ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, July 31, 2016

ดูดวง ด้วย ดวงดาว

ดาว เกี่ยวข้องอะไร กับ คนเรา ด้วย ? ดาว ก็อยู่ส่วนดาว คน ก็อยูส่วนคน จะเกี่ยวข้องกันได้ อย่างไร?
คำตอบอยู่ที่

กำเนิดจักรวาลและ ดวงอาทิตย์์

From Wikipedia, the free encyclopedia


จักรวาล เกิด
จากการระเบิดของหลุมดำ ออกมาเป็นดวงดาวต่างๆ และในดวงดาวก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์เป็นต้น
มนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง จาก อันตรกริยาระหว่างดวงดาวไปได้

ในการดูดวง จึงใช้ ดาว ในการดูดวง คำว่า ดวง นั้น หมายถึง ดวงชาตา ของสัตว์ทุกชนิด ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  ดังนั้นการดูดวง คือ การพยากรณ์ ความเป็นไปของชีวิต ของเจ้าของดวง

บางคนไม่เชื่อ เรื่องการดูดวงเลยเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหล บางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง บางคนเชื่ออย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องต่างจิตต่างใจ  อย่างไรก็ตามทุกคนเกิดมาย่อมมีดวง ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งก็คือ กรรมเก่าที่ติดตัวมานั่นเอง ยอดวิชาที่ใช้วิเคราะห์ ความเป็นไปของชีวิต ที่โบราณจารย์ ค้นคว้า และตกทอดถึงปัจจุบัน คือ วิชาโหราศาสตร์นั่นเอง  ซึงสามารถตรวจสอบได้ด้วย ลีลาของดวงดาว นั้นเอง

การดูดวง มีวิธี อยู่หลายวิธี อย่างเช่น ดูด้วยดาววันเกิด  ดูด้วย ดาว ๑๐ ดวง  ดูด้วย เวลาเกิด ดูด้วย ปีเกิด ๑๒ นักษัตร  ดูดวงด้วยเลข ๗ ตัว เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่าง ศาสตร์ต่างๆ ของการ ดูดวง
ผู้ที่ใช้วิชา โหราศาสตร์พยากรณ์ เราจะเรียกว่า โหร

ก่อนการพยากรณ์ ควรรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆครั้ง ด้วยการ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้ว จึงภาวนาพระคาถาไหว้ครูโหร

๑ คาถาไหว้ครูฤาษี ครูโหรท่านแรก

โอม....นมัส สิตะว่า นบพระตถาคตธรรมคัมภีร์

นบสงฆ์สิกขา นบอาจารีย์

 นบโหราตรี เวทย์ วิทยาศาสตร์ไสย์ 

นะโมพหุทธายะๆ


๒ คาถาไหว้ ครูโหร

เสฏะ ฐันติ รัตตะนัง โลเก วันฑิตวา

ปะการะนัง อิมังเลขะ สมุทรทะยัง

ปะริ สายะ ยะถาพลัง .....สาธุ....สาธุ....สาธุ


เพื่อรำลึกถึงคุณพระอาจารย์ และ อุทิศส่วนกุศลถึงบูรพาจารย์ ทั้ง ๗ อัน ประกอบไปด้วยท่าน

๑ ) พระฤาษี ครูโหรท่านแรก

๒ ) พระอัญญาโกณทัญญะมหาเถระ

๓) พระวังคีสะ มหาเถระ

๔) พระอุตตมะ รามมหาเถระ

๕) พระอุทุมพร มหาเถระ

๖ ) พระอุตมะ มังคลาจารย์ เถระ และ

๗ ) บรรดาครูอาจารย์โหรเจ้าของตำราทุกๆท่านขออำนาจบารมีท่านผู้ประสิทธิประสาท จงดลบันดาลให้ศิษย์ทั้งหลาย ผู้รับการศึกษา และสืบทอดวิชาโหราศาสตร์ว่าด้วยการพยากรณ์ จงสำเร็จลุล่วงมีผลสมประสงค์ โดยทุกๆ ประการ


                    ที่มา  อาจารย์ สมาน สิงห์มโน  โหราภิวัฒน์ ชี้ชะตา ดวงดี ดวงร้าย กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551ยศศักดิ์อัครฐานทายอาทิตย์
รูปจริตทายจันทร์

