ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Monday, February 27, 2017

ดวงคุณ นพ

เกิด วัน พุธ  เดือน  ๓  ปี  ระกา

                                ๔        ๕        ๖         ๗       ๑       ๒       ๓

                                 ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒

                                ๓       ๔        ๕         ๖        ๗       ๑        ๒
         
          ฐาน บวก     ๑๐     ๑๓     ๑๖       ๑๙      ๑๕       ๔       ๗


                                     ความรัก เจ้าชาตา ดูจาก พระศุกร์  ๖  ครองนิยาม  ธนัง- พันธุ- ลาภะ
                                           และ ๖ นั่งบน ฐาน พระพฤหัสบดี ๑๙                                        ทำนาย ว่า เจ้าชาตา มีความสุขที่คนรักเป็นคนที่เข้ากับญาติพี่น้อง ซึ่งเจ้าชะตา ใช้เวลาในการพิจารณา เป็นเวลานาน แต่  เป็นความรัก มีอุปสรรค หรือ ผู้หญิง ไม่ค่อยรัก เจ้าชาตา

                                       ลักษณะคู่ครอง ได้แก่ดาวพระจันทร์ ๒    ร่างแบนกลม  ผิวซีดขาว  เจ้าอารมณ์ แสนงอน  เจ้าระเบียบ


ครองนิยาม  ปัตนิ-มาตา- ทาสา  คู่ครอง คิดมาก  และชอบงานสังคม  มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน เนื่อง จาก พระจันทร์ ๒ นั่งบนฐาน พระเสาร์ ๗  คู่พลัดพราก

No comments:

Post a Comment

Search This Blog