ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Friday, April 29, 2011

ดาวเคราะห์ ให้โทษต่อลัคนา

ลัคนาอยู่ ราศี นระ พระเสาร์ให้โทษ
ลัคนา อยู่ราศี ปัสวะ พระพฤหัสบดีให้โทษ
ลัคนา อยู่ราศี อำภุ พระอังคารให้โทษ
ลัคนา อยู่ราศี กิตะ พระราหูให้โทษ

Thursday, April 28, 2011

พยากรณ์ลัคนากาลจักรจร

ผิ ลัคน์ ตกปัสวะเมื่อหนแรก ความผิดแผกเพื่อนมิตรจะทำให้
จะเคืองขุ่นมูลนายระคายใจ เหมือนวิหคจับไม้ไ่ม่แห่งเดียว
ให้เร่ไปเร่มาเหมือนบ้าจิต เพราะคนคิดทำวุ่นให้ฉุนเฉียว


ครั้งภายหลังลาภดีคงมีเจียว แต่ห้ามว่าอย่าเที่ยวจะเกิดความ
ผิตก มรณะ พยายะ ความทุกข์จะปะทะเป็นเสี้ยนหนาม
ถึง สุภะ ลาภตน ให้ผลงาม ถึงมีความทุกข์ร้อนคงบรรเทา
ผิ ลัคน์ ตกนะระราศีเลิศ แสนประเสริฐลาภผลแต่ล้วนดี
ทำนายไว้หลายอย่างในคัมภีร์ จะได้นารีศรีเป็นภรรยา
จะได้เครื่องอุปโภคบริโภค นะระโยคในปฐมให้ยศถา
มหาชนชวนกันมาบูชา เพื่อนมิตรนำลาภมาให้เจริญศรี
ถ้าจะไปไกลนั้นชอบที เมื่อแรกไปมักจะมีซึ่งโทษภัยผิ ลัคน์ ตกต้องอำภุอาภัพผล เมียตนจะกลับเป็นเมียเขา
มิฉะนั้นจะตายไปจากเรา ทั้งถ้อยความอับเฉาจะถึงกาย
ห้ระวังฟืนไฟในเคหา ทาสาทาสีจะหนีหาย
ตก มรณะ ทายว่าแทบปางตาย พยายะ ว่าร้ายด้วยโรคาผิ ลัคน์ ตกต้องกิตะราศี ว่าเคราะห์ดีลาภผลนั้นหนักหนา
เจ้านายผู้ใหญ่จะให้เครื่องอลังการ์ จงให้พิจารณาในทางทาย
มรณะ พยายะ ว่าภัยมีมากนัก อัปลักษณ์สองอย่างจะฉิบหาย
อสุรินทร์ เสาร์ มาทับกาย ว่าเคราะห์ร้ายหนักนะท่านเท่านั้นเอยฯ


Sunday, April 24, 2011

ตำรากาลจักร

จักกล่าวไขตำรากาลจักร
โดยโหราธิบดีท่านชี้ชัก ตามเกณฑ์ ลัคน์ ในราศีที่ประจำ
ราศีเมษ พฤษภ สิงห์ทั้งสามแหน่ง เป็นตำแหน่งปัสวะอย่าละล่ำ
ในเมถุน กันย์ ตุล ธนู นำ ตามลำดับภูมิถึงกุมภา
ทั้ง ห้า แห่ง เป็นตำแหน่งชื่อ นะระ เป็นเกณฑ์กะกำหนดมีเลขา
กรกฏ มังกร มีนา ทั้งสามนี้ชื่อว่า อำภุ มี
ในราศีพิจิกนั้นกิตะ จำไว้นะโดยลำดับแห่งเดียวประจำที่
ดูเกณฑ์เลขบังคับนับให้ดี เบื้องหน้านี้จะได้นำคำทำนาย

เกณฑ์ นะระ นั้น ท่านวางไว้เป็นหลัก ตัวอื่น หัก เพิ่ม หรือ ลด ตามจดหมาย
ตัวนะระเกณฑ์ ๕ ว่า ภิปราย อำภุร้าย ๗ ปี มีอัตรา
เกณฑ์ ๔ นั้น เป็นที่ปัสวะ ส่วนกิตะเกณฑ์จำกัดนั้นทัศศา


