ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Monday, February 28, 2011

มาตรฐานดาว เกษตร


ดาวเกษตร

ดาวอาทิตย์ เป็น เกษตร ราศี สิงห์

ชาตาใด มีพระเคราะห์ สถิตในราศีที่เป็นเกษตร นั้น โบราณท่านว่า เป็นชาตาดี มีหลักฐานมั่นคง ประพฤติตนตั้งอยู่ด้วย ความดี


อาทิตย์ เป็นเกษตร ผู้นั้นจะชนะศัตรู มีทรัพย์สมบัติเป็นหลักฐานมและมี รูปงาม
จันทร์เป็นเกษตร ผู้นั้นจะเป็นที่รักใคร่ของขุนนาง ท้าวพระยา คนทั้งหลายจะนับถือบูชา มี ทรัพย์สิน และลาภมาก

อังคารเป็นเกษตร ผู้นั้นมีวิชาความรู้มาก จะได้เป็นขุนนางมีชื่อเสียงโด่งดัง และจะบริบูรณ์ด้วย
ทรัพย์สินพุธเป็นเกษตร ผู้นั้นจะได้เป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ในแผ่นดิน บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน อุดมกว่า ญาติพฤหัสบดีเป็นเกษตร ผู้นั้นจะได้เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต มีลาภมีทรัพย์อุดมกว่าคนทั้งหลาย ประพฤติตัวตั้งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดี


ศุกร์เป็นเกษตร ผู้นั้นมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค มีลักษณะดี เจรจาบัณฑูรดูงามในท่ามกลางบริษัท เป็นสง่าแก่คนทั้งหลายเสาร์ราหู เป็นเกษตร ผู้นั้นมีข้าหญิงชายและทรัพย์มาก จะได้ลาภเป็นอันดี เพราะศักดิ์กล้าหาญ แต่
เป็นคนตระหนี่ทรัพย์ ไม่ทำบุญสุนทาน และจะมีผมบาง


ถ้าผู้ใดมีเกษตร ๑ ตัว จะมีข้าทาษชายหญิง

มีเกษตร ๒ ตัว จะมีทรัพย์เงินทองเจ้าของ ข้าวเปลือก ข้าวสารมาก

มีเกษตร ๓ ตัว จะมีวัวควายช้างม้าข้าคนมาก

มีเกษตร ๔ ตัว จะมีภรรยามาก

มีเกษตร ๕ ตัว จะเป็นนักปราชญ์โหราธิบดีผู้ใหญ่

มีเกษตร ๖ ตัว จะเป็นพระอรหันต์

มีเกษตร๗ ตัว จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

มีเกษตร ๘ ตัว จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับดาวพระเคราะห์ที่จะได้ตำแหน่งเกษตรครบทั้ง ๘ ตัวนี้เป็นไปได้จากตำรับ
ขับพระเคราะห์เข้าเกษตร


แต่อย่างไร ก็ตาม ฝอยทำนายนี้ ยังมีความลับ หรือ เคล็ดลับซุกซ่อนอยู่


No comments:

Post a Comment

Search This Blog