ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, September 15, 2015

ดวง คุณ ศิริวรรณอาชีพ ตามดาวเด่น ได้แก่ดาวเสาร์ ๗ ได้ตำแหน่งอุจ

พันธุสถิตตนุ ได้เกณฑ์ดี แสดงถึงโชคดีเกี่ยวกับที่ดิน บิดามารดาได้ทรัพย์สมบัติ มีความสนใจในเรื่องบ้านที่อยู่ ที่พักอาศัย เป็นผู้มีความสามารถ ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ เหมาะแก่อาชีพจัดสรรที่ดิน และอาคาร ที่พักอาศัย เป็นนายห้าง ผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา ปกครองคน เป็นคหบดี มีญาติมาอาศัยเจ้าชะตา บิดามารดาอยู่กับเจ้าชะตา มียานพาหนะ บ้านที่ดินเป็นของตนเอง หรือหามาได้เอง ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้ความอุปการะช่วยเหลือเจ้าชะตา เจ้าชะตามีความสุขทั่วๆ ไปดี เป็นผู้มีที่มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีไปตลอดชีวิต

No comments:

Post a Comment

Search This Blog