ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, December 4, 2014

คนเกิดปีชวด เดือนยี่

 คนเกิด เดือนยี่

มักหุนหัน พลันแล่น เอาแต่ใจตัว โกรธง่ายหายช้า มักอาฆาตชิงชังนาน ชอบอบายมุข เมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัย จึงสงบ รู้จักบุญกุศล

ทระนงตนเป็นใหญ่ มีความสามารถเฉพาะตัวสูง ฉลาดที่จะเอาตัวรอดได้ดี 

ผิวเนื้อดำแดงถึงจะดีท ผิวขาวจะอาภัพ ชอบอาสาเจ้านาย 

คนเกิด วันอาทิตย์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5         6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              4           7          10         13        16        19            15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปัตนิ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่จักต้องเลือกคู่ครองด้วยตนเอง และมีคู่ครอง ในต่างถิ่นต่างแดน
คนเกิด วันจันทร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง    ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน จันทร์                       2          3           4          5          6         7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              5          8          11         14        17        20            9

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- สุภะ  เจ้าชาตาต้องอาศัยความสามารถตนเอง ทำให้เจ้าชาตามีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต


คนเกิด วันอังคาร เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อังคาร                   ๓          ๔          ๕          ๖          ๗         ๑        ๒
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖           ๙        ๑๒        ๑๕     ๑๘       ๑๔        ๑๐

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตามักผูกพันกับงานด้านการเงิน คนเกิด วันพุธ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พุธ                  ๔          ๕          ๖          ๗          ๑         ๒        ๓
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๗         ๑๐        ๑๓      ๑๖     ๑๒       ๑๕        ๑๑

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- กัมมะ    เจ้าชาตาได้ลาภผลจากคนหมู่มากคนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน พฤหัสบดี                  ๕         ๖          ๗          ๑         ๒        ๓        ๔
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๘         ๑๑        ๑๔      ๑๐     ๑๓       ๑๖        ๑๒

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- พยายะ    เจ้าชาตามีญาติพี่น้องที่ไม่ปรองดองกันนัก


คนเกิด วันศุกร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน ศุกร์                        ๖          ๗           ๑         ๒        ๓         ๔         ๕
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๙        ๑๒        ๘      ๑๑     ๑๔       ๑๗        ๑๓

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- ทาสี    เจ้าชาตามักมีบุตรที่เลี้ยงยาก
คนเกิด วันเสาร์ เดือน ยี่ หรือ เดือน 2  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา   โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน เสาร์                       ๗          ๑           ๒        ๓        ๔          ๕         ๖
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ   อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน ยี่                         2          3         4          5          6         7             1
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ  ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5         6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๑๐        ๖        ๙      ๑๒     ๑๕       ๑๘           ๑๔

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- ทาสา    เจ้าชาตามักประสบปัญหา เพื่อผู้อื่น
No comments:

Post a Comment

Search This Blog