ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Monday, February 20, 2017

ดวงคุณ เกเณ่อ โอมิเลียน

เกิด วันพุธ  เดือน  ๖  ปี   วอก

                                     ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                               ๖        ๗        ๑         ๒       ๓             ๕

                              ๒       ๓         ๔         ๕       ๖       ๗       ๑

           ฐาน บวก   ๑๒      ๑๕     ๑๑       ๑๔     ๑๐     ๑๓     ๙


                                     วาสนาเจ้าชาตา ดูจาก พระพุธ ๔ ครองนิยาม อัตตะ- อริ- กัมมะ
                                           และ ๔ นั่งบน ฐาน ราชาโชค ๑๑

                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีชีวิตต้องผจญกับอุปสรรคในการทำงาน มีศัตรู ในวงงาน อย่าง               

                                         ซ้ำซาก มีความผิดหวัง ผิดพลาดในเรื่องการงาน

No comments:

Post a Comment

Search This Blog