ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, July 31, 2016

ดูดวง ด้วย ดวงดาว

ดาว เกี่ยวข้องอะไร กับ คนเรา ด้วย ? ดาว ก็อยู่ส่วนดาว คน ก็อยูส่วนคน จะเกี่ยวข้องกันได้ อย่างไร?
คำตอบอยู่ที่

กำเนิดจักรวาลและ ดวงอาทิตย์์

From Wikipedia, the free encyclopedia


จักรวาล เกิด
จากการระเบิดของหลุมดำ ออกมาเป็นดวงดาวต่างๆ และในดวงดาวก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเช่น มนุษย์เป็นต้น
มนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง จาก อันตรกริยาระหว่างดวงดาวไปได้

ในการดูดวง จึงใช้ ดาว ในการดูดวง คำว่า ดวง นั้น หมายถึง ดวงชาตา ของสัตว์ทุกชนิด ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  ดังนั้นการดูดวง คือ การพยากรณ์ ความเป็นไปของชีวิต ของเจ้าของดวง

บางคนไม่เชื่อ เรื่องการดูดวงเลยเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหล บางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง บางคนเชื่ออย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องต่างจิตต่างใจ  อย่างไรก็ตามทุกคนเกิดมาย่อมมีดวง ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งก็คือ กรรมเก่าที่ติดตัวมานั่นเอง ยอดวิชาที่ใช้วิเคราะห์ ความเป็นไปของชีวิต ที่โบราณจารย์ ค้นคว้า และตกทอดถึงปัจจุบัน คือ วิชาโหราศาสตร์นั่นเอง  ซึงสามารถตรวจสอบได้ด้วย ลีลาของดวงดาว นั้นเอง

การดูดวง มีวิธี อยู่หลายวิธี อย่างเช่น ดูด้วยดาววันเกิด  ดูด้วย ดาว ๑๐ ดวง  ดูด้วย เวลาเกิด ดูด้วย ปีเกิด ๑๒ นักษัตร  ดูดวงด้วยเลข ๗ ตัว เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่าง ศาสตร์ต่างๆ ของการ ดูดวง
ผู้ที่ใช้วิชา โหราศาสตร์พยากรณ์ เราจะเรียกว่า โหร

ก่อนการพยากรณ์ ควรรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆครั้ง ด้วยการ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้ว จึงภาวนาพระคาถาไหว้ครูโหร

๑ คาถาไหว้ครูฤาษี ครูโหรท่านแรก

โอม....นมัส สิตะว่า นบพระตถาคตธรรมคัมภีร์

นบสงฆ์สิกขา นบอาจารีย์

 นบโหราตรี เวทย์ วิทยาศาสตร์ไสย์ 

นะโมพหุทธายะๆ


๒ คาถาไหว้ ครูโหร

เสฏะ ฐันติ รัตตะนัง โลเก วันฑิตวา

ปะการะนัง อิมังเลขะ สมุทรทะยัง

ปะริ สายะ ยะถาพลัง .....สาธุ....สาธุ....สาธุ


เพื่อรำลึกถึงคุณพระอาจารย์ และ อุทิศส่วนกุศลถึงบูรพาจารย์ ทั้ง ๗ อัน ประกอบไปด้วยท่าน

๑ ) พระฤาษี ครูโหรท่านแรก

๒ ) พระอัญญาโกณทัญญะมหาเถระ

๓) พระวังคีสะ มหาเถระ

๔) พระอุตตมะ รามมหาเถระ

๕) พระอุทุมพร มหาเถระ

๖ ) พระอุตมะ มังคลาจารย์ เถระ และ

๗ ) บรรดาครูอาจารย์โหรเจ้าของตำราทุกๆท่านขออำนาจบารมีท่านผู้ประสิทธิประสาท จงดลบันดาลให้ศิษย์ทั้งหลาย ผู้รับการศึกษา และสืบทอดวิชาโหราศาสตร์ว่าด้วยการพยากรณ์ จงสำเร็จลุล่วงมีผลสมประสงค์ โดยทุกๆ ประการ


                    ที่มา  อาจารย์ สมาน สิงห์มโน  โหราภิวัฒน์ ชี้ชะตา ดวงดี ดวงร้าย กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551ยศศักดิ์อัครฐานทายอาทิตย์
รูปจริตทายจันทร์

กล้าขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุธ
ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส
โทษทุกข์ทายเสาร์
ภัยอาเพศทายมฤตยู
กิเลศกำหนัดทายศุกร์
ลุ่มหลงมัวเมาทายราหู อายุยืนอยู่ทายเกตุ


