ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, February 28, 2017

ดวงคุณ ch

เกิด วัน เสาร์  เดือน  9  ปี  ชวด

                                ๗        ๑        ๒        ๓       ๔       ๕       ๖

                                 ๒       ๓        ๔         ๕       ๖       ๗        ๑

                                ๑         ๒       ๓         ๔        ๕      ๖       ๗
         
          ฐาน บวก     ๑๐        ๖       ๙         ๑๒      ๑๕    ๑๘    ๑๔


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  มัชฌิมา- ปุตตะ- ทาสี

                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน มหาจักรพรรดิ ๑๘

ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขไม่มากนักที่คนรักคนที่มีฐานะต่ำกว่า
                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระอาทิตย์ ๑    ร่างใหญ่  แข็งแรง ถือตัว หยิ่ง วางท่า

ครองนิยาม  ปัตนิ-หินะ- มรณะ   ทำนายว่า คู่ครองที่ ที่มีฐานะต่ำกว่า เป็นผลทำให้
เหินห่างกัน 

No comments:

Post a Comment

Search This Blog