ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

ยามอัฏฐกาล

ยามอัฏฐกาล

หมายถึง ยามใน หนึ่ง วัน แบ่งออก เป็นยามฟาก กลางวัน และ ฟากกลางคืน  ฟากกลางวัน มี แปดยาม ฟากกลางคืน มี แปดยามเช่นกัน

แต่ละยาม จะมีเทวดาหรือ พระเคราะห์ ดวงหนึ่งเป็นเจ้ายาม มีช่วงเวลา หนึ่งชั่วโมงครึ่ง


ยามกลางวัน


ยามแรก    06.00-07.30 น.
ยามสอง    07.31-09.00 น.

ยามสาม    09.01-10.30 น.

ยามสี่        10.31-12.00 น.

ยามห้า      12.01-13.30 น.

ยามหก      13.31-15.00 น.

ยามเจ็ด      15.01-16.30 น.

ยามแปด      16.31-18.00 น.

ยามแต่ละยาม จะเรียงยามกัน ห้ามสัับ กันเป็นอันขาด สมมติเ เป็น วันอาทิตย์ ๑ จะเรียกว่า


สุริชะ  ศุกระ พุธะ จันเทา เสารี ครู ภุมมะ สุริชะ

๑         ๖       ๔       ๒      ๗     ๕   ๓        ๑การใช้ ยามอัฏฐกาล ในเลข ๗ ตัว

อย่างเช่น คนเกิด วันเสาร์  เดือนยี่ ปีชวด

๗       ๑         ๒          ๓           ๔           ๕           ๖

๒       ๓        ๔           ๕          ๖            ๗           ๑

๑       ๒        ๓          ๔           ๕           ๖             ๗

๑๐    ๖          ๙          ๑๒      ๑๕        ๑๘           ๑๔                             ผลบวก

 ๓       ๑          ๖        ๔            ๒           ๗             ๕                            ยามอัฏฐกาล

  ๗     ๒          ๔         ๖           ๑            ๓             ๕                             ยามอัฏฐกาล


ยามกลางคืน

ยามหนึ่ง     18.01-19.30 น.

ยามสอง     19.31-21.00 น.

ยามสาม    21.01-22.30 น.

ยามสี่        22.31-24.00 น.

ยามห้า      24.01-01.30 น.

ยามหก      01.31-03.00 น.

ยามเจ็ด      03.01-04.30 น.

ยามแปด      04.31-06.00 น.


No comments:

Post a Comment

Search This Blog