ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, February 25, 2014

กฎเกณฑ์ที่หายาก

โศลกที่ ๙๙

ในดวงชาตาใด ถ้ามีอังคารและเสาร์กระหนาบหน้าและหลังจันทร์ เจ้าชาตาชอบคบหญิงชั่วหรือหญิงแพศยา เป็นคนมีนิสัยเหี้ยมโหดทารุณเจ้าโทสะ มีฐานะดีมั่งคั่งอุดมทรัพย์ มีศัตรูมากมาย เป็นคนไม่มีความเศร้าโศกเสียใจในความผิดที่ได้กระทำลงไป และไม่มีความเข็ดหลาบด้วย

มุมสัมพันธ์ของดาว
๑ แฝงเรือนเกษตร
๒ แฝงดาวเกษตร
๓ กุม
๔ เล็ง

แรงเอื้อมของดาวเสาร์ ราศีที่ ๓ และ ๑๐ 
แรงเอื้อมของดาวอังคาร ราศีที่ ๔ และ ๘
แรงเอื้อมของดาวพฤหัสบดี ราศีที่ ๕ และ ๙


โศลกที่ ๑๒๔ 

                ถ้าผู้ใดเกิดได้ ปาปอุภยะจะริโยค คือ มีปาบเคราะห์กระหนาบหน้าและหลังอาทิตย์ จะเป็นคนชั่วร้ายทรยศคดโกง ขี้โรคมีโรคเรื้อรังประจำตัว เอาตัวไม่รอด ต้องเป็นลูกน้อง หรือ อาศัยผู้อื่นตลอดเวลา และ ลำบาก
ยากจน หรือ ลำบากเหนื่อยยากตลอดชีวิต

ดาวเสาร์มหาจักร์แย่งเรือนกับดาวศุกร์

ให้โทษ เป็นคนใช้เงินมาก และ ไม่รู้จักพอ 
อาจล้มละลายได้ ดาวศุกร์อยู่ มีน พิจิก  และ กันย์ ให้ผล ดุจเดียวกัน 


โศลกที่ ๘๓ 

          
                 ถ้า ผู้ใดไม่มีดาวใดอยู่ข้างเคียงพระจันทร์
เจ้าชาตาตกอยู่ ภายใต้อิทธิพลของเกมะทรุมโยค 

ผู้ใดในชาตาได้ เกมะทรุมโยค ถึงแม้ว่าจะเกิดในราชตระกูล ก็จะประสบซึ่งความวิบัติ จะมีความระทมทุกข์ จะเห็นผิดเป็นชอบ จะประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้าย เลวทรามต่างๆ จะเป็นคนยากจน เอาตัวไม่รอด เป็นอาชญากร และมีใจทรยศ คดโกง ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ใด

No comments:

Post a Comment

Search This Blog