เป็นพื้นเกณฑ์แห่งจักรลัคนา ถ้าจะหาเกณฑ์อื่นก็ยืนไป
ปัสวะ ๒ ลบจบทุกจักร เป็นเกณฑ์ ลัค จึงคำนวณให้ถ้วนได้


อำภุ ๑ พึงลบเข้าโดยไว เป็นเกณฑ์ในกำหนดกฏเมธี
กิตะนั้น ท่านให้เอา ๑ บวก เป็นผนวกรอบจักรราศี

ตามลัคน์จรจวบจวนจำนวนปี อายุมีเท่าใดทำไปพลัน
ต้องชำระอายุให้ถูกถ้วน แล้วคำนวณหากาลจักรนั้น
เมื่อ ตกใด หมาย ลัคน์ เป็นสำัคัญ กับ ปี เดือน วัน ที่จรลียุบลแบบโหราเมธาสอน โชคลัคน์จรแต่ปฐมตามราศี

นะระ ปัสวะ อำภุ มี กิตะ ดีและร้ายบอกหลายนัย
จะได้รู้ว่ามีสุขหรือทุกขา อายุโหราตั้งอย่าสงสัย
นะระเกณฑ์ลัคน์หักอายุชำระไป จรถึงราศีใดดูให้ดี


แม้นจรถึง นะระ ราศีเลิศ แสนประเสริฐลาภผลเจริญศรี
ทำนายไว้หลายอย่างในคัมภีร์ ว่าจะได้สามีและภริยาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค นะระโยคถึงปฐมลาภยศถา
มหาชนชวนกันบูชา ญาติมิตรนำลาภมาแต่ล้วนดี
ทั้งญาติมิตรคบหาก็พาชื่น สำรวยรื่นปรีดิ์เปรมเกษมศรี
แม้นจากบ้านจากเมืองก็ชอบที เมื่อแรกไปมักจะมีซึ่งเภทภัยจรถึงปัสวะเมื่ิอครั้งแรก ความผิดแผกญาติมิตรมักทำให้
ให้ขุ่นเืองเรื่องเจ้านายระคายใจ เหมือนวิหคจับไม้ไม่แห่งเดียว
ร่อนไปเร่มาดังบ้าจิต เพราะตนคิดวายวุ่นมักฉุนเฉียว
ภายหลังลาภีดังนี้เจียว แต่ห้ามว่าอย่าเที่ยวจะเกิดความ
จรถึง มรณะ พยายะ ศัตรูจะเกิดขึ้นเป็นเสี้ยนหนาม
ถึง สุภะ ลาภผลจะงอกงาม แม้มีความทุกข์ร้อนจะบรรเทา
จรถึง อำภุ อาภัพผล เมียของตนก็จะกลับเป็นเมียเขา
มิฉะนั้นจะตายไปจากเรา ถ้อยความอับเฉาจะถึงกาย
มิฉะนั้นไฟจะไหม้เรือนเคหา ทาสทาสาทาสีจะหนีหน่าย
หริ มรณะ ท่านทายว่าแทบตาย พยายะ ว่าโรคภัยจะบีฑา


จรถึงกิตะราศี ว่าเคราะห์ดีลาภผลมากนักหนา
เจ้านายจะให้ยศเลื่อนศักดินา จะสมความปรารถนาทุกสิ่งไป
มรณะ พยายะ สองอย่าง อัปลักษณ์ค่อนข้างจะฉิบหาย
อสุรินทร์ โสรา มาทับกาย ทักว่าร้ายเร่งระวังสังขารา

