ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, February 28, 2017

ดวงคุณ ch

เกิด วัน เสาร์  เดือน  9  ปี  ชวด

                                ๗        ๑        ๒        ๓       ๔       ๕       ๖

                                 ๒       ๓        ๔         ๕       ๖       ๗        ๑

                                ๑         ๒       ๓         ๔        ๕      ๖       ๗
         
          ฐาน บวก     ๑๐        ๖       ๙         ๑๒      ๑๕    ๑๘    ๑๔


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  มัชฌิมา- ปุตตะ- ทาสี

                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน มหาจักรพรรดิ ๑๘

ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขไม่มากนักที่คนรักคนที่มีฐานะต่ำกว่า
                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระอาทิตย์ ๑    ร่างใหญ่  แข็งแรง ถือตัว หยิ่ง วางท่า

ครองนิยาม  ปัตนิ-หินะ- มรณะ   ทำนายว่า คู่ครองที่ ที่มีฐานะต่ำกว่า เป็นผลทำให้
เหินห่างกัน 

ดวงคุณ อาร์ม

เกิด วัน พฤหัสบดี เดือน ๘ ปีมะเส็ง


                        ๕        ๖          ๗         ๑           ๒         ๓        ๔


                        ๑         ๒         ๓          ๔          ๕          ๖        ๗  


                       ๖         ๗          ๑           ๒         ๓          ๔         ๕  

ฐานบวก         ๑๒      ๑๕         ๑๑        ๗         ๑๐       ๑๓        ๑๖


ความรักของคนผู้นี้ มักงมงาย และผิดหวังในรัก

เมื่อมีครอบครัว ก็จะเหมือนคนอื่นๆทั่วไป เป็นปกติสุขบ้าง ทุกข์บ้าง

ลักษณะคู่ครอง ร่างสัดทัดถึงสูง ค่อนข้างท้วม ผิวสองสีค่อนข้างดำ เงียบขรึม


Monday, February 27, 2017

ดวงคุณ นพ

เกิด วัน พุธ  เดือน  ๓  ปี  ระกา

                                ๔        ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                                 ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒

                                ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒
         
          ฐาน บวก     ๑๐     ๑๓     ๑๖       ๑๙      ๑๕       ๔       ๗


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  ธนัง- พันธุ- ลาภะ
                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน พระพฤหัสบดี ๑๙                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขที่คนรักเป็นคนที่เข้ากับญาติพี่น้อง ซึ่งเจ้าชะตา ใช้เวลาในการพิจารณา เป็นเวลานาน แต่  เป็นความรัก มีอุปสรรค หรือ ผู้หญิง ไม่ค่อยรัก เจ้าชาตา

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระจันทร์ ๒    ร่างแบนกลม  ผิวซีดขาว  เจ้าอารมณ์ แสนงอน  เจ้าระเบียบ


ครองนิยาม  ปัตนิ-มาตา- ทาสา  คู่ครอง คิดมาก  และชอบงานสังคม  มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่อง จาก พระจันทร์ ๒ นั่งบนฐาน พระเสาร์ ๗  คู่พลัดพราก

ดวงคุณ โมส

 เกิด วันเสาร์ เดือน ๔ ปีกุน


                   ๗        ๑         ๒                    ๔          ๕            


                    ๔      ๕        ๖            ๗          ๑            ๒            ๓


                   ๕                          ๑          ๒                      ๔

ฐาน  บวก   ๑๖     ๑๒        ๑๕       ๑๑        ๗            ๑๐        ๑๓ดูความรัก ดูจาก พระศุกร์ ๖ เจ้าชาตามีความสุขมาถ้าได้พาคนรักไปท่องเที่ยว ยิ่งไปต่างประเทศยิ่งดี

ความรักของเจ้าชาตา เป็นรักที่ลุ่มหลง อาจไม่เป็นไปตามประเพณี จิตใจของเจ้าชาตาเป็นดาวเสาร์ ๗ ที่มักคิดถึงตนเองมากสักหน่อย

คู่ครอง ของเจ้าชาตา คือพระอังคาร ๓  ลักษณะผิวสีดำแดง นิสัยคล่องแคล่วว่องไว

 นั่งบนฐาน ๑๐ กำลังพระเสาร์ มีโอกาศ แตกหักกันสูง


Wednesday, February 22, 2017

ดวงคุณ P

เกิด วัน จันทร์  เดือน  ยี่  ปี  ฉลู

                                ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

                                 ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

                                ๒        ๓        ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

           ฐาน บวก     ๖         ๙        ๑๒      ๑๕      ๑๘   ๒๑     ๓


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  โภคา- ปุตตะ- พยายะ

                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน มหาจักรพรรดิ ๑๘ 

                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขที่คนรักเป็น คนมีทรัพย์ แต่  เป็นความรักที่ผิดหวัง และ
                                         ช่วงชิงอย่างหนัก

