ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Saturday, October 17, 2015

ดวงคุณ เคยเจ้าชาตาถามเรื่องคู่ครอง  พื้นชาตา

เรือนปัตนิ หมายถึง คู่ครอง หุ้นส่วน คู่คดี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย)

   ปัตนิสถิตลาภะ เป็นผู้ที่มีโชคลาภจากเพศตรงข้าม เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม คู่ครองเป็นผู้นำลาภผลมาให้ มีโชคเพราะคู่ครอง แต่งงานแล้วจึงตั้งตัวได้ ได้คู่ที่ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข มีคู่แล้วมีลาภมีโชค คู่สัญญา หุ้นส่วนเป็นผู้ชี้นำความสุขความเจริญมาให้ ด้านเสีย ได้คู่ครองที่เป็นหม้าย มีลูกติด เพราะภพลาภะเป็นภพปุตตะของภพปัตนิ และ มีพระราหู ๘ เล็งลัคนา ต้องเกณฑ์ดวงร้าว โปรดระมัดระวัง
เจ้าชาตาเกิด วันอาทิตย์

อายุ 30-31 ปี มีโอกาสได้คู่ครอง ที่แท้จริง

No comments:

Post a Comment

Search This Blog