ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, May 3, 2011

ข้างขึ้นสามค่ำวันจันทร์

บัดนั้น จึ่งขุนโหรผู้ใหญ่
จับกระดานชะนวนมาคูณไป ขับไล่ใส่สอบตามตำรา
ปลอดทั่งทักทินยมขันธ์ เดือนวันก็ชอบชันษา
เป็นมหาสิทธิโชคโอฬาร์ เทวาลงทวารประชุมกัน
เห็นดีน้อมเศียรบังคมทูล นเรศูย์ปิ่นภพไอศวรรย์
ข้างขึ้นสามค่ำวันจันทร์ รุ่งสิบหกชั้นฤกษ์ดี
ควรที่ทำการสยุมพร จะถาวรเป็นศุกร์เกษมศรี
ไม่มีอันตรายราคี จะเกิดสวัสดีทุกเวลาฯขุนโหรรับสั่งไท้.................ภูธร
คูนคิดตามพยากรณ์......................ตรวจแล้ว
เทวาประชุมจร...........................จันทร์จัก ตรีเอย
รุ่งสิบหกชั้นแผ้ว..........................ฤกษนั้นพลันถวาย ฯ

ทรงสดับโหรไห้ฤกษ์...........จันทร์ตรี
ตรัสสั่งสุรเสนี.............................ใหญ่น้อย
เร็วเร่งจัดปรางศรี........................โศภิต ผ่องแฮ
อำมาตย์รับสั่งคล้อย....................จัดพร้อมเกณฑ์การ ฯ

พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 1
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อภิเษก พระราม สีดา

ถ้า วันนั้นเป็นวันข้างขึ้น หรือ ข้างแรม สามค่ำ ตรงกับวันจันทร์ ท่าน จะเรียกว่า เป็นวัน จันทร์ตรี ถือ ว่า เป็นวัน อมฤตโชค


อมฤตโชค
อัษฎาสุริเยศแจ้ง จันทร์ตรี
ภุมเมศเก้าโดยมี กล่าวไว้
พุธสองสี่ครูสี่ ศุกร์หนึ่ง
เสาร์ฮ่าอมฤตใช้ โชคล้วนศุภผล

สิทธิโชค
รวิสิบเอ็ดห้า ศศินทร์
สิบสี่ภุมพุธธิน ทศด้วย
ครูเก้าอีกศุกริน สิบเอ็ด
เสาร์สี่สิทธิโชคฉ้วย บอกไว้เป็นเฉลิม


มหาสิทธิโชค
สิบสี่ทวาทศทั้ง สูริย์จันทร์
ภุมเมศสิบสามสรรพ์ เลิศล้วน
พุธสี่เจ็ดชีวัน ศุกร์สิบ
เสาร์สิบห้าสิทธิถ้วน เที่ยงแท้มหาวันฯ
จาก
โหราศาสตร์ ใน วรรณคดี
โดย อาจารย์ เทพย์ สาริกบุตรNo comments:

Post a Comment

Search This Blog