ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Wednesday, October 22, 2014

ดวงเนื้อคู่ คุณ nuneปีนี้ พ.ศ. 2557  อายุเจ้าชาตา 30 ปี  เจ้าชาตา ถามว่า มีเนื้อคู่ไหม

เจ้าชาตาสมรสล่าช้า เนื่องจาก มีเสาร์ ๗ เป็นอุจจ์ กุมลัคนา อีกทั้ง อยู่เรือนดาวศุกร์  ๖  และ มีพระพฤหัสบดี ๕ โยคหน้าลัคนาได้ตำแหน่งเกษตร  บันดาลให้เจ้าชาตา มีการศึกษาดี ย่อมวางรากฐานชีวิตไว้ก่อน สมรส การสมรสย่อมถูกต้องตามประเพณี

ดูความรักของเจ้าชาตา จากดาวพระศุกร์ ๖ สถิตย์ราศีเมถุน  ร่วมธาตุกับดาวพระเสาร์ ๗ ราศีตุลย์ ความรักมักเดือดร้อนใจ เนื่องจากครอบครัว ญาติ พี่น้องเข้าแทรกแซง และดาวพระศุกร์ ๖ สถิต ภพ ศุภะ เป็นผู้บูชาความรัก แม้ลำบากยากจน ก็ไม่เป็นอุปสรรค เป็นรักที่น่ายกย่อง เป็นรักที่ทำให้เกิด ความสำเร็จ ความเจริญ

เจ้าชาตา ถามว่า เมื่อสมรสแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไป

เรือนคู่ครองคือ ราศีเมษ ดาวคู่ครองคือ พระอังคาร ๓ สถิตย์เรือนลัคนา ราศีตุลย ์ ได้มาตรฐานประ แต่อยู่เรือนคู่มิตร ความเป็นประ จึงไม่มี แสดงว่า คู่ครองเจ้าชาตา เป็นคน เลือกเอง อาจเป็นบุคคล ที่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ในเรือนลัคนา มีพระเสาร์ ๗ ตัวแทน ญาติพี่น้อง ได้มาตรฐาน อุจจ์ แต่ ดาวพระอังคาร ๓ เป็น ศัตรูกับ พระเสาร์ ๗  แสดงว่า คู่ครองเจ้าชาตา ไม่ค่อยลงรอยกันกับ ญาติพี่น้อง เจ้าชาตา

เจ้าชาตาถามว่าเมื่อแต่งงานแล้ว จะเป็น อย่างไร

แม้คู่ครองจะไม่ลงรอยกับ ญาติพี่น้อง เจ้าชาตา  เจ้าชาตา จักต้องฟันฝ่า อุปสรรค ต่างๆ จนชีวิต มีความสำเร็จ  ซึ่งดูได้จากดาวตนุลัคน์ พระศุกร์ ๖ สถิต ภพ ศุภะ นั่นเอง

No comments:

Post a Comment

Search This Blog