ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, February 15, 2017

ดูดวง คุณ หญิง

เจ้าชะตา เกิด วัน พฤหัสบดี
เดือน ๖ ปี วอก


                                     ๖         ๗         ๑         ๒                     ๔                            ๖          ๗        ๑         ๒                    ๔                                        ๒                 ๔                ๖           ๗           ๑รวม                  ๑๓        ๑๖        ๑๒              ๑๑         ๑๔        ๑๐ดูวาสนาองเจ้าชาตา จากพระพฤหัสบดี ๕  ครองนิยาม อัตตะ - ปัตนิ- ลาภะ


               เจ้าชะตาเมื่อแต่งงานคู่ครอง ที่เจ้าตัวเลือกเอง จะทำให้เกิด ลาภผล  ตามไปดู พระพฤหัสบดี ๕ นั่งบน กำลังพระอังคาร ๓  ดาวอังคาร ๓ ครองนิยาม ศุภะ- ปุตตะ-โภคา  เจ้าชาตา เมื่อมีบุตร จะทำให้เกิดทรัพย์สิน และ พระอังคาร ๓ นั่ง บนฐาน โสฬส ที่หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์


สรุป เจ้าชาตาถ้าแต่งงาน จะได้ สามี และ บุตรที่ดีดูความรัก จากดาวพระศุกร์ ๖ ครองนิยาม ตนุ-หินะ- พยายะ  และ นั่งบนฐาน ๑๑ หมายถึง ราชาโชค หรือ ซ้ำซาก ซ้าซ้อน

แสดงว่าความรักของเจ้าชาตามักมีปัญหา


ดูการเงิน จาก ดาวพระเสาร์ ๗ ครองนิยาม กดุมภะ -ธนัง-ทาสี และ พระเสาร์ ๗ นั่งบนฐาน จักรพรรดิ ๑๔ ที่หมายถึง ความมาก ความสำเร็จ


เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในการอดออมอดทนเก็บเงิน เพื่อความสุขของตนเอง


การงาน ดูจากพระพุธ ๔ ครองนิยาม กัมมะ-อริ-มัชฌิมา และ นั่งบนฐาน ๑๒ กำลังพระราหู คู่ศัตรู

หมายความว่า การงานของชะตา มักเกิด ปัญหา และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อแก้ไขแล้วการงานเกิดความเสียหายบ้าง ไม่มากนักNo comments:

Post a Comment

Search This Blog