กล้าขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุธ
ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส
โทษทุกข์ทายเสาร์
ภัยอาเพศทายมฤตยู
กิเลศกำหนัดทายศุกร์
ลุ่มหลงมัวเมาทายราหู อายุยืนอยู่ทายเกตุ


ในระบบดาราศาสตร์ ระบบสริยะจะมี ดวงอาทิตย์ เป็น ศูนย์กลาง แต่ในระบบ โหราศาสตร์ จะมี โลก เป็น ศูนย์ กลาง ดังนั้น จึงไม่ปรากฏ โลกอยู่ในระบบ โหราศาสตร์ระบบสุริยะ
ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง


อ่านเพิ่มเติม ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง


บันทึกการเรียนรู้โหราศาสตร์ไทย อย่างช้าๆโหรจารย์ ได้แบ่งท้องฟ้า ออกเป็น ๑๒ ส่วน ตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ โดยกำหนดเป็นวงกลมเรียกว่า จักรราศี ซึ่งดวงอาทิตย์โคจร ตามจักรราศี เดือนละ ๑ ราศี หรือ เฉลี่ยประมาณ  ๓๐ วัน ต่อ หนึ่งราศี

ในแต่ละราศี แบ่งออกเป็น ๓๐ องศา ทั้งหมด ๑๒ ราศี รอบจักรราศีจึงมี ๓๖๐ องศา ดวงอาทิตย์ใช้เวลาโคจรรอบจักรราศี เป็นเวลา ๑ ปีพอดี ในแต่ละราศี จึงมีชื่อเรียกตามดาวประจำราศี
รูปจักรราศี


ราศีเมษ
รูปแกะ
ภาพจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(astrology)ลักษณะของคนลัคนาราศีเมษ
สัญลักษณ์ แกะ
นิสัยของแกะ คือ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงๆ  ดังนั้น คนที่มีลัคนาราศีเมษ  จึงชอบสมาคม กับเพื่อนฝูง แกะชอบอยู่ในที่โล่งๆกลางแจ้ง  ชอบอิสระ ชอบการต่อสู้ ไม่ท้อถอย และมีความอดทน


เป็นราศีทวารหรือราศีต้นธาตุ  และเป็น ต้นธาตุไฟ ทำให้ มีลักษณะ คือ

รูปร่างสัดทัด สง่า นัยน์ตาเล็กกลม ผิวดำแดงหน้าเหลี่ยม มักใจร้อน จึงกลายเป็นจุดอ่อนของคน ลัคนาราศีเมษไป  กล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย ชอบศึกษาค้นคว้า และชอบเดินทาง
เชื่อมั่นตนเอง ชอบเป็นผู้นำ

มีบุคลิก คือ วางตัวผึ่งผาย แข็งแรง อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ แต่จะทำท่าเหนือกว่ากับผู้น้อย มีลักษณะของนักสู้  แม้ ท่าทีจะขรึม แต่ใจไม่กลัวใคร เชื่อมั่นตนเองสูง มีความกตัญญูดี


บางตำราว่า รูปร่างโปร่ง มักมีแผลเป็นเบื้องสูงของร่างกาย ใจคอกล้าหาญ  ชอบคิดการงานใหญ่โต ชอบความเป็นอิสระแก่ตนเอง  และ เด็ดขาดราศี เมษ  มี พระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน อุจจ์
ตามตำรากล่าวว่า มักมีชื่อเสียปรากฏ  และมักอยู่ต่างถิ่นต่างแดน


พระจันทร์ ๒ ได้มาตรฐาน มหาจักรพระอังคาร ๓ เจ้าเรือน ได้ มาตรฐาน เกษตร

พระพุธ ๔  จะให้โทษต่อเจ้าชาตา

พระพฤหัสบดี ๕ ได้มาตรฐาน ราชาโชค

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐานประ

พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐาน นิจ

พระราหู ๘ ได้มาตรฐาน บุญสุรา

พระเกุตุ ๙ ทำให้เจ้าชาตาอารมณ์แรง

พระมฤตยู ๐  ทำให้เจ้าชาตาใจร้อน วู่วาม

ราศี พฤษภ
ลัคนาสถิตย์ ราศี พฤษภ

ราศี พฤษภ สัญลักษณ์ คือ วัว
 วัว เป็นสัตว์ที่อดทนสูง เดินอย่างเชื่องช้า ไม่ชอบความรุนแรง  ถ้าความอดทนถึงที่สุดจะกลายเป็นกระทิงป่า

