ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, June 7, 2011

เห็นกาลกรรณีร่วมชาติ

@ เมื่อนั้น ท้าวทศคิริวงศ์รังสรรค์

ครั้นภัทรจักรกุมกัณฑ์ ออกจากเขตขันฑ์ลงกา

เร่าร้อนฤทัยดังไฟพิษ เกรงฤทธิมหาบาลยักษา

จึงจับกระดานชนวนมา พิเคราะห์ดูชาตาอสุรินทร์

เห็นกาลกรรณีร่วมชาติ ลักษณ์จันทร์ต้องฆาฏอยู่ทั้งสิ้น

เสาร์เสริดทับเสาร์ราศีมีน แล้วกินนวางค์ลัคนา

แต่พฤหัสบดีนั้นเป็นสิบเอ็ดอยู่ จะมีผู้ช่วยชีพสังขาร์

มิได้ ถึงสิ้นชีวา อสุราค่อยสร่างสว่างใจฯ


จาก รามเกียรติ์ตอนพิเภกออกศึกมหาบาล
No comments:

Post a Comment

Search This Blog