ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, June 16, 2011

ราหูอสุรินทร์ให้คุณ บันดาลโชค

@ อสุรินทร์ มาตร์แม้น กุมลัคน์
เมษ พฤษภ ตามจักร เลิศแล้ว
ชาตินั้นย่อมทรงศักดิ์ ยศยิ่ง หมื่นนา
เป็นทหารชาญแกล้ว ยุทธกล้ากลางณรงค์ ฯ

@ ผิว์จะดูโชคใหญ่ในชันษา ถ้าองค์อสุรินทร์ต้องเสารา
พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คง เสาร์เล็งอสุราท่านว่าไว้
เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดั่งประสงค์ ฯฯ


พระราหู (๘) จรมาทับ พระเสาร์ (๗) เดิม
พระอาทิตย์ (๑) จรมาทับพระพฤหัสบดี (๕) เดิม
พระเสาร์จรมาทับ พระราหูเดิม
ครบทั้งสามประการ จึงจะเป็นโชคใหญ่ตามประสงค์ ฯฯฯฯฯ


No comments:

Post a Comment

Search This Blog