ลักษณะคนที่มีลัคนา ราศี พฤษภ

บุคลิกมักนิ่ง ไม่หลุกหลิก มีความอดทนสูง ไม่ค่อยยุ่งกับใครนัก แต่จะมี มนุษยสัมพันธ์ดี มีศิลป์อยู่ในตัวโดยกำเนิด หรือมีความสามารถทางช่างฝีมือดี

รูปร่างแข็งแรง กระดูกใหญ่ ใบหน้าสี่เหลี่ยม เดินสง่าผ่าเผย ผิวเนื้อสองสี  นิ้วมือ นิ้วเท้าโต  ใจคอโอบอ้อมอารีย์  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือเชื่อฟัง  ใจเย็น พูดน้อย  ชอบความยุติธรรมราศี พฤษภ  มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน อุจจาภิมุข

พระจันทร์ ๒ ได้มาตรฐาน อุจจ์

พระอังคาร ๓ ได้ มาตรฐาน ประ และ ราชาโชค

พระพุธ ๔   อยู่เรือนดาวศุกร์ คู่ธาตุ ชีวิตรื่นรมร์ มากกว่า ทุกข์

พระพฤหัสบดี ๕ ฉลาดในเรื่องไกล เรื่องใกล้ตัว มากๆกลับไม่รู้

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐานเกษตร 

พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐาน มหาจักร

พระราหู ๘ ได้มาตรฐาน นิจ

พระเกุตุ ๙  คิดเรื่องเงินเป็นใหญ่

พระมฤตยู ๐ มีโรคประจำตัวที่รักษายาก


ลัคนาสถิตย์ ราศี เมถุน


ราศีเมถุนสัญลักษณ์ คน สองคน หรือ คน หนึ่งคู่
ทำให้ปรับตัว เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดี  มีไหวพริบดี รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนคนเดียว จิตใจอ่อนไหวง่ายราศี เมถุน  มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน ราชาโชค

พระจันทร์ ๒  มีแฟนสวย หรือ หล่อ

พระอังคาร ๓ ป่วยง่าย

พระพุธ ๔   อยู่เรือน เกษตร

พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน ประ หรือ ปรเกษตร และ อุจจาวิลาศ

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐาน  มหาจุล หรือต้อยต่ำ


พระเสาร์ ๗  มักมีคู่สองคน

พระราหู ๘  ชีวิตมักพบการเปลี่ยนแปลง

พระเกุตุ ๙  ได้รับมรดก

พระมฤตยู ๐ ฉลาดปราดเปรื่องรูปร่างโปร่ง ปลายนิ้วมือนิ้เท้า เรียวยาว ผิวพรรณซีด นิสัยใจคอหนักแน่น มักชอบทำงานหลายอย่าง  มีนิสัยชอบเป็นครูผู้อื่น มักมีความกังวลใจเป็นเนื่องนิจ


ลัคนาสถิตย์ ราศี กรกฏ

ราศีกรกฏ
สัญลักษณ์  ปู

มีความอ่อนโยน ในจืตใจ ไม่ชอบรุนแรง มีความเมตตา แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่น ในตนเองนัก มักเปลี่ยนแปลงแผนในตอนท้าย เก็บความรู้สึกไม่เก่ง โกรธ เกลียด แสดงออกทันที

ราศี กรกฏ มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน มหาจักร อันยิ่งใหญ่

พระจันทร์ ๒   ได้มาตรฐาน เกษตร

พระอังคาร ๓  ได้มาตรฐาน นิจ

พระพุธ ๔   รักพี่รักน้อง

พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน อุจจ์

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐาน  ราชาโชค


พระเสาร์ ๗  ได้มาตรฐาน  ประ

พระราหู ๘  ปัญหาเรื่องครอบครัว

พระเกุตุ ๙  ใจอ่อน

พระมฤตยู ๐ การเปลี่ยนแปลง ในญาติพี่น้อง หรือ ครอบครัว


ลัคนาสถิตย์ ราศี สิงห์
ลักษณะ  รูปร่างสันทัด อกผาย เรือนตัวแบน  ผิวติดค่อนข้างขาว  ใจคอกว้างขวาง  นิสัยชอบทะเยอทะยาน ชอบเกียรติยศ มีศิลปดี  แต่มักเปลี่ยนแปลงเร็ว มิตรสหายตามไม่ทัน


