ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

ฤกษ์ชาวบ้าน

วันดี ดิถีงาม ยามมงคล

อันดับแรก ทำการเลือกวันที่ดีก่อน
อันดับสองทำการเลือกดิถี วันข้างขึ้น-แรม

อันดับสามทำการเลือกยามหรือ เวลาดี การมงคลที่ทำในวันดี ดิถีงาม และ ยามมงคล จะให้ผลดีเลิศ

การมงคลที่ทำในวันไม่ดี แต่ดิถีงาม และ ยามมงคล จะให้ผลดี

การมงคลที่ทำในวันไม่ดี ดิถีไม่งาม และ ยามมงคล จะให้ผลน้อย


การมงคลที่ทำในวันไม่ดี ดิถีไม่งาม และ ยามอัปมงคล จะให้ผลร้าย

๑ วันดี
ให้เลือก วันอธิบดี และ ธงชัย

ในแต่ละปี ท่านได้กำหนดวันที่เป็นวันดี ร้ายเอาไว้  ๔ วันด้วยกัน คือ วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ วันธงชัย และวันอธิบดี ในวันทั้ง ๔ วันนั้น วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศถือเป็นวันร้าย ห้ามทำการมงคล ส่วนวันที่เป็นธงชัย และอธิบดีถือเป็นวันที่ดี ทำการมงคลต่างๆได้ ส่วนวันที่เหลือนอกนี้ถือเป็นวันว่างไม่ดีไม่ร้ายทำการมงคลได้บ้าง 

หลังจากนั้น ห้ามทำการมงคลในวันที่เป็นศัตรูใหญ่ และ กาลกิณีเจ้าของงาน ให้ทำในวันที่เป็นวันมหามิตร 


๒  ดิถีงาม


ดิถีดีที่เหมาะสมแก่การจัดงานมงคล

ชื่อดิถี
อา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลที่ได้รับ
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
อมฤตโชค
ดีเลิศ
มหาสิทธิโชค
๑๔
๑๒
๑๓
๑๐
๑๕
ดีมาก
สิทธิโชค
๑๑
๑๔
๑๐
๑๑
ดี
ชัยโชค
๑๑
๑๐
๑๑
ดี
ราชาโชค
๑๐
ดี

ดิถีร้ายที่ไม่เหมาะแก่การจัดงานมงคล

ชื่อดิถี
อา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
ผลที่ได้รับ
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ขึ้น -  แรม
ทักทิน
ถูกติเตียน
ทินสูญ
สูญเปล่า
ธรทึก
เกิดทุกข์เข็ญใจ
ทึกทึน
๑๒
๑๑
๑๐
จะเกิดเหตุร้าย
กาลทัณฑ์
มีโทษอาญา
กาลสูญ
เกืดสูญเสีย
กาฬทิน
๑๒
๑๐
๑๑
วันอมทุกข์
กาฬโชค
๑๔
๑๒
พังกลางคัน
มฤตยู

๑๕
๑๕๑๐
มีเหตุถึงตาย
พิลา
๑๐
๑๐
๑๐
แตกหักเสียหาย
ยมขันธ์
๑๒
เจ็บป่วย
อัคคนิโรจน์
มีอุปสรรค์
วินาศ
ถูกสังหาร
บอด
๑๔
๑๔
อับโชค


ตามตาราง นี้ ผู้ใช้จะต้องระมัดระวัง ให้ดีด้วย เพราะมีวันที่ตรงกัน ทั้งสองตาราง คือ มีทั้งดี และ เสีย

อย่างเช่น วันอาทิตย์ ๖ ค่ำ ตารางแรกบอกว่า ราชาโชค แต่ตารางที่ 2 บอกว่า  กาลทัณฑ์  ดังนั้น ความหมายคือ ข้างขึ้น คือ ราชาโชค ข้างแรม คือ กาลทัณฑ์

ในกรณีที่จำเป็น ที่รอไม่ได้  อันดับแรก จะต้องพิจารณาวันที่ ประสงค์ นั้น หากเป็น วันข้างขึ้น แม้จะเป็นวันร้าย วันไม่ดี แต่วันนั้น เป็นวันดี ทางกาลโยค  เช่น เป็นวัน อธิบดี หรือ ธงชัย ก็ยังให้ฤกษ์ ได้ แต่ผลดีจะไม่เต็มที่นัก  ทว่า ถ้าเป็นวันอุบาทว์ หรือ โลกาวินาศ ผลเสียจะเกิดขึ้นบ้าง


แต่ถ้า วันนั้น เป็น ดิถีข้างแรม และ วันนั้น เป็น วันอุบาทว์ หรือ โลกาวินาศ ก็อย่าให้ฤกษ์ ในวันนี้เด็ดขาด  เพราะมีแต่ทางเสียเท่านั้น


อีกประการหนึ่ง

ถ้าวันใด ดิถีใด ตรงกับ  " กระทิงวัน " วันนั้น ห้ามให้ฤกษ์ แก่ท่าน เป็น อันขาด  ความเดือดร้อน จะมี แก่ผู้ให้ฤกษ์ และ รับ ฤกษ์เสาร์ห้ามปิด อาทิตยืห้ามบั่น จันทร์ต้องสาน  อังคารต้องขุด พุธห้ามตัด พฤหัสฯห้ามถอน  ศุกร์ห้ามเผา

No comments:

Post a Comment

Search This Blog