ในระบบดาราศาสตร์ ระบบสริยะจะมี ดวงอาทิตย์ เป็น ศูนย์กลาง แต่ในระบบ โหราศาสตร์ จะมี โลก เป็น ศูนย์ กลาง ดังนั้น จึงไม่ปรากฏ โลกอยู่ในระบบ โหราศาสตร์ระบบสุริยะ
ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง


อ่านเพิ่มเติม ระบบโลกเป็นศูนย์กลาง


บันทึกการเรียนรู้โหราศาสตร์ไทย อย่างช้าๆโหรจารย์ ได้แบ่งท้องฟ้า ออกเป็น ๑๒ ส่วน ตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ โดยกำหนดเป็นวงกลมเรียกว่า จักรราศี ซึ่งดวงอาทิตย์โคจร ตามจักรราศี เดือนละ ๑ ราศี หรือ เฉลี่ยประมาณ  ๓๐ วัน ต่อ หนึ่งราศี

ในแต่ละราศี แบ่งออกเป็น ๓๐ องศา ทั้งหมด ๑๒ ราศี รอบจักรราศีจึงมี ๓๖๐ องศา ดวงอาทิตย์ใช้เวลาโคจรรอบจักรราศี เป็นเวลา ๑ ปีพอดี ในแต่ละราศี จึงมีชื่อเรียกตามดาวประจำราศี
รูปจักรราศี


ราศีเมษ
รูปแกะ
ภาพจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(astrology)ลักษณะของคนลัคนาราศีเมษ
สัญลักษณ์ แกะ
นิสัยของแกะ คือ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงๆ  ดังนั้น คนที่มีลัคนาราศีเมษ  จึงชอบสมาคม กับเพื่อนฝูง แกะชอบอยู่ในที่โล่งๆกลางแจ้ง  ชอบอิสระ ชอบการต่อสู้ ไม่ท้อถอย และมีความอดทน


เป็นราศีทวารหรือราศีต้นธาตุ  และเป็น ต้นธาตุไฟ ทำให้ มีลักษณะ คือ

รูปร่างสัดทัด สง่า นัยน์ตาเล็กกลม ผิวดำแดงหน้าเหลี่ยม มักใจร้อน จึงกลายเป็นจุดอ่อนของคน ลัคนาราศีเมษไป  กล้าหาญ กล้าได้กล้าเสีย ชอบศึกษาค้นคว้า และชอบเดินทาง
เชื่อมั่นตนเอง ชอบเป็นผู้นำ

มีบุคลิก คือ วางตัวผึ่งผาย แข็งแรง อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ แต่จะทำท่าเหนือกว่ากับผู้น้อย มีลักษณะของนักสู้  แม้ ท่าทีจะขรึม แต่ใจไม่กลัวใคร เชื่อมั่นตนเองสูง มีความกตัญญูดี


บางตำราว่า รูปร่างโปร่ง มักมีแผลเป็นเบื้องสูงของร่างกาย ใจคอกล้าหาญ  ชอบคิดการงานใหญ่โต ชอบความเป็นอิสระแก่ตนเอง  และ เด็ดขาดราศี เมษ  มี พระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน อุจจ์
ตามตำรากล่าวว่า มักมีชื่อเสียปรากฏ  และมักอยู่ต่างถิ่นต่างแดน


พระจันทร์ ๒ ได้มาตรฐาน มหาจักรพระอังคาร ๓ เจ้าเรือน ได้ มาตรฐาน เกษตร

พระพุธ ๔  จะให้โทษต่อเจ้าชาตา

พระพฤหัสบดี ๕ ได้มาตรฐาน ราชาโชค

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐานประ

พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐาน นิจ

พระราหู ๘ ได้มาตรฐาน บุญสุรา

พระเกุตุ ๙ ทำให้เจ้าชาตาอารมณ์แรง

พระมฤตยู ๐  ทำให้เจ้าชาตาใจร้อน วู่วาม

ราศี พฤษภ
ลัคนาสถิตย์ ราศี พฤษภ

ราศี พฤษภ สัญลักษณ์ คือ วัว
 วัว เป็นสัตว์ที่อดทนสูง เดินอย่างเชื่องช้า ไม่ชอบความรุนแรง  ถ้าความอดทนถึงที่สุดจะกลายเป็นกระทิงป่า

ลักษณะคนที่มีลัคนา ราศี พฤษภ

บุคลิกมักนิ่ง ไม่หลุกหลิก มีความอดทนสูง ไม่ค่อยยุ่งกับใครนัก แต่จะมี มนุษยสัมพันธ์ดี มีศิลป์อยู่ในตัวโดยกำเนิด หรือมีความสามารถทางช่างฝีมือดี