ราศีสิงห์
ราศี สิงห์ มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน เกษตร
พระจันทร์ ๒   รักคู่ครอง
พระอังคาร ๓  ซื่อตรง ยุติธรรม
พระพุธ ๔   มหาจักร ราชาโชค อุจจาวิลาศ
พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน สิงหเกณฑ์
พระศุกร์ ๖  ความรักมักมีอุปสรรค

พระเสาร์ ๗  ได้มาตรฐาน  ประ

พระราหู ๘  ประ

พระเกุตุ ๙  ชอบอวดโอ่

พระมฤตยู ๐  ใจร้อน


ลัคนาสถิตย์ ราศี กันย์

ราศีกันย์

สัญลักษณ์ หญิงสาว


ลักษณะ รูปร่างสันทัด แขนขานิ้วเล็กเรียว ผิวเนื้อดำแดง  หน้าตาสดใส ใจเร็วติดจะโทสะร้าย  เจ้าระเบียบแบบแผน ชอบยศถาบรรดาศักดิ์  ชอบให้คนเคารพนับถือ  ถ้าใครยอมเป็นลูกศิษย์ดีใจ แต่มักมีศัตรูมาก ชีวิตจึงเหนือยยากจาก คัมภีร์  จักรทีปนี โหราศาสตร์ ฉบับมาตรฐาน พระอุตมราม เถรผู้รจนา
รวบรวมโดย เทพย์ สาริกบุตร


ลัคนาราศีกันย์ มีดาวพระพุธ ๔ เป็นเจ้าเรือน อันมีผู้หญิงสวยสุดประจำราศี ราศีนี้เป็นเรือนของธาตุดินที่อยู่ริมน้ำ ไม่แข็งไม่เปียก และ ด้วยพุธ เองเป็นธาตุ น้ำ และ เป็น เจ้าเรือน ธาตุลม ด้วย พุธในเรือนกันย์ จึงเป็นทั้ง อุจจ์ ทั้งเกษตร จะอุดมด้วยทรัพย์สิน ยศถาบรรดาศักดิ์ และ ปัญญา จะได้รับความช่วยเหลือจากชนทุกชั้น ด้วยความสมัครใจของผู้ช่วยเหลือทั้งสิ้น 

(จาก อ.เปี่ยมถามตอบอิทธิพล ดาว)ลัคนาราศีตุลย์

สัญลักษณ์ตาชั่ง

คนที่มีลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ จึงเป็นมักคนรักความเป็นธรรม


วิธีการดำรงชีวิตมีลักษณะกึ่งกลาง ดุจดังตาชั่ง ไม่รวย ไม่จนลัคนาราศีพิจิก

สัญลักษณ์แมงป่อง

ชอบเก็บตัว เมื่อจวนตัวจะหันหน้ามาต่อสู้ ทำให้ศัตรูบาดเจ็บได้ 

ตามปกติ แมงป่องจะหลีกหนีก่อนเสมอ ชีวิตคนลัคนาราศีนี้  มักมีชีวิตที่ต้องสูญเสีย อะไรอย่างหนึ่งเสมอ เนื่องจาก เป็น มรณะของลัคนาโลกลัคนาราศีธนู

สัญลักษณ์ คนยิงธนู


ราศี คนกล้า ตัดสินใจได้เก่ง กล้าที่จะเสี่ยง มองชีวิตในด้านดีมากกว่าด้านร้าย มีความก้าวหน้าของชีวิตเป็นเป้าหมาย 


ราศี มังกร 

สัญลักษณ์ แพะทะเล ที่สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ  หมายถึงมี สองอย่างอยู่ในสิ่งเดียว  

ราศี กุมภ์ 

สัญลักษณ์ คนเทหม้อน้ำ 


หมายถึงการให้ อย่างฟุมเฟื่อย โดยเฉพาะกับคนที่ตนรัก ฉลาดในการใช้ชีวิต


ราศีมีน

สัญลักษณ์ ปลาสองตัว ที่มีเชือกผูกหางไว้ และหันหน้าออกจากกัน 

ผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธพลราศีนี้ มักมีชีวิตสองแบบ อย่างเช่น เป็นพ่อค้า และเป็นนักการเมืองด้วย


ราศีสามประเภท

ได้แก่

    จรราศี  หมายถึง ความคล่องตัว ความว่องไว การไม่หยุดนิ่งกับที่

    สถิรราศี หมายถึง ความหนักแน่น ความคงทน ความเชื่องช้า


    อุภยราศี หมายถึง  ความไม่แน่นอน ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวได้

