครอง ดังนั้น ชีวิต จึงผูกพันกับหุ้นส่วน หรือ คู่ครอง ดาวเจ้าเรือน ปัตนิ ราศีมังกร คือ พระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ สถิตราศีสิงห์ธาตุ ไฟ กลางธาตุ ได้ อสีติธาตุ พร้อมทั้งกุมด้วยพระราหู ๘ คู่มิตร เรือน กดุมภะหรือ เรือนการเงินรายได้ เป็นผลทำให้เจ้าชาตา มีรายได้อย่างงดงาม  ครรลองของชีวิต มักเป็นเช่นนี้

แต่จุดเสียคือ เจ้าชาตาอาจได้รับความทุกข์ยากลำบากจาก เรื่องการงาน และ หุ้นส่วน คู่ครองเช่นกัน


Friday, November 14, 2014

ราศีธาตุธาตุถูกแบ่งออกเป็น สอง ประการ

กุศลธาตุ  เปรียบได้กับ ไฟฟ้าลบ ชนิดหนึ่ง  และ อกุศลธาตุ อันเปรียบได้กับ ไฟฟ้าบวกชนิดหนึ่ง

กุศลธาตุ  ได้ แก่ธาตุดิน ธาตุ น้ำ

อกุศลธาตุ ได้แก่ ธาตุไฟ ธาตุ ลมธาตุไฟ เป็นสมบัติทางความร้อน สิ่งไหนที่มีความร้อนในตัว ถือว่าเป็น ธาตุไฟ ทั้งหมด  รวมถึงสิ่งที่มีความอบอุ่นด้วย

รูปธรรมของธาตุไฟ ได้แก่ กองไฟ ดวงอาทิตย์  กระติกต้มน้ำร้อน ฯลฯ

นามธรรมได้แก่  คลื่นความร้อน  อย่างเช่น ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ มีคนมาปลอบประโลมใจ ทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในใจ


ธาตุไฟเป็นธาตุที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้สูง สามารถแผ่พลังงานเข้าไป สู่ธาตุอื่นได้ง่าย ทำให้ธาตุอื่นเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการพิจารณาจากปริมาณของธาตุ

สำหรับ ดวงดาว นั้น

พระอาทิตย์ ๑ มีกำลังเป็น 6   ธาตุไฟ   ที่ร้อนแรงลุกโพล่ง วู่วามหักโหม มาเร็ว ไปเร็ว ผู้ใดเกิดเวลาพระอาทิตย์อุทัย มีกำลังร่างกายแข็งแรงดี แต่พระเคราะห์ใหญาอื่นมาให้โทษแล้ว ผู้นั้นมักเป็นโรคหัวใจพิการ โหราจารย์ท่านว่า  " ทายอาทิตย์ให้ทายยศศักดิ์หลักฐาน "พระเสาร์ ๗  ธาตุไฟ นิ่งนานแบบสุมขอน ไม่หวือหวา แต่คงสภาพนาน ร้อนน้อยกว่า ดวงอาทิตย์  แต่นานกว่า


พระเสาร์ ๗  เป็นเทวดา แห่งกสิกรรม และ อริยธรรม มีกำลังเป็น 10 ธาตุไฟถ่านแสงแดงคล้ำ เย็นยะเยือก แห้ง ทำให้ใจคอมนุษย์ เศร้า วังเวง  ชอบเงียบขรึม สันโดษ แก่ตัวง่าย เศร้าโศก ความลำบาก อัตคัด กันดาร ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งเป็น สาเหตุที่เกิดจากดาวเสาร์ให้โทษ


โหราจารย์ท่านจึงว่า  “ทายทุกข์สุขให้ทายเสาร์

ธาตุไฟแท้ เรื่องที่เกิดในธาตุไฟ จะเป็นเรื่องที่มาเร็วไปเร็วเสมอ


                     ถ้า ลัคนาอยู่ เมษ
ราศีเมษ เป็น ธาตุไฟ เป็น อกุศลไฟฟ้าบวก
ทำให้ไม่กลมกลืนกับ อกุศลไฟฟ้าบวก ด้วยกันได้ อันได้แก่ ธาตุลม
นั้นคือ ราศี ตุลย์ ราศี กุมภ์ และ ราศี เมถุน เป็น ผล ทำให้ ดาวเกษตร ๖ ๗ และ ๔ ให้โทษ ต่อ ลัคนา(จันทร์) ในราศีเมษ โดย เฉพาะ ๗ และ ๔ ไม่ให้คุณเลย

โดย เฉพาะเสาร์ เนื่องจากเป็นประธานดาวบาปเคราะห์

โบราณจารย์ท่านแต่งโคลงไว้ว่า "ราศีเมษ ไม่มี ๔ พุธ กับ เสาร์ ๗"


ดาวเคราะห์ ที่เป็นเกษตร ในราศี ร่วมธาตุ อย่างเช่น ดาว ๑ และ ดาว ๕ ย่อมให้คุณ แก่ลัคนาธาตุดิน