รูปร่างแข็งแรง กระดูกใหญ่ ใบหน้าสี่เหลี่ยม เดินสง่าผ่าเผย ผิวเนื้อสองสี  นิ้วมือ นิ้วเท้าโต  ใจคอโอบอ้อมอารีย์  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือเชื่อฟัง  ใจเย็น พูดน้อย  ชอบความยุติธรรมราศี พฤษภ  มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน อุจจาภิมุข

พระจันทร์ ๒ ได้มาตรฐาน อุจจ์

พระอังคาร ๓ ได้ มาตรฐาน ประ และ ราชาโชค

พระพุธ ๔   อยู่เรือนดาวศุกร์ คู่ธาตุ ชีวิตรื่นรมร์ มากกว่า ทุกข์

พระพฤหัสบดี ๕ ฉลาดในเรื่องไกล เรื่องใกล้ตัว มากๆกลับไม่รู้

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐานเกษตร 

พระเสาร์ ๗ ได้มาตรฐาน มหาจักร

พระราหู ๘ ได้มาตรฐาน นิจ

พระเกุตุ ๙  คิดเรื่องเงินเป็นใหญ่

พระมฤตยู ๐ มีโรคประจำตัวที่รักษายาก


ลัคนาสถิตย์ ราศี เมถุน


ราศีเมถุนสัญลักษณ์ คน สองคน หรือ คน หนึ่งคู่
ทำให้ปรับตัว เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดี  มีไหวพริบดี รักเพื่อน ไม่ชอบไปไหนคนเดียว จิตใจอ่อนไหวง่ายราศี เมถุน  มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน ราชาโชค

พระจันทร์ ๒  มีแฟนสวย หรือ หล่อ

พระอังคาร ๓ ป่วยง่าย

พระพุธ ๔   อยู่เรือน เกษตร

พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน ประ หรือ ปรเกษตร และ อุจจาวิลาศ

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐาน  มหาจุล หรือต้อยต่ำ


พระเสาร์ ๗  มักมีคู่สองคน

พระราหู ๘  ชีวิตมักพบการเปลี่ยนแปลง

พระเกุตุ ๙  ได้รับมรดก

พระมฤตยู ๐ ฉลาดปราดเปรื่องรูปร่างโปร่ง ปลายนิ้วมือนิ้เท้า เรียวยาว ผิวพรรณซีด นิสัยใจคอหนักแน่น มักชอบทำงานหลายอย่าง  มีนิสัยชอบเป็นครูผู้อื่น มักมีความกังวลใจเป็นเนื่องนิจ


ลัคนาสถิตย์ ราศี กรกฏ

ราศีกรกฏ
สัญลักษณ์  ปู

มีความอ่อนโยน ในจืตใจ ไม่ชอบรุนแรง มีความเมตตา แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่น ในตนเองนัก มักเปลี่ยนแปลงแผนในตอนท้าย เก็บความรู้สึกไม่เก่ง โกรธ เกลียด แสดงออกทันที

ราศี กรกฏ มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน มหาจักร อันยิ่งใหญ่

พระจันทร์ ๒   ได้มาตรฐาน เกษตร

พระอังคาร ๓  ได้มาตรฐาน นิจ

พระพุธ ๔   รักพี่รักน้อง

พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน อุจจ์

พระศุกร์ ๖ ได้มาตรฐาน  ราชาโชค


พระเสาร์ ๗  ได้มาตรฐาน  ประ

พระราหู ๘  ปัญหาเรื่องครอบครัว

พระเกุตุ ๙  ใจอ่อน

พระมฤตยู ๐ การเปลี่ยนแปลง ในญาติพี่น้อง หรือ ครอบครัว


ลัคนาสถิตย์ ราศี สิงห์
ลักษณะ  รูปร่างสันทัด อกผาย เรือนตัวแบน  ผิวติดค่อนข้างขาว  ใจคอกว้างขวาง  นิสัยชอบทะเยอทะยาน ชอบเกียรติยศ มีศิลปดี  แต่มักเปลี่ยนแปลงเร็ว มิตรสหายตามไม่ทัน


ราศีสิงห์
ราศี สิงห์ มีพระอาทิตย์ ๑ ได้มาตรฐาน เกษตร
พระจันทร์ ๒   รักคู่ครอง
พระอังคาร ๓  ซื่อตรง ยุติธรรม
พระพุธ ๔   มหาจักร ราชาโชค อุจจาวิลาศ
พระพฤหัสบดี ๕  ได้มาตรฐาน สิงหเกณฑ์
พระศุกร์ ๖  ความรักมักมีอุปสรรค