เร็ว  จนเกิดภาวะสองอย่างขึ้นในขณะเดียวกัน  ความไม่คงทนของราศีอ่านต่อ มาตรฐานดวงดาว

Tuesday, July 26, 2016

ดวง คุณ pp

ลัคนาราศี ธนู

เจ้าเรือนคู่ครองราศี มิถุน มีพระพุธ ๔ เป็น เจ้าเรือน สถิตย์ เรือน วินาศน์

ทำให้มีคู่ครองแล้วมีปัญหาหนัก


Sunday, June 26, 2016

ดวงคุณ ฉางลู่


เจ้าชาตา ลัคนาราศีสิงห์ เรือนเนื้อคู่คู่ครอง ราศีกุมภ์ มีพระราหู ๘ และพระเสาร์ ๗เป็น เจ้าเรือน พระเสาร์ ๗ เล็งลัคนา

คู่ครอง เป็นคนลักษณะผิวคลำ้แดง หน้ากระดูกคางสี่เหลี่ยม นิสัยใจคอเคร่งขรึม หนักเอาเบาสู้  เป็นหม้าย หรือร้างคู้มาก่อน


Thursday, May 5, 2016

ดวง คุณ เคน

ลัคนาราศีกรกฎ


เรือนปัตนิ ราศีมังกร หมายถึง คู่ครอง หุ้นส่วน คู่คดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย)

   ดาวเจ้าเรือน ปัตนิ พระเสาร์ ๗ สถิตเรือนอริราศี ธนู  ได้คนที่เคยเป็นศัตรูมาเป็นคู่ หรือคู่จะกลับกลายเป็นศัตรู  การแต่งงานใช้จ่ายเงินมากจนเป็นหนี้สิน การแต่งงานก่อให้เกิดหนี้สิน ได้คู่ฐานะต่ำกว่า ได้คนที่มีหนี้สินต่อกันมาเป็นคู่ครอง มักลำบากมากในเรื่องคู่อีกทั้งพระราหู ๘ เล็งลัคนา ที่เรียกกันว่า ดวงแตก ดวงช้ำ ดวงร้าว


ดาวเจ้าเรือนอริ พระพฤหัสบดี ๕ สถิตเรือนตนุ ราศีกรกฏ ชีวิตมักเต็มไปด้วยอุปสรรค ปัญหา และความเดือดร้อน เจ้าชะตามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ ทำอะไรก็ต้องผจญกับอุปสรรค และสิ่งกีดขวางเสียก่อนที่จะประสบความสำเร็จ ดาวพฤหัสบดีเป็นอุจ เจ็บป่วยเนื่องจากไม่รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง เดือดร้อนยุ่งยากในเรื่องของคนใช้ คนอาศัย ลูกจ้าง บริวาร ตลอดจนสัตว์เลี้ยง และหนี้สิน เป็นผู้ที่มีคนเกลียดคนชัง หรือแอบเป็นศัตรูกับเจ้าชะตาด้วยความหมั่นไส้ เพราะความเด่นความดังของเจ้าชะตา

Monday, March 28, 2016

โชคพระเสาร์

ถ้าจะทำโชคพระเสาร์ ท่านให้ตั้งอายุโหรลง แล้ว จึงเอา 64 คูณ เสร็จแล้ว เอา 200 หาร ได้ผลลัพธ์เท่าใด ให้เอา 12 หาร เหลือเศษเท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้ ให้นับแต่พระเสาร์ ในดวงชาตากำเนิด  ไปเท่าเศษ แล้วให้พยากรณ์ตามที่ว่านี้

๑ ถูกลัคนา ต้อง พระจันทร์ ต้องพระเสาร์ พระราหู พระชีวา ประเสริฐทุกสิ่งยิ่งนัก


๒ ปรากฏใหญ่ยศถาศักดิ์ ได้ลูกเมียรัก เงินทองแลทาสทาสี


๓ ต้องพระเคราะห์อื่นนั้นไม่ดี โรคภัยย่ำยี ทั้งทุกข์โศกนานา
Wednesday, March 9, 2016

