ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, December 28, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนสาม

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5           6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๕          ๘          ๑๑      ๑๔      ๑๗           ๑๓        ๑๖

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องผจญกับปัญหาในต่างแดนคนเกิด วันจันทร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันจันทร์                         2          3          4          5         6           7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                        ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖          ๙          ๑๒      ๑๕      ๑๘           ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- ศุภะ  เจ้าชาตาประสบความรุ่งเรืองสำเร็จด้วย หุ้นส่วน หรือ คู่ครองคนเกิด วันอังคาร เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันอังคาร                         3          4          5          6         7           1            2
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                         ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              7          10        13      16          19          8             11

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- กัมมะ  เจ้าชาตาประกอบอาชีพ ที่ต้องพึ่งตนเอง เป็นหลัก


คนเกิด วันพุธ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพุธ                             4         5             6        7         1           2            3
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              8         11        14            17        13         9           12

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- ลาภะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับการเงิน ชอบแสวงหาประโยชน์ด้วยตนเอง หากินคล่อง มีลาภผลเสมอ สมหวังในการตั้งฐานะ
คนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพฤหัสบดี                   5         6             7        1         2           3            4
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              9         12           15        11        14         10          13

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-สหัชชะ- พยายะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับคนหมู่มาก  และมิตรสหายมักนำความยุ่งยากมาให้ 
คนเกิด ศุกร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันศุกร์                           6         7             1        2         3           4            5
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10        13           9        12        15         11          14

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- ทาสี  เจ้าชาตา  รักญาติ รักบ้าน ทั้งยังเหน็ดเหนื่อย มากที่จะมีบ้านมีรถสักคัน

คนเกิด เสาร์ เดือน สาม  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันเสาร์                          7         1             2        3         4           5             6
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สาม                      ๓          ๔         ๕          ๖          ๗         ๑             ๒
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              11        7           10       13       16         12          15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสา  เจ้าชาตา  ผูกพันกับบุตร  และบุตรช่วยงานส่วนรวมดี


No comments:

Post a Comment

Search This Blog