ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, August 27, 2015

ดวงคุณ Titaponความรักเจ้าชาตา จักต้องพิจารณาจาก ดาวพระศุกร์ ๖

เนื่องจากเจ้าชาตามีลัคนา สถิต ราศี มังกร  พระศุกร์ ๖ สถิตย์ในเรือน กดุมภะ หรือ เรือนรายได้ การเงิน  จึงเป็นคนที่คำนึงถึงความรักที่ต้องมี เงินทอง ความเป็นอยู่ ฐานะที่มั่นคงเป็นหลัก

และ เนื่องจาก ศุกร์สถิตย์ ราศีกุมภ์ เรือนของราหู หรือ ดาวพระเสาร์ ทำให้เจ้าชาตา มีความรักมักมีอุปสรรค ผิดหวัง แต่งงานช้า ความรักมีเหตุผลมากกว่า อารมณ์  ชอบเลือกเฟ้น หาเนื้อคู่ด้วยตนเอง

Thursday, August 6, 2015

ดวงคุณอัฐ

บุพพาจารย์ด้าน โหราศาสตร์ ท่านกำหนดอนาคตของบุคคล ไว้เป็น ดังนี้  คือ
17 ปี, 24 ปี, 30 ปี, 42 ปี, 48 ปี, 60 ปี, 66 ปี, 72 ปี, 78 ปี

คุณ  อัฐ เกิด 26 พ.ย. 2504

เวลาเกิด 07.58 กรุงเทพ  ปีนี้ อายุ  54 ปี ใกล้ เกษียณจากงานที่ทำอยู่แล้ว ต้องทำนาย วิถีชีวิต ที่ 66 ปี 


ายุจรราศีละปี  จากลัคนาเดิม จะได้ลัคนาจร ตกราศี  เมษ เป็น ลัคนาจรสถิตที่ราศีนั้น

เจ้า ชาตา อายุย่าง  66 ปี ในปี 26 พ.ย. 2569 ดวงชาตาในปีนี้ จะเป็น 

ลัคนาจร ่ตก ราศีเมษ เรือน อริ แสดงว่า ในปีนี้เจ้าชาตา จะต้องประสบปัญหา ความยุ่งยาก

เจ้าชาตา ถามถึง การงาน เรือนการงานคือ ราศีมังกร มาจากเรือนสหัสชะ ที่เกี่ยวข้องกับเพือนฝูงคนหมู่มากและเจ้าเรือนการงานพระเสาร์ ๗ สถิตย์ราศีมีน เรือนวินาศน์ลัคนาจร แสดงว่าชาตาจักต้องเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการงานนั้นๆ

การเงินของเจ้าชาตา จะมีความมั่นคงดี เนื่องจากดาวพระศุกร์ ๖ เจ้าเรือน  การเงิน และเรือน หุ้นส่วนคู่ครอง จร เป็น เกษตร ราศี ตุลย์ 

ในปีนี้ ครอบครัวเจ้าชาตาจะมีชื่อเสียง เกียรติยศ ดี เนื่องจากพระจันทร์  ๒ จร เป็นอุจจ์ ในราศี พฤษภ
Search This Blog