ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, March 9, 2016

ดวงคุณกอฟ


เจ้าชาตาถาม เรื่อง เนื้อคู่ คู่ครอง ต้องดูดาวปัตนิ พระศุกร์ ๖

ปัตนิสถิตศุภะ

ได้คู่ครองเป็นผู้มีหลักฐาน คู่ครองเป็นผู้มีหลักฐาน คู่ครองเป็นคนใหญ่คนโต แต่งงานแล้วตั้งตัวได้ แต่งงานแล้วมีบ้าน มีรถยนตร์ มีทรัพย์สิน แต่งงานแล้วมีความสุขดี ได้คนใกล้ชิดคนสนิทสนมกันที่มีความเมตตากรุณาดี พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แต่งงานกับคนต่างชาติ ไปแต่งงานในต่างประเทศ มีคู่แล้วต้องไปอยู่ต่างประเทศ ต้องเดินทางไกลๆ ด้านเสีย ระวังจะมีความยุ่งยาก หรือมีคดีความกับคนที่มีความรู้สูงกว่า ฐานะดีกว่า เอาเปรียบ

No comments:

Post a Comment

Search This Blog