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระอาทิตย์  ๑   ร่างใหญ่ แข็งแรง  ถือตัว หยิ่ง วางตัวเป็นผู้ดี

ครองนิยาม  ปัตนิ-มัชฌิมา- ทาสา  คู่ครอง มีฐานะเท่าเทียมกัน และชอบงานสังคม  มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่ไม่รุนแรง นักTuesday, February 21, 2017

ดวงคุณ ณัฐฐิญา

เกิด วันพฤหัสบดี  เดือน  ๑๒  ปี  มะโรง

                                ๕        ๖        ๗         ๑       ๒       ๓       ๔

                                 ๕        ๖        ๗         ๑       ๒       ๓       ๔

                               ๕        ๖        ๗         ๑       ๒        ๓       ๔


           ฐาน บวก    ๑๕     ๑๘     ๒๑       ๓       ๖         ๙       ๑๒

                                     คู่ ครองเจ้าชาตา ดูจาก พระพุธ ๔ ครองนิยาม ปัตนิ- มัชฌิมา- ทาสา
                                           และ ๔ นั่งบน ฐาน พระราหู ๑๒


                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา คู่ครองเป็นคนที่มีฐานะเท่าเทียมกัน และ คู่ครองชอบทำงานสังคม

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระพุธ ๔  ร่างสูง ผอมบาง หน้าแดง ผิวเนื้อสองสี แขนขายาว


ช่วงที่เหมาะมีคู่ครอง คืออายุ  27-33 ปี


Monday, February 20, 2017

ดวงคุณ เกเณ่อ โอมิเลียน

เกิด วันพุธ  เดือน  ๖  ปี   วอก

                                     ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                               ๖        ๗        ๑         ๒       ๓             ๕

                              ๒       ๓         ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

           ฐาน บวก   ๑๒      ๑๕     ๑๑       ๑๔     ๑๐     ๑๓     ๙


                                     วาสนาเจ้าชาตา ดูจาก พระพุธ ๔ ครองนิยาม อัตตะ- อริ- กัมมะ
                                           และ ๔ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑

                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีชีวิตต้องผจญกับอุปสรรคในการทำงาน มีศัตรู ในวงงาน อย่าง               

                                         ซ้ำซาก มีความผิดหวัง ผิดพลาดในเรื่องการงาน

Saturday, February 18, 2017

ดวง เนื้อคู่ คู่ครอง คุณ aoffy

เกิด อังคาร เดือน 10 ปีฉลู


        ๓      ๔      ๕       ๖       ๗      ๑        


        ๓     ๔       ๕       ๖       ๗      ๑        


            ๓       ๔        ๕      ๖      ๗        ๑

 ฐานบวก
       ๘     ๑๑    ๑๔    ๑๗      ๒๐    ๙        ๕


ดาวคู่ครองคือ พระจันทร์ ๒  ตกนิยาม ปัตนิ-มัชฌิมา-มรณะ

เมื่อมีคู่ จะต้องห่างเหินกัน หรือ อยู่ห่างกันมาก่อน เช่น คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ อีกคนอยู่สงขลา


รูปร่าง คู่ครอง ร่างแบนกลม หน้าแป้น ผิวซีด เจ้าอารมณ์ โลเล พิถีพิถัน เจ้าระเบียบ แสนงอน ใจน้อย


Friday, February 17, 2017

ดวงลักษณะเนื้อคู่ คุณ ภัทรพล

เกิด วันพุธ  ขึ้น 3 ค่ำ เดือน อ้าย ปี ชวด


        ๔               ๕                   ๖                                 ๑                 ๒                 ๓         ๑               ๒                    ๓               ๔                 ๕                ๖                          ๑               ๒                    ๓              ๔                  ๕                 ๖                


ฐานบวก        ๖               ๙                  ๑๒              ๑๕               ๑๑               ๑๔            ๑๗


เจ้าชาตา ถามลักษณะเนื้อคู่ ต้อง ดูดาวปัตนิ คือ พระเสาร์  ๗

ลักษณะของพระเสาร์ ๗ คือ


สูงปานกลาง หน้าผากกว้าง ท่าทางเศร้าๆ ใบหน้าเคร่งขรึม ผมสีเข้ม  ผิวเนื้อค่อนข้างคล้ำ จู้จี้ขี้หึง


