ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรี



สิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, December 2, 2014

ลัคนาราศี มังกร

ลัคนาราศี มังกร       เรือนคู่ครองคือ ราศีกรกฏ ลักษณะคู่ครอง จึงเป็นคน รักบ้านเรือน และ ญาติพี่น้อง และ ที่อยู่อาศัย รักความสงบ และ จิตใจอ่อนโยน มารยาทเรียบร้อย อารมณ์อ่อนไหว โอบอ้อมอารี  มองข้างนอก เหมือนคนเข้มแข็งอดทน แต่นิสัยแท้จริง ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบความยุ่งยากซับซ้อน  เก็บเนื้อเก็บตัว ทำงานร่วมกับญาติพี่น้อง ชอบงานทำครัวประกอบอาหาร ทำขนมนมเนย อาชีพที่ถนัดคือ งานบริการ งาน ร้านอาหาร โรงแรม ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป รูปร่างหน้ากลมมนหูกลม อ้วนท้วน ผิวขาวเนียน พูดจาอ่อนหวาน เมื่อสูงวัยมักหันหน้าเข้าวัดเข้าวา ฟังธรรม จำศีล

No comments:

Post a Comment

Search This Blog