ดวงคุณกอฟ


เจ้าชาตาถาม เรื่อง เนื้อคู่ คู่ครอง ต้องดูดาวปัตนิ พระศุกร์ ๖

ปัตนิสถิตศุภะ

ได้คู่ครองเป็นผู้มีหลักฐาน คู่ครองเป็นผู้มีหลักฐาน คู่ครองเป็นคนใหญ่คนโต แต่งงานแล้วตั้งตัวได้ แต่งงานแล้วมีบ้าน มีรถยนตร์ มีทรัพย์สิน แต่งงานแล้วมีความสุขดี ได้คนใกล้ชิดคนสนิทสนมกันที่มีความเมตตากรุณาดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แต่งงานกับคนต่างชาติ ไปแต่งงานในต่างประเทศ มีคู่แล้วต้องไปอยู่ต่างประเทศ ต้องเดินทางไกลๆ ด้านเสีย ระวังจะมีความยุ่งยาก หรือมีคดีความกับคนที่มีความรู้สูงกว่า ฐานะดีกว่า เอาเปรียบ

Thursday, February 18, 2016

ดวงคุณใจโปร่ง


เจ้าชาตา มีลัคนาราศี มังกร

เจ้าชาตาถามถึง
หน้าที่การงาน เรือนการงานคือราศีตุลย์ มีพระศุกร์ ๖ เป็นดาวเจ้าเรือน

สถิตย์เรือนปัตนิ หรือ เรือนหุ้นส่วนคู่ครอง หมายถึงว่า การงานมักเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามเสมอ

หรือ ทำงานในกิจการที่คู่ครองเป็นเจ้าของอยู่


พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐานราชาโชค จึงเหมาะกับงานด้านศิลปะ

ด้านความสวยงาม นักแสดง ขายอาหาร หรือ กิจการอาหาร หรือ การเงิน การธนาคารSunday, January 31, 2016

โชคดี ปีวอก 2559

วันขึ้น ปีใหม่ไทย ปีวอก พ.ศ. 2559 ตรงกับวันที่ 7 เมษายน

ขึ้น ๑ ค่ำ วัน พฤหัสบดี

ตามปกติธรรมดา วิถีชีวิต ของ มนุษย์ มีทุกข์สุข คละเคล้ากันไป เมื่อ มีเคราะห์ร้าย ก็หาหนทาง แก้ไขจากร้ายกลายเป็นดี หรือ ทุกข์หนัก ให้กลายเป็นเบา

เมื่อมีโชคดี จึงต้องรีบไขว่คว้า ไม่ให้หลุดลอยไป

ปีใหม่นี้ ตรวจดวงดูว่า เจ้าชาตา จะมีโชคหรือ ไม่ ด้วยการ ตรวจโชคประจำปี


ตัวอย่างเช่น

พ.ศ.2559

ปี จุลศักราช1378

เอา12 หาร

ได้ลัพธ์ 114  ทิ้งไป

เหลือเศษ 10

เอาเศษ 10


ตั้ง เป็น 4 ฐาน


คือ ฐาน แรก  5 คูณ 10   เท่ากับ 50  เอา 1 บวกเข้า เป็น 51  เอา  12 หาร  เศษ 3


นับ1 ที่ ราศี พฤษภ ไปเท่าเศษ 3 ต้อง ราศีกรกฎ  ถ้าต้องพระอาทิตย์แปลว่า ดี

ดังนั้น ผู้ที่มีพระอาทิตย์ ในราศีกรกฏ จะมีโอกาศ โชคดีฐานสอง เอา 7 คูณ 10  เท่ากับ 70 เอา 1 บวกเข้า เป็น 71 เอา  12 หาร  เศษ    11

นับ1 ที่ ราศี พฤษภ ไปเท่าเศษ 11 ต้อง ราศี มีน  ถ้าต้องพระอังคาร แปลว่า ดี

ผู้ที่มี พระอังคาร ในราศีมีน จะมีโอกาศ โชคดี


ฐานสาม เอา 9 คูณ 10 เท่ากับ 90 เอา 1 บวกเข้า เป็น 91 เอา  12 หาร  เศษ      7

นับ1 ที่ ราศี พฤษภ ไปเท่าเศษ 7  ต้อง ราศีพฤจิก  ต้อง พระเสาร์  แปลว่า ดีฐานสี่ เอา 11 คูณ 10 เท่ากับ 110 เอา 1 บวกเข้า เป็น 111 เอา  12 หาร  เศษ     3


นับ1 ที่ ราศี พฤษภ ไปเท่าเศษ 3 ต้อง ราศีกรกฎ  ถ้าต้องพระราหู แปลว่า ดี


แต่ถ้า ทั้งสี่ฐาน นี้ ถ้าเศษ ฐานใดฐานหนึ่งนับจากราศี พฤษภ ไปเท่าเศษ ต้องลัคนา หรือ พระจันทร์ แปลว่า ไม่ดี

