ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Tuesday, July 29, 2014

ดาวพฤหัสบดีสถิตย์เรือน สหัสชะ

ภพสหัชชะหมายถึง เพื่อนฝูง การสังคม การติดต่อ การสื่อสาร การเดินทางใกล้ หรือพี่น้อง ใกล้ชิด รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาการต่างๆอีกด้วย เพราะแะนั้นเจ้าชาตาต้องผูกพันกับเรื่องนี้ ตลอดเวลา ถ้าพิจารณามีเพื่อนมาก  ดูดาวเจ้าเรือนเกษตรของเรือนสหัสชะ พระพุธ ๔ ไปสถิตย์ เรือน ศุภะ ได้มาตรฐานประ

แสดงว่า เพื่อนฝูงจะช่วยเหลือทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จรุ่งเรืองขึ้นมา แม้ว่า จะไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นประ แต่จะสมบูรณ์ภายหลัง เนื่องจากดาวพฤหัสบดีแลกเรือนกับดาวพุธ ดังนั้น เพื่อนฝูงที่คบพยายามอย่าให้เกิดความขัดแย้ง 

ถัดจากดาวพระพฤหัสบดี แล้วสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ พระจันทร์ ๒  สถิตย์ ภพ อริ อุปสรรคความยุ่งยาก ได้มาตรฐาน ราชาโชค แต่ไม่ใช้ เจ้าเรือนกัมมะ จึงเป็นราชาโชค เทียม คาดได้หวังพึ่งไม่ได้   แต่ในนวางศ์ ได้ตำแหน่งเกษตร เข้มแข็ง ยิ่ง เป็นเจ้าเรือน พันธุหมายถึง ครอบครัว เมื่อตกอริ ปัญหาหนี้สิน ครอบครัวจะตามมา อยู่ในเรือนดาวพุธ  ๔  ดาวพุธ ๔ สถิตย์เรือน ศุภะ แสดงว่า หนี้สินที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะทำให้เจ้าชาตาเกิดความรุ่งเรืองมี ทรัพย์มากขึ้น เนื่องจาก พระจันทร์ ๒ ได้ ตำแหน่งอุดมเกณฑ์  แต่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัว มักจะทะเลาะกับครอบครัว เนื่องจากดวงอาทิตย์ ส่งพลังงานผ่านดวงพุธ  นอกจากนี้ ดาวเสาร์ ส่งผ่านพลังงานผ่านดาวพุธ มายังพระจันทร์ ๒ หรือส่งแรงเอื้อมถึงพระจันทร์เนื่องจากพระจันทร์ เป็น ๑๐  อาจมีความขมขื่นในครอบครัว ขึ้นมา ต่อไป ต้องพิจารณา จาก พระอาทิตย์  ๑


No comments:

Post a Comment

Search This Blog