ตามพยากรณ์มาแล้วเป็นตัวแรก ยังตามแทรกตามกันชันษา
ตามเกณฑ์ลัคน์จักเวียนทางซ้ายมา ในวาทวาทศะจักรลัคน์จรไป
จนบรรจบครบปีที่กำหนด มีแบบบทพยากรณ์ตามจรใหม่
ทุกราศีปีเดือนเคลื่อนครรไล ถึงที่ใดจงคำนวณจึงควรทายแบบคำนวณทวนนับกลับดูต้น โดยยุบลเกณฑ์ลัคน์ประจักษ์หมาย
ดูลัคน์เดินนั้นหนอข้อภิปราย แล้วและหมายกาลจักรลัคน์จรปี
จงเอาเกณฑ์ลัคน์จรนี้ตั้งลง เกณฑ์ประสงค์คูคำนวณให้ถ้วนถี่
เอาเกณฑ์เดิมเข้ามาหารตามวิธี ลัพธ์เป็นปีตราลงอย่าสงกาถ้าเหลือเศษให้จำแนกเป็นเดือนวัน เกณฑ์เดิมนั้นหารลงตามเลขา
ได้ลัพธ์ลำดับเรียงกันมา ถึงมหานาทีที่สุดการ

อันเกณฑ์เดิมที่ว่านาวิมุต ที่รวบรุดพันพัวเป็นตัวหาร
คือเกณฑ์เดิมแห่งลัคน์รอบจักรวาล ปัสวะกาล ๔๔ ปีประจำ


นะระนั้นรวม ๖๘ ปี เกณฑ์ อำภุเวร ๕๖ อย่าละล่ำ
กิตะ ๘0 จงหยิบจำ เป็นเกณฑ์คำนวณทั่วทุกตัวไป
เมื่อคำนวณถ้วนถี่ครบอายุ ตกอำภุหรือ นะระ แล้วจะได้
พยากรณ์ ตามคัมภีร์มีต่อไป


อ่าน เพิ่มเติม 1 ตำรากาลจักร

ลัคนาราศีบังคับ หรือ องค์เกณฑ์

พระเคราะห์เป็น เกณฑ์ โบราณท่านสรรเสริญว่า ดีแท้

นะระสุริยะเรื้อง รังสี
โสระ ชีวะ โดยมี ถูกต้อง
สามองค์ทรงโสภี กุมลัคน์
ชาติใดได้ดั่งพ้อง ยศนั้นอย่างพระยาปัสวะทะศะต้อง องค์เกณฑ์
ชีวะจันทร์ภุมเมนทร์ ผ่องแผ้ว
อีกองค์พระสุริเยนทร์ ทรงยศ
สี่สถานเลิศแล้ว ยศยิ่งพระยานา


อำภุจัตุระแจ้ง สี่สถาน
พุธ ศุกร์ ชีวาร ทรงสร้อย
อีกจันทร์ประไพพาร อดิเรก
แสดงคุณมิใช่น้อย ยศนั้นอย่างพระยากิตะสัตะต้อง ภุมเมนทร์
อสุรินทร์ทรงเกณฑ์ กล่าวไว้
แม้ชาติัวเวร ก็ดี
คุณคงแสดงให้ ยศนั้นเสมอพงศ์

องค์เกณฑ์ คือ เกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจและการบริหารและการปกครอง
ส่วน อุดมเกณฑ์ เกี่ยวกับการที่มีฐานะมั่นคง หรือเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเสียมากกว่า อาจจะเกี่ยวกับการมีอำนาจในการบริหารงานหรือบริษัทได้ คล้ายองค์เกณฑ์แต่สู้องค์เกณฑ์ไม่ได้

พระ 1 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั้งปวง

พระ 2 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีความสุขมาก หาอันตรายมิได้
พระ 3 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะได้เป็นพระยามีอานุภาพมาก
พระ 4 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
พระ 5 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีวุฒิ วิชชามาก ท้าวพระยาจะบูชา
พระ 6 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะเป็นเศรษฐี มีโภคทรัพย์และบริวารมาก
พระ 7 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีบุญ จะได้เป็นผู้รักษาแผ่นดิน
พระ 8 เป็นเกณฑ์ ผู้นั้นจะมีบุญและยศศักดิ์วิเศษยิ่งนัก

