ดููดวงฟรี ดูดวงความรักฟรี ดูดวงคู่ครองฟรี ดูดวงการงานฟรี ดูดวงอาชีพฟรีสิ่งที่ต้องใช้
ชื่อ สกุล (ชื่อ สมมติ ก็ได้)
วัน เดือน ปี เกิด
เวลา เกิด สำคัญที่สุด
จังหวัดที่ เกิด
การทำนายเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง
ตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเอง
คำทำนายใดๆ ไม่สามารถผูกมัดกับ ผู้ทำนาย

คำทำนาย เจ้าของชะตา ยินยอมให้เผยแพร่ ในบลอกนี้ได้


ฝากข้อมูลไว้ได้ที่ comments

หมายเหตุ

ไม่ทำนาย ชะตาเด็ก
ไม่ทำนาย ชะตาการหย่าร้าง
ไม่ทำนายเคราะห์ร้าย
ไม่ทำนายเรื่องเรียน

ค้นหา

Popular Posts

อพาร์ทเม้นให้เช่า

อพาร์ทเม้นให้เช่า

Thursday, October 30, 2014

ลัคนาราศี ธนู

ลัคนาราศี ธนู 
เรือนคู่ครองคือ ราศีเมถุน ลักษณะนิสัย เป็นคนรักญาติพี่น้อง 
คล่องแคล่ว บอบบาง ร่างน้อย หรือ ผอมสูง ชอบพูดคุย เจรจาพาที 
ชอบคิด ชอบทำ ตามการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
สอดรู้สอดเห็น เรื่องราวของผู้อื่น วิพากษ์วิจารณ์ เคลื่อนไหวรวดเร็ว 
ชอบการติดต่อสื่อสารใช้เครื่องมือ และเครื่องทุ่นแรง ที่ทันสมัย 
ชอบการอ่านและเขียน และการประพันธ์ 
อาชีพ เป็นนักพูด นักปาฐก นักโต้วาที นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ การทูต และ ธุรกิจค้าขาย 
ไม่ชอบงานซ้ำซากจำเจ งานท่องเที่ยว งานขนส่ง แต่งกายโอ่อ่าทันสมัย รูปร่างปราดเปรียว พูดง่าย ยิ้มง่าย

No comments:

Post a Comment

Search This Blog