ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, June 3, 2015

คนเกิดปีชวด เดือนสี่

เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วัน อาทิตย์                   1          2          3          4          5           6             7
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                        ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๖         ๙          ๑๒      ๑๕      ๑๑           ๑๔        ๑๗

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ปุตตะ- มรณะ  เจ้าชาตามีรากฐานของชีวิต ที่มีบุตรเลี้ยงยาก หรือ บุตรน้อย คนเกิด วันจันทร์ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันจันทร์                         2          3          4          5         6           7             1
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน  สี่                        ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              ๗          ๑๐      ๑๓      ๑๖      ๑๒           ๑๕        ๑๑

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-อริ- ศุภะ  เจ้าชาตามีชีวิตที่จะต้องผจญกับอุปสรรค ในการเดินทาง หรือจากคนต่างถิ่นหรือต่างแดนคนเกิด วันอังคาร เดือน  สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา    มัชฌิมา
ฐาน วันอังคาร                         3          4          5          6         7           1            2
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                     ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี    ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2          3          4          5            6             7
                                               ----------------------------------------------------------

ฐานบวก                              7          10        13      16          19          8             11

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตนุ- กัมมะ  เจ้าชาตาประกอบอาชีพ ที่ต้องพึ่งตนเอง เป็นหลัก


คนเกิด วันพุธ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพุธ                             4         5             6        7         1           2            3
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                          ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10       12        15            18        7         10          13

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-ตะนุ- ลาภะ  เจ้าชาตา มักหาลาภผลได้จากตนเองคนเกิด วันพฤหัสบดี เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันพฤหัสบดี                   5         6             7        1         2           3            4
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                           ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              10        13           16        12        8         11          14

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-กดุมภะ- พยายะ  เจ้าชาตา ผูกพันกับการเงินรายได้้  และนำความยุ่งยากมาให้ 
คนเกิด ศุกร์ เดือน สี่  ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันศุกร์                           6         7             1        2         3           4            5
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                      ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              11        14           10        13        9        12          15

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-สหัชชะ- ทาสี  เจ้าชาตา  เกี่ยวพันกับคนหมู่มาย ทั้งยังเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสำเร็จของตนเอง

คนเกิด เสาร์ เดือน สี่ ปีชวด
 เขียน เป็นรูป ดวงดวงเลข ๗ ตัวดังนี้

                                          อัตตะ   หินะ       ธานัง   ปิตา   มาตา     โภคา        มัชฌิมา
ฐาน วันเสาร์                          7         1             2        3         4           5             6
                                          ตะนุ    กดุมภะ สหัชชะ พันธุ   ปุตตะ         อริ          ปัตนิ
ฐาน เดือน สี่                     . ๔          ๕         ๖          ๗          ๑        ๒             ๓   
                                          มรณะ   สุภะ     กัมมะ   ลาภะ  พยายะ     ทาสี        ทาสา
ฐาน ปี ชวด                          1          2             3          4          5            6             7
                                         ------ -----------------------------------------------------------------

ฐานบวก                              12        8          11       14       10           13         16

ลักษณะวาสนาของเจ้าชาตา คือ

           อัตตะ-พันธุ- ทาสา  เจ้าชาตา  ผูกพันกทรัพย์สิน  เพื่องานส่วนรวม

No comments:

Post a Comment

Search This Blog