ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, November 19, 2014

ดวงคุณพิภพ

ลัคนาสถิต ราศี กรกฏ มีพระจันทร์ ๒ ธาตุดิน สถิต ราศี มังกร ต้นธาตุดิน ได้มาตรฐาน ประ และ อสีติธาตุ ส่วนดี มากกว่า ส่วนเสีย ราศี มังกร เป็นเรือนปัตนิ เรือนหุ้นส่วน คู่ครอง ดังนั้น ชีวิต จึงผูกพันกับหุ้นส่วน หรือ คู่ครอง ดาวเจ้าเรือน ปัตนิ ราศีมังกร คือ พระเสาร์ ๗ ธาตุไฟ สถิตราศีสิงห์ธาตุ ไฟ กลางธาตุ ได้ อสีติธาตุ พร้อมทั้งกุมด้วยพระราหู ๘ คู่มิตร เรือน กดุมภะหรือ เรือนการเงินรายได้ เป็นผลทำให้เจ้าชาตา มีรายได้อย่างงดงาม  ครรลองของชีวิต มักเป็นเช่นนี้

แต่จุดเสียคือ เจ้าชาตาอาจได้รับความทุกข์ยากลำบากจาก เรื่องการงาน และ หุ้นส่วน คู่ครองเช่นกัน


No comments:

Post a Comment

Search This Blog