ธาตุดิน จัดเป็นธาตุเย็น มีสภาพนิ่ง เคลื่อนไหวช้า และ เนิ่นนาน  ดาวที่อยู่ในธาตุดิน มักเยือกเย็นลง

การให้คุณให้โทษ เป็นไปอย่างช้าๆ  อย่างเช่น สุขนาน ทุกข์นาน รักนาน เกลียดนาน

เนื่องจากธาตุดินไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ดาวพระพฤหัสบดี ๕ : เป็นธาตุดินที่ลุ่มลึก ให้สถานะของความเป็นศุภเคราะห์ ได้มากกว่าดาวอื่น  ถ้าอยู่ในราศีธาตุดินด้วย  ดาวพระพฤหัสบดี ๕  สถิตย์ในราศีธาตุดิน ให้อ่านได้ ถึงภาระหน้าที่ที่มีอยู่ นั้น จะยั่งยืนและมั่นคง เพราะดาวพระพฤหัสบดี เป็นดินแข้น ที่ไม่ค่อยแปลงสภาพเท่าไหร่ เว้นแต่จะถูกทำลายไปเท่านั้น


ดาวพระจันทร์  ๒ : เป็นดินอ่อน สามารถปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ จะผสมกับธาตุอื่นได้ง่าย และ สลายได้เร็วเช่นกัน


อ่านต่อ รู้เรื่องธาตุอย่างง่ายๆ

ธาตุลม

มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าทางดีหรือทางร้าย
 ธาตุลม แสดงถึง ความรวดเร็ว ว่องไว คล่องตัว เปลี่ยนแปลงง่าย บางครั้งรุนแรง บางครั้งอ่อนโยน บางครั้งสงบนิ่ง

ดาวพระอังคาร ๓ : เป็นดาวธาตุลมกรด
ดาวพระราหู ๘ : เป็นดาวธาตุลมพายุ

ราศี มิถุน ธาตุลมแล้ง


ราศี พิจิก ธาตุน้ำบาดาล
ราศีมีน ธาตุ น้ำ มหาสมุทร
ราศีกรกฏ ธาตุน้ำ บ่อ หนอง คลอง บึง


Tuesday, November 11, 2014

ดวงคุณ Noname1


 เจ้าชาตา ลัคนาราศีกุมภ์  ราศี กลางธาตุลม ลมพายุ มี พระราหู ๘ ธาตุลม ได้มาตรฐานเกษตร กุมลัคนา เจ้าชาตา มักมีเล่ห์เหลี่ยมสูง มักประกอบอาชีพที่เสี่ยงกฎหมาย ที่ให้ผลดีแก่ตน  แต่ทว่าผู้อื่น ติดจะลำบาก   เมื่อ พระราหู ๘ ได้ ตำแหน่งเกษตร ทำให้วิถีเจ้าชาตามั่นคง  และ ยังได้ ตำแหน่ง ปะกิณกะโชค  ทำให้เจ้าชาตา มีโชคเล็กโชคน้อยอยู่เสมอ ทำให้เจ้าชาตา ไม่เร่งร้อนอะไรนัก แต่บทจะเร่งขึ้นมาเป็นลมพายุไปเลย

Friday, November 7, 2014

ดาวพระศุกร์ ๖ ดาวแห่งความรัก
แทนด้วยสัญลักษณ์


ธาตุน้ำ ชนิด หน้าฝน


เพศ หญิง

ดาวศุกร์ ๖ เป็นมิตรกับ ดาวอังคาร ๓

เป็น ศัตรู กับ ราหู ๘  พระเสาร์ ๗

เป็นคู่สมพล กับ ดวงอาทิตย์ ๑

คู่ธาตุน้ำกับดาวพระพุธ ๔

กำลังดาว ๒๑

 ดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวพระเคราะห์ เกษตร ประจำอยู่ ๒ ราศี คือ ราศี พฤษภ ธาตุดิน  ทั้งยังหมายถึง ทรัพย์สมบัติ การเงิน  ประเภท สถิตย์ราศี อันหมายถึง เสถียรภาพอันมั่นคง การเก็บรวบรวม

 และ ราศีตุลย์   ให้ ความหมายถึง คู่ครอง สามี และ ภรรยา การสมรส  ความบันเทิงเกี่ยวกับกามารมณ์ ธาตุลม เป็นธาตุที่เกี่ยวกับความคิด การปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  และ ความฉลาดสามารถในการติดต่อกับผู้อื่น

จากสัมพันธภาพทั้งสองราศี และธาตุที่ประจำ ทำให้ดาวศุกร์แสดงถึง ความปรารถนา  ความรักระหว่างเพศ (เพศชาย และหญิง)  ความสวยงาม เครื่องประดับ เงินตรา  ดาวศุกร์จึงเป็นดาว ที่บ่งถึง ในเรื่องรักๆใคร่ๆ