คำทำนายจะเป็นจริง ควรวิเคราะห์ความเข้มแข็งของดวงดาว และหลักเกณฑ์ที่ดีๆอื่นๆ ประกอบด้วยดาว ฆาต

ปัสวะ -ชีโว (พฤหัสบดี)
นระ- โสโร (เสาร์)
อำภุ - ภุมโม (อังคาร)
กีฏะ- อสุรินโท (ราหู)


ดาวเจ้าองค์เกณฑ์

คือ ดาวที่เป็นเจ้าเรือนราศีที่เป็นองค์เกณฑ์ ของลัคนา

ตัวอย่างเช่น ถ้าลัคนาสถิตย์ ราศีตุล  เรือนองค์เกณฑ์  คือ ราศีตุล ประเภท นระราศี ดาวพระศุกร์ ๖ จึงเป็น ดาวเจ้าองค์เกณฑ์ ด้วย อ่านเพิ่มเติม องค์เกณฑ์

อ่านต่อ ตำรากาลจักร

Wednesday, April 20, 2011

ตนุเศษ

หมายถึง ดาวที่แสดงภาวะของจิตใจ

ดาว ๑ พระอาทิตย์ เป็นตนุเศษ
ดาว ๒ พระจันทร์ เป็นตนุเศษ
ดาว ๓ พระอังคาร เป็นตนุเศษ
ดาว ๔ พระพธ เป็นตนุเศษ
ดาว ๕ พระพฤหัสบดี เป็นตนุเศษ
ดาว ๖ พระศุกร์ เป็นตนุเศษ
ดาว ๗ พระเสาร์  เป็นตนุเศษ

๑. ตนุเศษเป็นดาวอาทิตย์ มีจิตใจที่หยิ่งทระนงในตัวเอง เชื่อมั่นตัวเองสูง ไม่ง้อคน มีจิตยุติธรรม รักความโอ่อ่า มีรสนิยมในการแต่งกายดี ติดจะชอบยอนิด ๆ
๒. ตนุเศษเป็นดาวจันทร์ จิตใจอ่อนโยน มีเมตตาดี ไม่ชอบความรุนแรง ชอบเข้าข้างผู้ที่ด้อยกว่า รักการแต่งตัว ไว้ตัวแต่ไม่ถือตัว
๓. ตนุเศษเป็นดาวอังคาร จิตใจแข็งกล้า ตัดสินใจเร็ว ใจร้อนจนบางครั้งถึงระดับบุ่มบ่าม มีเมตตากับผู้ที่ด้อยกว่า ไม่กลัวความอยุติธรรมเพราะใจสู้อยู่แล้ว กล้าผจญกับความยากลำบาก
๔. ตนุเศษเป็นดาวพุธ มีจิตกรุณา แต่ไม่มั่นคงนัก ปรวนแปรหรือเปลี่ยนใจเก่ง รักเพื่อนรักสังคม ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ชอบมีเพื่อน เป็นนักรอมชอมที่ดี ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้เก่ง
๕. ตนุเศษเป็นดาวพฤหัสฯ จิตใจอ่อนโยน รักศาสนา รักการเรียนการสอน มีคุณธรรมอยู่ในใจ รักสงบ เข้ากับผู้คนได้ดี มองโลกกว้างเพราะมีเมตตาชอบสอนคนจนบางครั้งถูกเขาหมั่นไส้
๖. ตนุเศษเป็นดาวศุกร์ จิตใจร่าเริง รักความสนุกสนาน อารมณ์มักดี ชอบธรรมชาติและมีศิลป์อยู่ในจิตใจ รักสวยรักงาม แต่ไม่ค่อยมีระเบียบนัก เพราะมองโลกสวยสดอยู่เสมอ
๗. ตนุเศษเป็นดาวเสาร์ จิตรักสงบ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แต่มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักเพื่อน แต่ขี้กังวล ชอบคิดเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ ระแวงเก่งเพราะเป็นคนรอบคอบ เชื่อมั่นตัวเองจนบางครั้งกลายเป็นดื้อ รักความมัธยัสถ์จนอาจถึงขั้นขี้เหนียว มีความสันโดษลึก ๆ อย่ในหัวใจ
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การพยากรณ์ให้ได้ผลยังต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบอีกบ้าง เช่นตนุเศษสถิตที่ราศีใด ตนุเศษเป็นดาวนิยามใดในทักษา การอยู่ผิดที่ผิดทางก็ทำให้ผลพยากรณ์เปลี่ยนไปได้ เช่นตนุเศษเป็นดาวพฤหัสฯสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนของอังคาร คุณธรรมที่มีอาจกลายเป็นความพยาบาทที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยก็ได้ หรือดาวเสาร์ตนุเศษสถิตที่ราศีตุลเรือนศุกร์ รักสันโดษอาจกลายเป็นรักสันดาปก็ได้เช่นกัน
ก็ขอแจมมาเพียงแค่นี้แหละครับ ผมยังไม่ค่อยแข็งแรงนัก แค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ลาก่อนละครับ สวัสดี.