ปีนี้ยังคงไม่มีโชคSaturday, January 16, 2016

พระราหู ๘พระราหู ๘


มัวเมาทายราหู

เอารัดเอาเปรียบ

ของนอกกฏหมาย

ราหูร่วมจันทร์

ราหูร่วมเสาร์

เกษตร ในราศี กุมภ์

อุจจ์ ราศี พิจิก

ราชาโชค ในราศีตุล

ประราศีสิงห์

นิจ ราศี พฤษ


ธาตุลม เป็นลมพายุบุแคม

ผิวผ่องกาฬพรรณ หมอกเมฆ ประดับเทพอาภรณ์ ล้วนสัมฤทธิ์ ทรงพระครุฑราชเป็นพาหนะ  เมื่อจรไปรับแสงที่พระอาทิตย์ แล้วเลยมาครองธาตุลม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะที่ 12 จึงมีกำลัง 12 รับกระแสลมที่พุ่งตรงมาจากพระอังคาร แต่เป็นปลายลม ฤทธิ์กรดร้ายอ่อนจางเสียแล้ว จึงเหลือเพียงลมเปล่า  แต่เป็นลมพายุ บุแคม ทิศนี้จึงเรียกว่าทิศพายัพ คำว่า พายัพ มาจากศัพท์คำเดิมว่า พายุนั้นเอง

พระราหู ๘ ไม่ใช้ ดาวเคราะห์ แต่เป็น เป็นจุดๆ หนึ่ง อันเกิดจากวงโคจรของพระอาทิตย์ และ พระจันทร์ตัดกัน ทำให้ เกิดคราสขึ้น เมื่อพระราหูสถิตย์ราศีใด ราศีนั้นและราศีที่อยู่ตรงกันข้าม  ย่อมเป็นราศีที่เกิดคราสขึ้น

ถ้าเกิดคราสในราศีร่วมหรือเล็งที่มีพระจันทร์ ๒ เดิม สถิตย์  ย่อมเกิดความทุกข์เนื่องจากการเงิน หรือ สุขภาพ เป็นต้นเมื่อพระราหู ๘  โคจรไปทับ ดาว ในดวงชะตาและ ลัคนากำเนิด ย่อม แสดงผลแห่งกรรมที่ได้กระทำมา ทั้งให้คุณ และ โทษอ่านต่อ  ราหูอสุรินทร์เล็งลัคน์

               วิธีบูชาพระราหู


คนเกิดวันพุธ กลางคืน  ในระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น บางท่านคิดเป็นวันราหู

ดาวพระราหู ๘ กุมลัคน์  ตามตำรากล่าวว่า กล้าหาญ มือเติบมาก มี ก็ใช้หมด ไม่มีไม่ใช้ ไม่คิดอะไรมาก ควรเอาเงินให้เมียเก็บดีกว่า บางตำราว่า มีเล่ห์เหลี่ยมสูง


ดาวพระราหู ๘ เป็นสอง เป็นภูมิแพ้ ทรัพย์รั่ว (ไหลมาแล้ว ก็ไหลไป) ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดาวพระราหู ๘ เป็น ๓ เป็น ๔ กลับกลายเป็นดี จะมีทรัพย์มาก ได้ทรัพย์ ได้มรดก


ดาวพระราหู ๘ เป็น ๕ เป็น ๖ ได้ลาภ ดีมาก  ถ้ารับราชการ ทหารตำรวจ ไปอยู่ถิ่นไหน ใครก็รัก รบก็ชนะ

ดาวพระราหู ๘ เป็น 7 เล็งลัคน์ พ้นพินทุบาทว์ ถือว่ามีเดช และมีอำนาจ แต่จะได้ดีในถิ่นิื่น ไม่ได้พึ่งญาติพี่น้อง (โดนพินทุบาทว์เล็กๆ)  ต้องหลุดจากที่เดิมไปถึงจะดี ถ้ายังอยู่ที่เกิด จะดีได้ต้องเหนื่อยยากในตอนหนุ่มสาวมาก


ดาวพระราหู ๘ เป็น ๘ จะได้ทรัพย์สินเป็นอันมาก ได้มรดก

ดาวพระราหู ๘ เป็น 9 หาทรัพย์ได้ แต่ต้องจ่ายออกไป (เก็บเงินยาก)

