ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Sunday, October 26, 2014

มีคู่ครองเมื่อไรแน่

มีลำดับขั้นตอนการดูดังนี้
๑ ดูเจ้าเรือนภพที่ ๗ เป็นดาวอะไร
๒ มีดาวในเรือนภพที่ ๗ มีกี่ตัว หรือ ไม่มี
๓ ดูว่าเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ราศีอะไร

๔ เจ้าเรือนภพที่ ๗ จากเจ้าเรือนลัคนา มีดาวอะไรประจำอยู่ในเรือนนั้นบ้าง

หมายเหตุ พิจารณา ดูว่า ดาวใดเข้มแข็งมาก ให้ถือดาวนั้นเป็นหลักคู่ครอง ถ้าดาวนอกนี้โคจรเป็นเกษตร เป็นอุจจ์ก็ดี แล้วให้แสงถึงกับเจ้าเรือนลัคนา จะมีคู่ครองในปีนั้น

ตัวอย่าง เช่น


ข้อ ๑ ดาวเจ้าเรือนที่๗ คือ ดาวพระศุกร์ ๖ 

ดาวพระศุกร์ ๖ คือ ดาวคู่ครอง
ข้อ ๒ ไม่มีดาวในภพที่ ๗

๓ ดาวตนุลัคน์ คือ ดาวพระอังคาร ๓  สถิตย์ ราศี พิจิก ได้ตำแหน่งเกษตร

ดาว ที่ต้อง พิจารณา คือ ดาวพระอังคาร ๓ เนื่องจากเข้มแข็งกว่า ดาวพระศุกร์ ๖ 


ในราววันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  เจ้าชาตา มีอายุย่างเข้า ๒๖ ปี มีโอกาศ ที่จะพบคนรัก  ที่ถูกใจ


เนื่องจากดาวพระอังคาร ๓ พระพฤหัสบดี ๕ และ ดาว พระศุกร์ ๖ กุมกัน ในราศีสิงห์ ร่วมธาตุไฟ กับลัคนา


No comments:

Post a Comment

Search This Blog