คัดลอก จาก
ศิษย์ ศ.


http://payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=2012


อ่านเพิ่มเติม ตนุเศษ

Wednesday, April 13, 2011

ดวง คุณ Backdoor


ลัคนา สถิตย์ ราศี เมถุน ฤกษ์ที่ หก เทวี ผู้ที่เกิด ใน ฤกษ์นี้ ส่วนมาก จะมีคู่ครองที่ดี มีโชคลาภมาจากคนต่างเพศ

ราศี เมถุน เป็นราศี ประเภท ทวิภาวะราศี

เจ้าชะตาจะมีครรลองชีวิตดำเนินไปอย่างเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่บางครั้งคาดไม่ถึงเลยก็ได้ เช่น รวยอยู่กลับเป็นจน จนอยู่กลับเป็นรวย ก็คือชีวิตไม่ได้ คงที่ตลอดไป อาจได้เป็นนายงานหรือเป็นเถ้าแก่ในกิจการใดขึ้นมาก็ได้ ชีวิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงยิ่ง อย่าง น้อยก็ 70% เลยทีเดียว แต่ถ้ารวยล้นอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังระวัง อยู่อยู่อาจล่วงมาเป็นคนจนได้อย่างหน้าตาเฉย หรือถ้าจนดักดาน อยู่แล้วก็อย่ากังวลมากไป ชีวิตคุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้แน่ๆ ถ้าไม่เป็นคนขี้เกียจจนเกินไปเจ้าชะตาชอบมีชีวิตผูกพันอยู่กับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับตนเอง มีความก้าวหน้า ความสำเร็จอยู่เสมอ แม้ว่า จะเหน็ดเหนื่อย มีความลำบาก ก็ จะอาศัย คู่ครอง หรือ หุ้นส่วน ช่วยให้ชะตาชีวิต ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ผู้ที่จะเข้าร่วมหุ้นด้วย ควรนำดวงไปผูกร่วมกันดูก่อน


รายได้ ของเจ้าชะตา จะได้มาจาก ความก้าวหน้า ที่เกียวข้องกับการเกิดใหม่ เด็กๆ หรือ สิ่งที่ทันสมัย


การงานของเจ้าชะตา จะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก และคู่ครอง หรือ หุ้นส่วน ถ้าเจ้าชะตา รับราชการ ก็ จะดี เมื่อ อายุเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไป

คู่ครอง จะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกัน และพบกันในที่ทำงานTuesday, April 5, 2011

ดวง คุุณ fffxxx0001-1ลัคนา สถิตย์ราศี พฤษภ กลางธาตุดิน สถิตย์ฤกษ์ โรหินี ฤกษ์ที่ื 4. ฤกษ์ใหญ่ :ภูมิปาโล นับเป็น บูรณฤกษ์
ผู้ที่เกิดใน ฤกษ์นี้ มีโอกาสมากในการรับราชการ หรือ ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผ่นดินทั้งหลาย จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินที่ดิน โภคทรัพย์ สมแก่อัตภาพแห่งตน อย่าทำชั่วเป็นอันขาด วิบากกรรมจะสนองภายในชาติภพนี้ทันที