ดาวพระศุกร์คือ ความรัก  คนที่มีดาวศุกร์สัมพันธ์ถึงลัคนาหรือ ตนุลัคน์ หรือ มีศุกร์เป็น ตนุเศษ  จึงเป็นคนรักสิ่งรอบตัว รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักเสียงเพลง 

ดาวพระศุกร์ ที่ดีต้องสัมพันธ์ถึง พุธ ๔ อาทิตย์ ๑ จันทร์ ๒ และ พฤหัสบดี ๕

ดาวพระศุกร์เจ้าเรือนเกษตร ราศี พฤษภ และ ราศี ตุลย์


การดูเรื่องความรัก จักต้องพิจารณาจากดาวพระศุกร์  ถ้าดาวพระศุกร์ดี ความรักย่อมมีความสุข  การครองเรือนย่อมมีความสุขไปด้วย

ในทางกลับกันถ้าดาวพระศุกร์เสีย  ความรักย่อมไม่มีความสุข  การครองเรือนย่อมเสียไปด้วย


ดาวพระศุกร์ในราศีเมษ

ได้มาตรฐาน ประ  ทำให้เจ้าชาตา มีภัยอันเนื่องมาจาก ความรัก

โดย เฉพาะ คนเกิดวันศุกร์

ถ้าศุกร์กุมลัคนา ถือ ความรักเป็นใหญ่ หรือ  ความรักนั้นเหนือยิ่งชีวิตจิตใจดาวพระศุกร์ในราศีพฤษภได้มาตรฐานเกษตร

ความรักรุนแรง รักตามอารมณ์มากกว่า ความนึกคิด


เมื่อแต่งงานแล้ว ถือ ความรักในครอบครัวไม่สำคัญ มีความรักมุมานะ มุ่งไปทางสร้างหลักฐาน ทรัพย์สินเงินทอง ให้เจริญยิ่งขึ้น มีความสุขเกิดจากทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความรัก
ดาวพระศุกร์ในราศีมิถุน

มีคนรักหลายคน  ไม่รู้จะเลือกใครดี  ทำให้เดือดร้อนเสมอ

ญาติพี่น้องมักจะแทรกแซงเกี่ยวกับความรัก  ทให้เดือดร้อนใจดาวพระศุกร์ในราศีกรกฏ

 ความรักสดชื่น ดูดดื่ม
ดาวพระศุกร์ในราศีสิงห์ 

ความรักพบกันครั้งแรก ก็ลงเอย
ดาวพระศุกร์ในราศีกันย์

รักเกิดจากการได้ใกล้ชิดกันดาวพระศุกร์ในราศีตุลย์

ได้ดีเพราะคนรัก    คนรักฐานะดี


ดาวพระศุกร์ในราศีพิจิก 
  
ความรักที่ผิดประเพณีดาวพระศุกร์ในราศีธนู

มีโอกาสแต่งงานมากกว่า สองครั้ง


ดาวพระศุกร์ในราศีมังกร

แต่งงานกับคนสูงอายุ
ดาวพระศุกร์ในราศีกุมภ์

 รักแบบมิตรสหาย


ดาวพระศุกร์ในราศีมีน
พบรักที่สูงศักดิ์อ่านต่อ ดาวเสาร์

Tuesday, November 4, 2014

ดูดวง เรื่อง คู่ดวงสมพงศ์อย่างง่าย

                                                                         


ดวงชาย
ดวงหญิง

ชาย ลัคนาราศี พฤษภ  เรือนคู่ครองหรือ ปัตนิ คือ ราศีพิจิก มีพระอังคาร ๓ เป็นเกษตรเจ้าเรือน 
หญิง ลัคนาราศีสิงห์   เรือนคู่ครองหรือ ปัตนิ คือ  ราศีกุมภ์ มีพระราหู ๘ เป็นเกษตรเจ้าเรือน 

สภาวะจิตใจ ฝ่ายชาย ดูได้จากตนุเศษ พระอังคาร ๓
สภาวะจิตใจ ฝ่ายหญิง ดูได้จากตนุเศษ พระอังคาร ๓   เช่นกัน แสดงว่า ชายหญิงคู่นี้ อารมณ์ร้อนแรงทั้งคู่

๑ )เนื่องจากตนุเศษ พระอังคาร ๓ ทำให้ทั้งคู่เข้ากันได้ เพราะชอบ คนลักษณะนิสัยเหมือนกัน

๒ ) เมื่อ เอาดวงชายหญิงซ้อนกัน จะได้ว่า ดาวคู่ครอง ของผู้ชายพระอังคาร ๓  ในราศีกันย์ เป็น เรือน กดุมภะ การเเงินรายได้ ของฝ่ายหญิง

ดาวคู่ครอง ของผู้หญิง พระราหู ๘ ในราศีสิงห์ เป็นภพปุตตะ ของฝ่ายชาย (ข้อนี้จุดดี)


แสดงว่า ชายหญิงคู่นี้ สมพงศ์กัน

เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ เนื่องจากปรมาจารย์โหราศาสตร์ท่านห้ามเอาไว้ในเรื่องนี้Search This Blog