ถามว่า จะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่


ในช่วงอายุ  33-36 ปีWednesday, February 15, 2017

ดูดวง คุณ หญิง

เจ้าชะตา เกิด วัน พฤหัสบดี
เดือน ๖ ปี วอก


                                     ๖         ๗         ๑         ๒                     ๔                            ๖          ๗        ๑         ๒                    ๔                                        ๒                 ๔                ๖           ๗           ๑รวม                  ๑๓        ๑๖        ๑๒              ๑๑         ๑๔        ๑๐ดูวาสนาองเจ้าชาตา จากพระพฤหัสบดี ๕  ครองนิยาม อัตตะ - ปัตนิ- ลาภะ


               เจ้าชะตาเมื่อแต่งงานคู่ครอง ที่เจ้าตัวเลือกเอง จะทำให้เกิด ลาภผล  ตามไปดู พระพฤหัสบดี ๕ นั่งบน กำลังพระอังคาร ๓  ดาวอังคาร ๓ ครองนิยาม ศุภะ- ปุตตะ-โภคา  เจ้าชาตา เมื่อมีบุตร จะทำให้เกิดทรัพย์สิน และ พระอังคาร ๓ นั่ง บนฐาน โสฬส ที่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์


สรุป เจ้าชาตาถ้าแต่งงาน จะได้ สามี และ บุตรที่ดีดูความรัก จากดาวพระศุกร์ ๖ ครองนิยาม ตนุ-หินะ- พยายะ  และ นั่งบนฐาน ๑๑ หมายถึง ราชาโชค หรือ ซ้ำซาก ซ้าซ้อน

แสดงว่าความรักของเจ้าชาตามักมีปัญหา


ดูการเงิน จาก ดาวพระเสาร์ ๗ ครองนิยาม กดุมภะ -ธนัง-ทาสี และ พระเสาร์ ๗ นั่งบนฐาน จักรพรรดิ ๑๔ ที่หมายถึง ความมาก ความสำเร็จ


เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในการอดออมอดทนเก็บเงิน เพื่อความสุขของตนเอง


การงาน ดูจากพระพุธ ๔ ครองนิยาม กัมมะ-อริ-มัชฌิมา และ นั่งบนฐาน ๑๒ กำลังพระราหู คู่ศัตรู

หมายความว่า การงานของชะตา มักเกิด ปัญหา และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อแก้ไขแล้วการงานเกิดความเสียหายบ้าง ไม่มากนักThursday, February 9, 2017

ดวงคุณ กนกวรรณ

เช้าชาตา เกิด วันศุกร์  เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง

ตั้งเป็น ระบบ เลข 7 ตัว 4 ฐานดังนี้

                          ๑     ๒            ๔     ๕


               ๔     ๕                ๑      ๒      ๓

             
                           ๑     ๒            ๔      ๕


บวก        ๑๖   ๑๙      ๘    ๑๑    ๗    ๑๐     ๑๓

ความรัก ของ หนูคนนี้ ดูจาก ดาวพระศุกร์ ๖ ครอง นิยาม อัตตะ-สหัสชะ - มรณะ

แสดงว่า เจ้าชาตา มีความรัก ที่จะทำให้ เจ้าชาตา มี ความสุข จากการได้แอบรัก หลงรัก โดยไม่ต้องการให้ใคร รู้


   เนื่องจากจิตใจของเจ้าชาตา เป็นดาวพระเสาร์ ๗  มักคำนึง และเป็นห่วงสถานะของตนเองก่อน  ความรักอาจไม่เป็นไปดังหวังของเจ้าชาตา


ดูจากดาวครองคู่  พระอังคาร ๓ เป็น ปัตนิ- มาตา- พยายะ เป็นอังคารที่บุ่มบ่ามไม่เกรงใจใครทั้งนั้น
โอกาศพบความข่มขื่น มีสูง


ดวงกาลชาตา วันที่เจ้าชาตานำมาให้ตรวจดู คือ


วันพุธ เดือน 10 ปีวอก

                            ๔       ๕            ๗      ๑        ๒       ๓

                            ๓       ๔      ๕            ๗        ๑        ๒

                            ๒      ๓        ๔      ๕              ๗        ๑

บวก                    ๙       ๑๒     ๑๕    ๑๘  ๑๔      ๑๐      ๖


ดู ความรัก ดาวพระศุกร์ ๖ บน ฐาน จักรพรรดิ์ ๑๔  แสดงว่า หนู มีความรักแต่ไม่ได้ทุ่มหมดใจ

ดูความสดชื่นของความรัก ต่อ ผู้ชายคนนี้ สมมติถ้าเป็นแฟนกัน


ดูจากดาวปุตตะ กลายเป็นดาวพระเสาร์ ๗ นั่งอยู่บน พระศุกร์  ๖ ซึ่งเป็นคู่ ขมขื่น อกตรม


เจ้าชาตาโปรดพิจารณา เอง โปรด อย่าเอาคำทำนายเป็นเครื่องผูกมัดชีวิตตนเอง


Search This Blog