ลัคนาต้องพิษ ครุฑ จึงต้องระมัดระวังภัยอันตรายจากเบื้องสูง อย่างเช่น การตกจากที่สูง เป็นต้น

ครรลองชีวิต ที่เป็นไปอย่างเรื่อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป มีความคงทนดี เป็นชีวิตไม่หวือหวา จะขึ้นก็ขึ้นอย่างเรียบๆ ช้าแต่ชัวร์ ลงก็ค่อยๆลงมา ถ้าทุกข์ก็ทุกข์นาน สุขก็สุข นาน


บุคลิก มักนิ่ง ไม่หลุกหลิก มีความอดทนสูง ไม่ค่อยยุ่งกับใคร นัก แต่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เก็บความรู้สึกเก่ง ทนไม่ไหวจึงระเบิดออกมา แต่กับคนคุ้นเคย จะร่าเริง รักสนุก และ เห็นเงิน คือความสำคัญที่สุดในชีวิต


ภาวะจิตใจ
เป็นผ้ผสมผสาน ความขัดแย้งต่างๆได้ดี ชอบอยู่ร่วมหมู่คณะ คิดแต่เรื่อง การสร้างฐานะ และการตั้งตัว ผูกพันกับการเงินมาก คิดอะไรเกี่ยวข้องกับเงินเสมอ ระมัดระวังการเงินดี ทำอะไรหวังจะได้ เงินหรือ ผลประโยชน์ก่อน ฉลาดในการหารายได้ ห่วงกังวลกับอาชีพการงานมาก


วาสนา

เ้จ้าชะตามักจะอยู่เบื้องหลังเพื่อผลักดันบุคคลอื่นให้มีความรุ่งเรือง แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่าง แต่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคู่ครอง เป็นผลทำให้เจ้าชะตา ได้รับลาภผล ขึ้นมาตามลำดับ และมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นตามมาภายหลัง

รายได้ของเจ้าชะตา จะได้จากการงานที่ทำ

งานที่เจ้าชะตาสามารถประกอบอาชีพได้ งานราชการ ครูบาอาจารย์ และ จะเป็นงานที่อยู่ห่างจากบ้านเกิด
หรือต่างแดน ยิ่งดี


คู่ครอง


ทำนายเบื้องต้น อย่าจริงจังนัก โอกาสผิด มีสูง

เจ้าชะตา จะเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และคู่ครอง จะมีทรัพย์มาก และ มีชื่อเสียง หรือ ตั้งตัวได้ในช่วงวัยกลางคนเป็นต้นไป

Monday, April 4, 2011

พระเคราะห์คู่

ของ "หลวงปู่นวม วัดสังเวชฯ"

พระโหราประสิทธิ์ลิขิตคาด เพศชายหญิงสมสวาทพาสนา
พระเคราะห์ที่มีอยู่ในชาตา จงพิจารณาปัจจัยเหตุเพศเทวัญ
พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย มิได้พักให้เสียขันหมากหมั้น


อังคารจันทร์เมถุนธนูคู่สำคัญ มักหุนหันการชู้คู่เจ้าครา
อังคารราหูครูท่านทัก มักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา
พุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา มักมัวเมาเสพสมจนซมซาน
ศุกร์อังคารกักขฬะบาปแลหยาบคาย มีผัวเมียเรี่ยรายอยู่รอบด้าน
ถ้าอยู่เรือนพุธศุกร์จันทร์อังคาร มักร้าวรานหมางเมินเหินห่างกัน
พฤหัสเสาร์ เสาร์ราหูได้คู่ชิด มักแผกผิดพรากคู่ดูน่าขัน
กลับเอาทาสชาติชู้ขึ้นชูชัน ถ้าอยู่สิงห์กุมภ์กันย์กักขฬา
อังคารเสาร์กุมกันแลจันทร์เล็ง มักซื้อเซ้งคู่ศักดิ์รักทาสา
ศุกร์ราหูหรือจันทร์กับศุกรา มักเคล้าคู่โจราระวังภัย
อาทิตย์จันทร์เรือนครูบูราณว่า ถ้าทำการวิวาห์จะหวั่นไหว
พระเคราะห์ที่ว่ามาโดยนัย อยู่ภพไตร สัปต์ ทศ ไม่ลดละ
มักแสวงแสดงตัวมั่วหมั่นหา ปราถนาปัตนิวิสาสะ
หากเป็นนิจ เป็นประ และกาละ ทั้งกุมพระศรี มนตรี ไม่ดีนัก
เป็นมูละ อุจจาวิลาเศส ภพลาเภศพันธุตนุศักดิ์
เทวดาอุ้มสมภิรมย์รัก
เทพพิทักษ์วิวาห์สวัสดิ์พิพัฒน์เอย.-[1]