ดาวพระราหู ๘ เป็น10 หาทรัพย์ได้ แต่ต้องจ่ายออกไป เป็นทุกข์ เพราะพี่น้อง พึ่งใครไม่ได้

 ดาวพระราหู ๘ เป็น11 เป็นเจ้าคนนายคน


 ดาวพระราหู ๘ เป็น12  ดี มีสติมั่นคง เป็นบุคคลน่าเกรงขาม น่าเกรงใจ มีอำนาจในตัว

ราหู จำศีลในราศี มีน และธนู ทำบาปไม่ขึ้น ทำปาบจะได้รับผลบาปทันทีทันใด


เกณฑ์สั้น

ในดวงชาตาผู้ใด ถ้ามีพระอาทิตย์ ๑ และ พระจันทร์ ๒ สถิตอยู่คู่กันอย่างโดดๆ ในทวิภาวะราศี ราศีนั้น ภพนั้น จะเกิดความเสื่อม หรือสั้นเข้าไปด้วย

ถ้าอยู่ ในภพตนุ เกิด หรือ วันอาทิตย์  ต้องระวังสุขภาพให้มากที่สุด
Friday, January 15, 2016

ดวงคุณ ถ้าพอใจ จะผิดไหมเจ้าชาตา มีลัคนาราศีเมษ

เรือนปัตนิหรือ เรือนคู่ครองคือ ราศีตุลย์  มีดาวพระศุกร์ ๖ เป็นดาวเจ้าเรือน


ดาวพระศุกร์ ๖ เล็งลัคนา ตามตำรากล่าวว่า เป็นผู้โชคดีในเรื่องความรัก ได้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ชาติปางก่อน

ดาวพระศุกร์ ๖  ได้ตำแหน่งเกษตร  เจ้าชาตา จะได้คู่ครอง เป็นคนที่มีหลักฐาน อาชีพการงานมั่นคง


Wednesday, January 13, 2016

ดวงคุณ worador sa


เจ้าชาตา ถามถึง คู่ครอง

เจ้าชาตามีลัคนา ราศี สิงห์

เรือนปัตนิคือ ราศีกุมภ์ มีพระราหู ๘  เป็นเจ้า เรือน สถิตย์เรือนพันธุ ได้ตำแหน่ง อุจจ์

มักได้คู่เป็น ญาติกัน ผู้ใหญ่มักจะเลือกให้ หรือ เห้นชอบก่อนเสมอ คู่ครอง มักเป็นคนเด่น คนดัง

มีวาสนาดี เมื่อได้คู่ครองแล้วTuesday, January 12, 2016

ดวงคุณ แก้ม


เจ้าชาตา เกิด วันศุกร์ พระศุกร์ ๖ เป็นดาวประจำวันเกิด

สถิตย์ราศี มังกร เรือน อริ  เรือน แห่งปัญหา กลับกลายเป็นว่า

(อริ=บริวาร) มีบริวารดี มีลาภเล็กๆ บริวารให้ผลดี

แต่เจ้าชาตามีลัคนราศีสิงห์ หลัง วันที่ 16 มกราคม 2559 ลัคนาจักถูกราหู ๘ ทับ 

อาจเกิดปัญหา กับ หุ้นส่วน บุคคลในองค์กร คู่ครองได้ 

พึงระมัดระวัง เป็น พิเศษ


Monday, January 11, 2016

ดวงคุณ Sofarเจ้าชาตา ถามเรื่อง หน้าที่ การงาน และ คู่ ครอง

ลัคนาเจ้าชาตา ราศี ธนู

เกิดวันพุธ
ดาวพระพุธ ๔  เป็น 12 (วินาศ)

มีโรคภัยไข้เจ็บบ่อย มีโรคประจำตัว ภูมิแพ้ มักเสียทรัพย์ ระวัง พูดไม่ค่อยเข้าหูคน

ราศีกันย์คือ เรือนหน้าที่การงาน มีพระพุธ ๔ เป็น เจ้าเรือน 

ดาวพระพุธ ๔  เป็น 12 (วินาศ) หมายถึงเจ้าชาตา อาจต้องย้ายงานบ่อย งานไม่ราบรื่นมั่นคง งานมีเบื้องลึกที่ซับซ้อน เป็นเหตุให้ย้ายงานกระทันหัน บ่อยครั้ง


Search This Blog