ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, May 27, 2015

ดวงคุณ บั๊บเรือนปัตนิ หมายถึง คู่ครอง หุ้นส่วน คู่คดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย)

   ปัตนิสถิตตนุ ต้องการให้คู่ครองมาเอาอกเอาใจตนเอง คู่ครองเป็นคนใกล้ชิดกันมาก่อน หรือเป็นญาติ ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองจะประสบความสำเร็จดี ทำอะไรร่วมกับคนอื่น ร่วมงาน ร่วมหุ้นส่วนกัน มักมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจเจ้าชะตา มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคดีความ ปัตนิมีมาตราฐานเป็นประ แปลว่า ผู้อื่น ดังนั้น เจ้าชะตาอาจได้คู่ที่ เป็นหม้ายมาก่อนก็ได้

Tuesday, May 26, 2015

ดวงคุณ เก๋


  กัมมะสถิตปุตตะ

มีกิจการอยู่ในความครอบครอง มีบริวาร มีบุตรธิดาเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการ มีบุตรธิดาเป็นเจ้าของกิจการงาน มีรายได้จากกิจการงานที่ครอบครองดูแลสูง มีความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานให้ทันสมัยใหม่เสมอ รูปแบบเป็นที่นิยมของวัยรุ่น มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของงาน เป็นคนที่มีโชคดี มีกิจการเกี่ยวกับการบันเทิง การกีฬา เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กๆ มีอาชีพเกี่ยวกับเด็ก เช่น ตัดเสื้อผ้าเด็ก ทำของเล่นเด็ก ขนมเด็ก


ความรัก มักประสบโชคดี ในเรื่องความรัก เนื่อง จากพระ ศุกร์ ๖ได้ตำแหน่ง อุจจ์ กุมพระ พุธ ๔  คู่ธาตุ น้ำ  ในราศี ธาตุน้ำ ย่อมให้คุณเป็นอย่างยิ่ง

Search This Blog