@ ๒ ๕ ร่วมราศีคู่รักมักได้กันลับ ๆ ไม่ได้จัดพิธี

@ ๓ ๒ ร่วมราศีที่เมถุนและธนู จะต้องมักแย่งคู่เขา

@ ๓ ๒ ๘ ร่วมกันในกรกฏ มักต้องมีการชิงรักหักสวาท

@ ๔ ๖ ร่วมราศีจะมีความรักที่มั่นคงหมอหวาน

@ ๓ ๖ มักมีคู่มากกว่า หนึ่งครั้ง(เคยสังเกตพบบ่อยใน๓พฤษภและ๓ตุลย์)แต่ถ้าร่วมในเรือน ๔ ๖ ๓ ท่านไม่ได้กำหนดชัดต้องพิจจราณาเองมักจะต้องห่างเหินกันหรือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน

@ ๕ ๗ ๘ ร่วมราศีท่านว่าจะได้คู่ที่ต่ำกว่าตน โดยเฉพาะร่วมที่ สิงห์ กันย์กุมภ์

@ ๓ ๗ มี ๒ เล็ง หรือ ๒ ๗ ร่วมราศี มี ๓ เล็ง ท่านว่ามักทิ้งเมียเก่าไปไปหาเมียใหม่ หรือมีเมียที่ต่างฐานะกันอยู่ด้วยกัน

@ ๖ ๘หรือ ๒ ๖ร่วมราศี มักได้คู่เป็นคนเสเพลหรือได้คู่เพราะไปแย่งเขามา

@ ๑ ๒ ร่วมราศี ในธนูหรือมีน ถ้าจะคิดมีคู่นั้นหาพึงจัดงานเอิกเกริกไม่ถ้าทำงานเอิกเกริกจะเป็นโทษ ท่านให้จัดเงียบ ๆ แล้วมีงานฉลองทีหลังค่อยว่ากัน[2]


@@@@@พระเคราะห์คู่ที่มีอยู่ดังกล่าวนี้ ถ้าตกที่ปัตนิวุ่นวายใหญ่ ตกสหัชชะ กัมมะ ยิ่งเร้าใจ ตลอดวัยทั้งสาม ตามเวลา เป็น นิจ เป็น ประ เป็น กาลี กุม ศรี มนตรี ไซร้ว่าไม่ดี เป็นอุจจาวิลาส มูละ ดีหนักหนา ตก ตนุ พันธุ และ ลาภา เทพวิวาห์ ให้ดี สุขขีเอย ฯ@@@@@ [3]


อ้างอิง

1.พระเคราะห์คู่

2. อัคนิกัณฑ์

3.nattyFriday, April 1, 2011

เพศ ของ ราศี

เพศ ของราศี


เพศ ของ ดาว

เพศของดาว
เพศ ชาย (ร้อน) ประจุไฟฟ้า บวก
ดวงอาทิตย ์( ๑)
อังคาร (๓)
พฤหัสบดี (๕)

เพศ หญิง ประจุไฟฟ้าลบ
ดวงจันทร์ (๒ )
ศุกร์ (๖)
ราหู (๘)

เพศ กลาง

พุธ (๔)

เสาร์ (๗)

เกตุ (๙)


Search This Blog