พระเสาร์ ๗  ได้มาตรฐาน  ประ

พระราหู ๘  ประ

พระเกุตุ ๙  ชอบอวดโอ่

พระมฤตยู ๐  ใจร้อน


ลัคนาสถิตย์ ราศี กันย์

ราศีกันย์

สัญลักษณ์ หญิงสาว


ลักษณะ รูปร่างสันทัด แขนขานิ้วเล็กเรียว ผิวเนื้อดำแดง  หน้าตาสดใส ใจเร็วติดจะโทสะร้าย  เจ้าระเบียบแบบแผน ชอบยศถาบรรดาศักดิ์  ชอบให้คนเคารพนับถือ  ถ้าใครยอมเป็นลูกศิษย์ดีใจ แต่มักมีศัตรูมาก ชีวิตจึงเหนือยยากจาก คัมภีร์  จักรทีปนี โหราศาสตร์ ฉบับมาตรฐาน พระอุตมราม เถรผู้รจนา
รวบรวมโดย เทพย์ สาริกบุตร


ลัคนาราศีกันย์ มีดาวพระพุธ ๔ เป็นเจ้าเรือน อันมีผู้หญิงสวยสุดประจำราศี ราศีนี้เป็นเรือนของธาตุดินที่อยู่ริมน้ำ ไม่แข็งไม่เปียก และ ด้วยพุธ เองเป็นธาตุ น้ำ และ เป็น เจ้าเรือน ธาตุลม ด้วย พุธในเรือนกันย์ จึงเป็นทั้ง อุจจ์ ทั้งเกษตร จะอุดมด้วยทรัพย์สิน ยศถาบรรดาศักดิ์ และ ปัญญา จะได้รับความช่วยเหลือจากชนทุกชั้น ด้วยความสมัครใจของผู้ช่วยเหลือทั้งสิ้น 

(จาก อ.เปี่ยมถามตอบอิทธิพล ดาว)ลัคนาราศีตุลย์

สัญลักษณ์ตาชั่ง

คนที่มีลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ จึงเป็นมักคนรักความเป็นธรรม


วิธีการดำรงชีวิตมีลักษณะกึ่งกลาง ดุจดังตาชั่ง ไม่รวย ไม่จนลัคนาราศีพิจิก

สัญลักษณ์แมงป่อง

ชอบเก็บตัว เมื่อจวนตัวจะหันหน้ามาต่อสู้ ทำให้ศัตรูบาดเจ็บได้ 

ตามปกติ แมงป่องจะหลีกหนีก่อนเสมอ ชีวิตคนลัคนาราศีนี้  มักมีชีวิตที่ต้องสูญเสีย อะไรอย่างหนึ่งเสมอ เนื่องจาก เป็น มรณะของลัคนาโลกลัคนาราศีธนู

สัญลักษณ์ คนยิงธนู


ราศี คนกล้า ตัดสินใจได้เก่ง กล้าที่จะเสี่ยง มองชีวิตในด้านดีมากกว่าด้านร้าย มีความก้าวหน้าของชีวิตเป็นเป้าหมาย 


ราศี มังกร 

สัญลักษณ์ แพะทะเล ที่สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ  หมายถึงมี สองอย่างอยู่ในสิ่งเดียว  

ราศี กุมภ์ 

สัญลักษณ์ คนเทหม้อน้ำ 


หมายถึงการให้ อย่างฟุมเฟื่อย โดยเฉพาะกับคนที่ตนรัก ฉลาดในการใช้ชีวิต


ราศีมีน

สัญลักษณ์ ปลาสองตัว ที่มีเชือกผูกหางไว้ และหันหน้าออกจากกัน 

ผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธพลราศีนี้ มักมีชีวิตสองแบบ อย่างเช่น เป็นพ่อค้า และเป็นนักการเมืองด้วย


ราศีสามประเภท

ได้แก่

    จรราศี  หมายถึง ความคล่องตัว ความว่องไว การไม่หยุดนิ่งกับที่

    สถิรราศี หมายถึง ความหนักแน่น ความคงทน ความเชื่องช้า


    อุภยราศี หมายถึง  ความไม่แน่นอน ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวได้

เร็ว  จนเกิดภาวะสองอย่างขึ้นในขณะเดียวกัน  ความไม่คงทนของราศีอ่านต่อ มาตรฐานดวงดาว

Tuesday, July 26, 2016

ดวง คุณ pp

ลัคนาราศี ธนู

เจ้าเรือนคู่ครองราศี มิถุน มีพระพุธ ๔ เป็น เจ้าเรือน สถิตย์ เรือน วินาศน์

ทำให้มีคู่ครองแล้วมีปัญหาหนัก


Search This Blog